آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 زنجان ترکيه 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 25,838 2,827,986,688 Rls. 67,178 $
102 2 1397 زنجان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,600 2,824,192,560 Rls. 67,243 $
103 5 1397 زنجان ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 44,000 2,765,730,000 Rls. 63,580 $
104 1 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 2,680,040,000 Rls. 66,000 $
105 12 1397 زنجان ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 75,146 2,670,287,080 Rls. 30,885 $
106 8 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 46,321 2,529,126,600 Rls. 60,217 $
107 1 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 50,078 2,462,134,948 Rls. 65,101 $
108 2 1397 زنجان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 2,404,248,000 Rls. 57,244 $
109 3 1397 زنجان ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 143,826 2,369,216,202 Rls. 56,092 $
110 8 1397 زنجان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 74,885 2,358,877,500 Rls. 56,164 $
111 7 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,920 2,088,646,560 Rls. 49,730 $
112 2 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 146,500 1,977,477,600 Rls. 47,083 $
113 4 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 118,341 1,973,963,382 Rls. 46,153 $
114 3 1397 زنجان ترکيه 39151000 آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن 65,965 1,888,186,085 Rls. 44,789 $
115 7 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 51,525 1,883,490,000 Rls. 44,845 $
116 5 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 23,130 1,710,463,500 Rls. 39,321 $
117 4 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 23,550 1,703,889,600 Rls. 40,035 $
118 1 1397 زنجان ترکيه 39151000 آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن 63,895 1,702,718,140 Rls. 43,385 $
119 11 1397 زنجان ترکيه 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 51,925 1,642,302,040 Rls. 19,731 $
120 11 1397 زنجان ترکيه 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 23,860 1,603,143,036 Rls. 19,899 $
121 1 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 115,970 1,532,502,720 Rls. 36,487 $
122 6 1397 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 92,450 1,481,054,400 Rls. 35,264 $
123 4 1397 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 22,904 1,469,406,120 Rls. 34,356 $
124 7 1397 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 88,660 1,442,280,000 Rls. 34,340 $
125 2 1397 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 22,489 1,416,828,000 Rls. 33,734 $
126 5 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 39,800 1,370,368,000 Rls. 31,840 $
127 4 1397 زنجان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,349,803,400 Rls. 31,790 $
128 4 1397 زنجان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,275,923,000 Rls. 30,050 $
129 3 1397 زنجان ترکيه 28301000 سولفور سديم 48,280 1,217,809,440 Rls. 28,968 $
130 2 1397 زنجان ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 23,750 1,208,970,000 Rls. 28,785 $
131 5 1397 زنجان ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 22,000 1,107,901,500 Rls. 25,469 $
132 7 1397 زنجان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,326 1,000,608,000 Rls. 23,824 $
133 8 1397 زنجان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,800 997,920,000 Rls. 23,760 $
134 2 1397 زنجان ترکيه 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 3,159 997,845,240 Rls. 23,758 $
135 3 1397 زنجان ترکيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 49,156 974,151,488 Rls. 23,103 $
136 9 1397 زنجان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 15,194 972,901,468 Rls. 11,029 $
137 2 1397 زنجان ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 14,305 961,296,000 Rls. 22,888 $
138 3 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 68,400 949,097,682 Rls. 22,551 $
139 8 1397 زنجان ترکيه 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
140 8 1397 زنجان ترکيه 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 50,650 860,889,408 Rls. 20,497 $
141 9 1397 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,130 794,522,666 Rls. 8,713 $
142 3 1397 زنجان ترکيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 45,500 767,403,000 Rls. 18,200 $
143 3 1397 زنجان ترکيه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 72,170 760,783,095 Rls. 18,043 $
144 4 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,000 758,560,000 Rls. 17,600 $
145 8 1397 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 47,660 754,446,000 Rls. 17,963 $
146 9 1397 زنجان ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 18,180 743,733,760 Rls. 8,431 $
147 3 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,004 739,326,000 Rls. 17,603 $
148 7 1397 زنجان ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 27,020 737,646,000 Rls. 17,563 $
149 6 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 44,640 694,755,600 Rls. 16,542 $
150 12 1397 زنجان ترکيه 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 20,125 691,328,015 Rls. 7,648 $
151 12 1397 زنجان ترکيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 25,995 674,250,512 Rls. 7,799 $
152 7 1397 زنجان ترکيه 68101910 سايراشياء ساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح همانند موردمصرف درسقف بام 18,000 604,800,000 Rls. 14,400 $
153 7 1397 زنجان ترکيه 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 17,400 584,640,000 Rls. 13,920 $
154 8 1397 زنجان ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
155 6 1397 زنجان ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
156 6 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 22,950 453,033,000 Rls. 10,786 $
157 12 1397 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 68,300 419,253,700 Rls. 4,781 $
158 3 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 24,936 409,229,683 Rls. 9,725 $
159 6 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 24,863 407,255,940 Rls. 9,697 $
160 9 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 91,640 379,457,691 Rls. 4,307 $
161 9 1397 زنجان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,500 367,015,600 Rls. 4,025 $
162 11 1397 زنجان ترکيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 15,200 364,102,320 Rls. 4,560 $
163 7 1397 زنجان ترکيه 70193910 پشم شيشه 8,300 348,600,000 Rls. 8,300 $
164 9 1397 زنجان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,750 313,444,092 Rls. 3,804 $
165 8 1397 زنجان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,750 306,626,512 Rls. 3,561 $
166 5 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 22,290 303,473,400 Rls. 6,976 $
167 5 1397 زنجان ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 11,932 289,345,034 Rls. 6,563 $
168 4 1397 زنجان ترکيه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 24,000 256,620,000 Rls. 6,000 $
169 5 1397 زنجان ترکيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 11,888 246,346,702 Rls. 5,587 $
170 11 1397 زنجان ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 5,400 245,251,800 Rls. 2,700 $
171 8 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 80,460 237,780,987 Rls. 3,380 $
172 7 1397 زنجان ترکيه 55052000 آخال الياف مصنوعي (همچنين ضايعات، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آن ها) 13,684 225,983,050 Rls. 5,381 $
173 4 1397 زنجان ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 3,367 218,360,387 Rls. 5,105 $
174 3 1397 زنجان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 24,210 204,162,930 Rls. 4,842 $
175 11 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 46,800 191,549,355 Rls. 2,200 $
176 12 1397 زنجان ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 4,375 189,129,062 Rls. 2,187 $
177 2 1397 زنجان ترکيه 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 21,160 177,744,000 Rls. 4,232 $
178 6 1397 زنجان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,880 177,138,360 Rls. 4,218 $
179 2 1397 زنجان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 14,940 156,870,000 Rls. 3,735 $
180 1 1397 زنجان ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 21,680 136,584,000 Rls. 3,252 $
181 9 1397 زنجان ترکيه 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 555 124,034,680 Rls. 1,406 $
182 6 1397 زنجان ترکيه 63101000 ساير 9,034 108,276,000 Rls. 2,578 $
183 9 1397 زنجان ترکيه 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 280 98,421,400 Rls. 1,116 $
184 7 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 47,020 92,778,000 Rls. 2,209 $
185 7 1397 زنجان ترکيه 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 87,305 87,276,000 Rls. 2,078 $
186 3 1397 زنجان ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 2,400 84,117,300 Rls. 1,990 $
187 6 1397 زنجان ترکيه 25169000 ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 95,590 65,899,746 Rls. 1,569 $
188 2 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 21,627 42,672,000 Rls. 1,016 $
189 1 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 23,750 42,207,120 Rls. 1,116 $
190 5 1397 زنجان ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 22,635 39,901,450 Rls. 905 $
191 4 1397 زنجان ترکيه 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 1,080 24,955,139 Rls. 588 $
192 8 1397 زنجان ترکيه 25070010 کائولن 12,000 4,032,000 Rls. 96 $
193 8 1397 زنجان ترکيه 25291000 فلداسپات (Feldspat) 2,000 504,000 Rls. 12 $
مجموع کل
85,815,302,475 ريال
مجموع کل
1,886,176 دلار