آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 اراک ترکيه 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 1,000 166,367,832 Rls. 1,891 $
102 10 1397 اراک ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 610 160,721,225 Rls. 1,715 $
103 11 1397 اراک ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 579 138,949,010 Rls. 1,670 $
104 8 1397 اراک ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 617 75,138,000 Rls. 1,789 $
105 7 1397 اراک ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 617 63,252,000 Rls. 1,506 $
106 9 1397 اراک ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 484 61,305,600 Rls. 744 $
107 11 1397 اراک ترکيه 06042020 ک ک ک سایر/شاخ و برگ، برگ، شاخهکهاي كوچك و ساير اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده، سفيد كرده، کرنگ كرده، آغشته يا آماده به نحو ديگر. 60 16,390,991 Rls. 197 $
مجموع کل
682,124,658 ريال
مجموع کل
9,512 دلار