آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1397 قزوين ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 208,200 884,420,496 Rls. 10,728 $
102 10 1397 قزوين ترکمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 13,860 844,278,435 Rls. 9,009 $
103 6 1397 قزوين ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 23,560 781,503,815 Rls. 18,607 $
104 5 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,818 781,116,000 Rls. 18,598 $
105 5 1397 قزوين ترکمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 12,100 762,300,000 Rls. 18,150 $
106 1 1397 قزوين ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 24,000 726,144,000 Rls. 19,200 $
107 6 1397 قزوين ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 6,858 720,090,000 Rls. 17,145 $
108 7 1397 قزوين ترکمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 6,618 694,890,000 Rls. 16,545 $
109 8 1397 قزوين ترکمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 24,150 659,274,000 Rls. 15,697 $
110 9 1397 قزوين ترکمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 9,890 652,629,247 Rls. 7,417 $
111 3 1397 قزوين ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 24,470 639,685,215 Rls. 15,171 $
112 11 1397 قزوين ترکمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 8,816 639,194,776 Rls. 7,934 $
113 4 1397 قزوين ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 23,610 615,163,850 Rls. 14,454 $
114 1 1397 قزوين ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 96,480 605,472,000 Rls. 14,416 $
115 12 1397 قزوين ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 3,220 568,574,720 Rls. 6,440 $
116 12 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,500 519,133,440 Rls. 5,880 $
117 6 1397 قزوين ترکمنستان 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 1,435 512,152,200 Rls. 12,194 $
118 9 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 22,050 502,697,392 Rls. 5,513 $
119 9 1397 قزوين ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 16,200 500,162,040 Rls. 5,670 $
120 8 1397 قزوين ترکمنستان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 3,000 485,100,000 Rls. 11,550 $
121 10 1397 قزوين ترکمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 6,251 471,667,595 Rls. 5,033 $
122 3 1397 قزوين ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 10,200 455,759,460 Rls. 10,782 $
123 5 1397 قزوين ترکمنستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 7,920 432,432,000 Rls. 10,296 $
124 5 1397 قزوين ترکمنستان 34012010 صابون مايع 10,752 423,760,420 Rls. 9,676 $
125 4 1397 قزوين ترکمنستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 5,000 404,320,000 Rls. 9,500 $
126 2 1397 قزوين ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 47,940 388,584,000 Rls. 9,252 $
127 12 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,035 368,249,248 Rls. 4,171 $
128 3 1397 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 6,552 334,372,545 Rls. 7,910 $
129 8 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 8,400 329,988,105 Rls. 6,259 $
130 5 1397 قزوين ترکمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 7,865 277,414,280 Rls. 6,292 $
131 8 1397 قزوين ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 50,940 268,044,000 Rls. 6,382 $
132 7 1397 قزوين ترکمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 9,720 257,166,000 Rls. 6,123 $
133 12 1397 قزوين ترکمنستان 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 404 249,855,040 Rls. 2,830 $
134 9 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 3,619 239,407,368 Rls. 2,714 $
135 6 1397 قزوين ترکمنستان 34012010 صابون مايع 6,000 226,800,000 Rls. 5,400 $
136 2 1397 قزوين ترکمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 10,025 210,504,000 Rls. 5,012 $
137 7 1397 قزوين ترکمنستان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,000 194,292,000 Rls. 4,626 $
138 8 1397 قزوين ترکمنستان 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 708 193,284,000 Rls. 4,602 $
139 12 1397 قزوين ترکمنستان 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 4,500 188,671,456 Rls. 2,137 $
140 11 1397 قزوين ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 44,980 181,848,590 Rls. 2,219 $
141 3 1397 قزوين ترکمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 5,000 168,431,225 Rls. 3,995 $
142 10 1397 قزوين ترکمنستان 34021930 کوکونات فتی اسید اتانول آمید 1,319 160,721,225 Rls. 1,715 $
143 7 1397 قزوين ترکمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 9,950 158,802,000 Rls. 3,781 $
144 6 1397 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 3,057 154,056,000 Rls. 3,668 $
145 7 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 23,481 147,924,000 Rls. 3,522 $
146 6 1397 قزوين ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 4,437 130,410,000 Rls. 3,105 $
147 7 1397 قزوين ترکمنستان 28391910 سيليکات سديم جامد 24,910 125,538,000 Rls. 2,989 $
148 12 1397 قزوين ترکمنستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,600 124,247,424 Rls. 1,344 $
149 8 1397 قزوين ترکمنستان 28421010 زئوليت 24,066 121,296,000 Rls. 2,888 $
150 9 1397 قزوين ترکمنستان 34021920 کوکوآمید و بتائین 2,083 91,598,631 Rls. 1,041 $
151 6 1397 قزوين ترکمنستان 28391920 سيليکات سديم مايع 22,480 90,639,360 Rls. 2,158 $
152 3 1397 قزوين ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 24,620 83,238,160 Rls. 1,969 $
153 4 1397 قزوين ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 24,540 82,941,656 Rls. 1,949 $
154 6 1397 قزوين ترکمنستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 1,025 81,816,000 Rls. 1,948 $
155 10 1397 قزوين ترکمنستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 950 74,784,570 Rls. 798 $
156 10 1397 قزوين ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 19,200 73,251,698 Rls. 806 $
157 6 1397 قزوين ترکمنستان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 690 57,960,000 Rls. 1,380 $
158 5 1397 قزوين ترکمنستان 29291090 ساير ایزو سیانات ها 2,300 48,481,554 Rls. 1,105 $
159 5 1397 قزوين ترکمنستان 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 860 48,481,554 Rls. 1,105 $
160 11 1397 قزوين ترکمنستان 34021920 کوکوآمید و بتائین 1,098 44,229,636 Rls. 549 $
161 6 1397 قزوين ترکمنستان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 500 42,000,000 Rls. 1,000 $
162 2 1397 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 874 38,724,000 Rls. 922 $
163 12 1397 قزوين ترکمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 100 18,489,200 Rls. 200 $
164 6 1397 قزوين ترکمنستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 125 10,500,000 Rls. 250 $
165 6 1397 قزوين ترکمنستان 39089090 ساير پلي آميد هابه اشکال ا بتدا يي غير مذكور در جاي ديگر 100 8,400,000 Rls. 200 $
166 8 1397 قزوين ترکمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 100 5,418,000 Rls. 129 $
167 6 1397 قزوين ترکمنستان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 50 4,200,000 Rls. 100 $
168 10 1397 قزوين ترکمنستان 28421010 زئوليت 100 1,124,580 Rls. 12 $
مجموع کل
21,388,106,206 ريال
مجموع کل
416,162 دلار