آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1397 آستارا اکراين 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 17,800 760,382,981 Rls. 9,523 $
102 6 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 19,424 652,638,000 Rls. 15,539 $
103 7 1397 آستارا اکراين 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 21,800 636,804,000 Rls. 15,162 $
104 8 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,947 636,594,000 Rls. 15,157 $
105 7 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,750 630,000,000 Rls. 15,000 $
106 8 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 17,543 589,428,000 Rls. 14,034 $
107 1 1397 آستارا اکراين 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 38,900 587,447,120 Rls. 15,560 $
108 3 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 21,000 574,392,000 Rls. 13,650 $
109 8 1397 آستارا اکراين 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 30,400 572,595,701 Rls. 10,906 $
110 2 1397 آستارا اکراين 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 11,086 558,726,000 Rls. 13,303 $
111 2 1397 آستارا اکراين 08071100 هندوا نه، تازه 27,700 500,220,000 Rls. 11,910 $
112 12 1397 آستارا اکراين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,341 490,579,490 Rls. 5,307 $
113 6 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 19,400 488,880,000 Rls. 11,640 $
114 1 1397 آستارا اکراين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 21,400 485,608,800 Rls. 12,840 $
115 10 1397 آستارا اکراين 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 8,950 478,698,848 Rls. 5,745 $
116 2 1397 آستارا اکراين 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 16,250 477,750,000 Rls. 11,375 $
117 8 1397 آستارا اکراين 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 8,700 460,902,125 Rls. 5,257 $
118 8 1397 آستارا اکراين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,580 443,406,825 Rls. 5,058 $
119 3 1397 آستارا اکراين 08081000 سيب، تازه 20,500 431,320,000 Rls. 10,250 $
120 12 1397 آستارا اکراين 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,820 394,680,650 Rls. 4,550 $
121 11 1397 آستارا اکراين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,800 389,014,584 Rls. 4,872 $
122 12 1397 آستارا اکراين 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 6,000 333,040,068 Rls. 3,852 $
123 2 1397 آستارا اکراين 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 19,400 325,920,000 Rls. 7,760 $
124 2 1397 آستارا اکراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,000 306,810,000 Rls. 7,305 $
125 1 1397 آستارا اکراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,000 253,469,640 Rls. 6,702 $
126 1 1397 آستارا اکراين 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 9,200 208,766,400 Rls. 5,520 $
127 10 1397 آستارا اکراين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,895 202,611,355 Rls. 2,431 $
128 12 1397 آستارا اکراين 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 5,850 192,015,550 Rls. 2,190 $
129 9 1397 آستارا اکراين 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 760 167,602,800 Rls. 1,900 $
130 9 1397 آستارا اکراين 14049010 حنا به غير از عصاره آن 1,995 164,388,000 Rls. 1,995 $
131 8 1397 آستارا اکراين 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 63,000 161,971,110 Rls. 1,890 $
132 12 1397 آستارا اکراين 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 3,800 143,556,288 Rls. 1,626 $
133 4 1397 آستارا اکراين 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 7,900 133,112,100 Rls. 3,135 $
134 2 1397 آستارا اکراين 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 10,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
135 2 1397 آستارا اکراين 14049010 حنا به غير از عصاره آن 1,000 119,700,000 Rls. 2,850 $
136 12 1397 آستارا اکراين 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 3,090 101,451,871 Rls. 1,156 $
137 4 1397 آستارا اکراين 08081000 سيب، تازه 4,700 99,781,000 Rls. 2,350 $
138 9 1397 آستارا اکراين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 648 90,722,400 Rls. 1,101 $
139 12 1397 آستارا اکراين 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 2,300 75,004,035 Rls. 860 $
140 3 1397 آستارا اکراين 08071100 هندوا نه، تازه 11,785 74,256,000 Rls. 1,768 $
141 12 1397 آستارا اکراين 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 2,450 64,233,240 Rls. 735 $
142 10 1397 آستارا اکراين 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,900 59,157,333 Rls. 711 $
143 11 1397 آستارا اکراين 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,950 58,288,310 Rls. 730 $
144 4 1397 آستارا اکراين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,700 54,985,700 Rls. 1,295 $
145 3 1397 آستارا اکراين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,800 47,880,000 Rls. 1,140 $
146 2 1397 آستارا اکراين 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,800 45,360,000 Rls. 1,080 $
147 1 1397 آستارا اکراين 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,500 45,224,400 Rls. 1,200 $
148 2 1397 آستارا اکراين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,650 24,234,000 Rls. 577 $
149 10 1397 آستارا اکراين 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 450 14,005,152 Rls. 168 $
150 10 1397 آستارا اکراين 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 480 11,981,232 Rls. 144 $
مجموع کل
14,945,597,108 ريال
مجموع کل
293,808 دلار