آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1397 تبريز ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 7,265 175,938,000 Rls. 4,189 $
102 12 1397 تبريز ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 3,500 154,150,848 Rls. 1,746 $
103 1 1397 تبريز ايتاليا 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 2,500 134,284,875 Rls. 3,562 $
104 1 1397 تبريز ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 2,000 109,980,560 Rls. 2,908 $
105 6 1397 تبريز ايتاليا 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 5,150 84,000,000 Rls. 2,000 $
106 5 1397 تبريز ايتاليا 25081000 بنتونيت 45,570 79,949,360 Rls. 1,822 $
107 6 1397 تبريز ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 1,965 72,030,000 Rls. 1,715 $
108 11 1397 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 21,380 67,943,832 Rls. 748 $
109 5 1397 تبريز ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 4,000 64,380,000 Rls. 1,480 $
110 12 1397 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 14,350 46,407,892 Rls. 502 $
111 12 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,375 46,086,336 Rls. 522 $
مجموع کل
1,035,151,703 ريال
مجموع کل
21,194 دلار