آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 45,180 9,453,305,070 Rls. 223,641 $
102 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 409,175 9,276,540,000 Rls. 220,870 $
103 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 124,677 8,937,558,160 Rls. 216,938 $
104 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 273,520 8,768,147,080 Rls. 207,980 $
105 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 162,810 8,517,390,000 Rls. 202,795 $
106 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 8,512,000,000 Rls. 200,000 $
107 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 470,631 8,288,441,040 Rls. 194,476 $
108 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 259,989 8,188,160,960 Rls. 192,391 $
109 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 208,276 7,912,202,800 Rls. 197,916 $
110 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 506,000 7,808,339,000 Rls. 177,100 $
111 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 95,250 7,481,961,520 Rls. 176,212 $
112 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 450,990 7,373,568,790 Rls. 171,641 $
113 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 4,000,000 7,231,560,000 Rls. 168,000 $
114 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,870,000 7,068,600,000 Rls. 168,300 $
115 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 874,360 7,002,015,360 Rls. 161,896 $
116 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 241,676 6,890,291,950 Rls. 157,089 $
117 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,920 6,782,361,600 Rls. 159,360 $
118 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 99,200 6,469,502,445 Rls. 153,433 $
119 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 388,000 6,396,506,260 Rls. 149,297 $
120 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171090 ساير سنگ هاي خرد شده بجز دولوميت از انواع براي بتن ريزي سنگ ريزي راه ها ساير بالاست ها 3,700,000 5,709,655,000 Rls. 129,500 $
121 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 445,691 5,690,569,920 Rls. 133,707 $
122 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 5,544,000,000 Rls. 132,000 $
123 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 484,920 5,531,036,314 Rls. 129,959 $
124 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 376,230 5,530,602,000 Rls. 131,681 $
125 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 304,690 5,351,813,170 Rls. 124,509 $
126 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 6,500,000 5,203,243,260 Rls. 118,170 $
127 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,700 5,198,944,500 Rls. 123,300 $
128 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 351,727 5,106,813,600 Rls. 121,591 $
129 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 348,077 5,015,987,223 Rls. 118,936 $
130 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 4,992,240,000 Rls. 132,000 $
131 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 4,914,000,000 Rls. 117,000 $
132 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38247400 مخلوط حاوي مشتقات هالوژنه ازمتان ،اتان ياپروپان حاوي هيدرو كلروفلوئوروكربنها،محتوي يافاقد پرفلوئوروكربنهاياهيدروفلوئوروكربنها،ليكن فاقد كلروفلوئوروكربنها. 20,720 4,908,099,648 Rls. 130,209 $
133 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 497,450 4,864,019,880 Rls. 115,810 $
134 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 315,640 4,801,649,570 Rls. 113,911 $
135 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 شرح نامشخص 24,636 4,552,716,000 Rls. 108,398 $
136 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 281,443 4,539,024,000 Rls. 108,072 $
137 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 36,000 4,536,000,000 Rls. 108,000 $
138 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 275,860 4,517,754,480 Rls. 105,752 $
139 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25151190 ک کک ک مرمریت 535,652 4,516,300,650 Rls. 107,131 $
140 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 97,360 4,498,032,000 Rls. 107,096 $
141 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076190 ک ک ک سایر 100,370 4,497,132,192 Rls. 105,666 $
142 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 213,392 4,350,942,000 Rls. 101,872 $
143 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 25,000 4,350,000,000 Rls. 100,000 $
144 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 33,300 4,195,800,000 Rls. 99,900 $
145 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 4,500,000 4,110,900,000 Rls. 101,760 $
146 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 1,700,000 4,069,800,000 Rls. 96,900 $
147 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 364,265 3,997,916,640 Rls. 94,816 $
148 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 50,480 3,921,960,000 Rls. 93,380 $
149 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 372,113 3,907,176,000 Rls. 93,028 $
150 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 159,476 3,894,345,840 Rls. 103,312 $
151 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,800,000 3,794,850,000 Rls. 90,000 $
152 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 19,222 3,595,334,128 Rls. 81,936 $
153 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 2,000,000 3,592,680,000 Rls. 84,000 $
154 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلهاي برجي (Tower cranes) 95,500 3,521,468,300 Rls. 79,870 $
155 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,600,000 3,480,000,000 Rls. 80,000 $
156 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,000,000 3,371,440,000 Rls. 80,000 $
157 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 76,200 3,355,200,000 Rls. 79,800 $
158 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 3,897,912 3,293,601,600 Rls. 78,270 $
159 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,560 3,281,728,000 Rls. 76,544 $
160 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,900,000 3,196,200,000 Rls. 76,100 $
161 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 222,021 3,172,028,365 Rls. 75,215 $
162 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 59,388 3,025,911,900 Rls. 71,265 $
163 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 79,560 2,999,433,000 Rls. 70,112 $
164 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 70,060 2,983,285,760 Rls. 70,096 $
165 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 14,500 2,975,239,520 Rls. 67,804 $
166 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 35,668 2,969,568,000 Rls. 70,704 $
167 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 38,000 2,872,800,000 Rls. 68,400 $
168 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,050 2,841,794,800 Rls. 75,140 $
169 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 49,839 2,805,558,000 Rls. 66,799 $
170 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 18,459 2,792,407,760 Rls. 66,360 $
171 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 39,750 2,747,401,570 Rls. 62,612 $
172 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 98,700 2,694,510,000 Rls. 64,155 $
173 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 122,566 2,573,886,000 Rls. 61,283 $
174 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 60,726 2,541,230,130 Rls. 60,119 $
175 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 212,361 2,522,688,000 Rls. 60,064 $
176 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 21,216 2,521,722,000 Rls. 60,041 $
177 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 9,500 2,409,390,000 Rls. 57,000 $
178 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 33,000 2,356,200,000 Rls. 56,100 $
179 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 9,300 2,343,600,000 Rls. 55,800 $
180 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 9,000 2,268,000,000 Rls. 54,000 $
181 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 80,605 2,227,322,440 Rls. 52,394 $
182 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 33,214 2,177,635,990 Rls. 51,007 $
183 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 168,160 2,148,799,140 Rls. 50,448 $
184 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 58,518 2,148,350,400 Rls. 51,151 $
185 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 114,250 2,135,364,000 Rls. 50,842 $
186 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 107,950 2,039,305,920 Rls. 47,306 $
187 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 46,900 1,976,506,700 Rls. 46,900 $
188 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 134,740 1,958,854,900 Rls. 48,709 $
189 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 32,547 1,956,654,000 Rls. 46,587 $
190 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,000 1,940,400,000 Rls. 46,200 $
191 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 28,157 1,912,800,601 Rls. 45,407 $
192 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 126,610 1,873,110,510 Rls. 44,313 $
193 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 57,600 1,835,346,240 Rls. 42,912 $
194 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34011110 صابون حمام و دستشويي 19,200 1,774,080,000 Rls. 42,240 $
195 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 29,600 1,755,398,400 Rls. 41,795 $
196 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,707,682,500 Rls. 40,500 $
197 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 18,000 1,566,000,000 Rls. 36,000 $
198 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 18,000 1,530,360,000 Rls. 36,000 $
199 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 6,500 1,490,346,000 Rls. 35,100 $
200 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 50,000 1,479,450,000 Rls. 35,000 $
مجموع کل
421,709,850,496 ريال
مجموع کل
9,997,101 دلار