آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 131,344 5,992,305,147 Rls. 69,698 $
202 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 169,257 5,909,526,609 Rls. 66,654 $
203 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 7,358,576 5,885,460,000 Rls. 140,130 $
204 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 91,200 5,833,030,400 Rls. 145,920 $
205 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 17,945 5,727,084,672 Rls. 62,808 $
206 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 26,736 5,695,380,840 Rls. 66,840 $
207 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 272,142 5,625,007,373 Rls. 66,497 $
208 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 89,457 5,601,582,511 Rls. 67,004 $
209 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 25,052 5,545,108,155 Rls. 62,630 $
210 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 7,258,883 5,486,265,180 Rls. 128,207 $
211 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 145,550 5,480,418,928 Rls. 62,293 $
212 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 175,073 5,392,221,555 Rls. 65,521 $
213 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 173,425 5,370,966,038 Rls. 64,819 $
214 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 67,000 5,351,465,000 Rls. 91,000 $
215 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 7,180 5,298,993,984 Rls. 64,508 $
216 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 167,962 5,270,412,000 Rls. 125,486 $
217 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 255,510 5,157,209,759 Rls. 122,279 $
218 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 45,789 5,023,075,240 Rls. 114,473 $
219 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,892,100 4,968,283,932 Rls. 117,774 $
220 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 130,940 4,923,669,166 Rls. 56,044 $
221 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 45,328 4,759,440,000 Rls. 113,320 $
222 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 306,666 4,752,090,000 Rls. 113,145 $
223 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 297,016 4,668,258,000 Rls. 111,149 $
224 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 139,379 4,664,122,125 Rls. 98,977 $
225 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 14,360 4,621,139,704 Rls. 54,491 $
226 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 98,630 4,616,921,210 Rls. 108,493 $
227 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 6,744 4,588,933,104 Rls. 53,202 $
228 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 373,362 4,588,076,460 Rls. 112,010 $
229 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 5,892,382 4,567,126,290 Rls. 104,672 $
230 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 329,272 4,540,032,000 Rls. 108,096 $
231 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 820,824 4,508,765,462 Rls. 64,381 $
232 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 140,884 4,504,744,900 Rls. 52,612 $
233 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 4,685 4,475,811,136 Rls. 51,299 $
234 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 270,975 4,468,848,960 Rls. 103,682 $
235 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08055020 لیمو تازه 46,060 4,416,674,574 Rls. 48,353 $
236 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 308,131 4,364,563,861 Rls. 103,536 $
237 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,782,890 4,353,917,127 Rls. 109,252 $
238 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 45,200 4,352,290,360 Rls. 49,297 $
239 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08055020 لیمو تازه 48,003 4,341,823,486 Rls. 48,892 $
240 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 237,295 4,325,706,000 Rls. 102,993 $
241 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 617,847 4,322,393,264 Rls. 50,128 $
242 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 49,300 4,287,774,000 Rls. 98,600 $
243 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 315,701 4,277,463,958 Rls. 83,591 $
244 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 110,317 4,244,655,086 Rls. 47,218 $
245 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,480,707 4,177,362,000 Rls. 99,461 $
246 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 19,104 4,166,154,480 Rls. 47,760 $
247 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 65,000 4,145,256,300 Rls. 45,143 $
248 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 4,980,878 4,120,326,403 Rls. 97,816 $
249 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 140,016 4,116,420,000 Rls. 98,010 $
250 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 500,000 4,087,530,000 Rls. 45,000 $
251 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 123,055 4,070,625,038 Rls. 46,237 $
252 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 20,250 4,042,254,375 Rls. 50,625 $
253 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 195,830 4,012,690,280 Rls. 92,558 $
254 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 44,000 3,994,210,000 Rls. 45,558 $
255 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 11,500 3,990,178,000 Rls. 46,000 $
256 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 37,476 3,934,980,000 Rls. 93,690 $
257 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 49,140 3,916,206,000 Rls. 93,243 $
258 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 163,656 3,882,438,000 Rls. 92,439 $
259 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 188,215 3,877,965,655 Rls. 65,072 $
260 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 61,642 3,871,434,000 Rls. 92,177 $
261 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,539,403 3,851,694,000 Rls. 91,707 $
262 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي، خورا ک گرم کن، باسوخت مايع، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 31,540 3,824,256,960 Rls. 41,940 $
263 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,426,089 3,813,202,980 Rls. 88,399 $
264 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 5,052,476 3,812,886,000 Rls. 90,783 $
265 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 178,480 3,780,679,152 Rls. 43,728 $
266 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 15,190 3,766,268,860 Rls. 41,515 $
267 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,225,189 3,756,438,000 Rls. 89,439 $
268 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 38,322 3,744,384,000 Rls. 89,152 $
269 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 181,746 3,741,834,420 Rls. 86,054 $
270 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 43,900 3,687,600,000 Rls. 87,800 $
271 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,390,933 3,656,503,133 Rls. 54,664 $
272 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 227,202 3,654,084,758 Rls. 86,671 $
273 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 65,157 3,644,930,078 Rls. 41,803 $
274 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 52,510 3,581,460,320 Rls. 84,016 $
275 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 1,198,775 3,561,511,746 Rls. 84,798 $
276 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,000 3,531,520,000 Rls. 40,000 $
277 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 74,859 3,525,249,846 Rls. 46,102 $
278 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 50,000 3,502,000,000 Rls. 42,500 $
279 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,102,339 3,488,452,220 Rls. 81,409 $
280 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 397,371 3,479,200,083 Rls. 36,952 $
281 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت از الياف مصنوعي 5,440 3,444,550,560 Rls. 78,336 $
282 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 15,504 3,427,200,000 Rls. 81,600 $
283 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 14,784 3,427,200,000 Rls. 81,600 $
284 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 21,500 3,419,472,875 Rls. 37,625 $
285 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 549,526 3,376,204,871 Rls. 38,975 $
286 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 19,500 3,364,780,784 Rls. 36,901 $
287 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 17,809 3,276,761,648 Rls. 38,848 $
288 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 99,250 3,271,800,000 Rls. 77,900 $
289 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 847,547 3,261,409,280 Rls. 76,278 $
290 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 110,202 3,239,922,000 Rls. 77,141 $
291 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت از الياف مصنوعي 5,310 3,211,194,000 Rls. 76,457 $
292 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 44,800 3,189,856,312 Rls. 35,392 $
293 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 447,028 3,154,628,904 Rls. 36,695 $
294 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 21,500 3,127,692,351 Rls. 36,057 $
295 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 45,110 3,107,711,412 Rls. 33,788 $
296 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 225,556 3,102,563,236 Rls. 72,631 $
297 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 13,836 3,092,236,920 Rls. 34,590 $
298 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08055020 لیمو تازه 37,746 3,089,220,490 Rls. 34,435 $
299 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,473 3,049,233,474 Rls. 71,490 $
300 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 35,000 3,037,720,000 Rls. 35,000 $
مجموع کل
419,630,583,760 ريال
مجموع کل
7,343,935 دلار