آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1397 يزد افغانستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 241,880 977,028,480 Rls. 25,920 $
202 6 1397 يزد افغانستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 244,808 969,706,920 Rls. 23,088 $
203 4 1397 يزد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 29,280 952,568,208 Rls. 22,399 $
204 8 1397 يزد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 299,619 891,296,114 Rls. 10,319 $
205 9 1397 يزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 12,935 878,649,024 Rls. 9,636 $
206 2 1397 يزد افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 5,840 858,480,000 Rls. 20,440 $
207 8 1397 يزد افغانستان 82054090 سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,300 822,114,050 Rls. 9,377 $
208 11 1397 يزد افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 3,079 808,708,587 Rls. 9,237 $
209 9 1397 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 10,175 691,174,720 Rls. 7,580 $
210 10 1397 يزد افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 2,276 639,886,020 Rls. 6,828 $
211 4 1397 يزد افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,700 622,816,740 Rls. 14,562 $
212 11 1397 يزد افغانستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 75,556 607,439,658 Rls. 6,687 $
213 6 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 23,470 591,444,000 Rls. 14,082 $
214 2 1397 يزد افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 4,680 589,680,000 Rls. 14,040 $
215 10 1397 يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 13,650 580,338,486 Rls. 6,962 $
216 3 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 22,800 576,516,240 Rls. 13,680 $
217 12 1397 يزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 15,130 569,282,468 Rls. 6,158 $
218 5 1397 يزد افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 47,340 556,710,000 Rls. 13,255 $
219 8 1397 يزد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,100 539,903,700 Rls. 6,300 $
220 3 1397 يزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 15,690 505,079,928 Rls. 12,003 $
221 1 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 20,750 479,325,000 Rls. 11,412 $
222 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 25,000 454,402,500 Rls. 10,750 $
223 4 1397 يزد افغانستان 62069000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 10,500 452,550,000 Rls. 10,500 $
224 8 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 9,760 409,920,000 Rls. 4,760 $
225 6 1397 يزد افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 3,120 393,120,000 Rls. 9,360 $
226 12 1397 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 10,270 386,424,280 Rls. 4,180 $
227 5 1397 يزد افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 8,600 377,368,000 Rls. 8,600 $
228 1 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 24,980 367,206,000 Rls. 8,743 $
229 3 1397 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 10,645 342,675,534 Rls. 8,143 $
230 5 1397 يزد افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 24,100 303,660,000 Rls. 7,230 $
231 1 1397 يزد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 11,000 299,534,400 Rls. 7,919 $
232 8 1397 يزد افغانستان 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 700 288,837,500 Rls. 3,294 $
233 5 1397 يزد افغانستان 31051090 سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور 1,400 274,250,000 Rls. 6,250 $
234 4 1397 يزد افغانستان 83030000 گاوصندوق، صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند، ازفلزمعمولي. 3,300 254,053,800 Rls. 5,940 $
235 10 1397 يزد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,150 226,790,300 Rls. 2,420 $
236 9 1397 يزد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 3,320 225,498,032 Rls. 2,473 $
237 12 1397 يزد افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,500 221,870,400 Rls. 2,400 $
238 4 1397 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,540 215,633,610 Rls. 5,003 $
239 2 1397 يزد افغانستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 56,000 211,764,000 Rls. 5,042 $
240 10 1397 يزد افغانستان 82041190 آچارهاي دستي داراي دهانه غيرثابت . 2,000 176,424,000 Rls. 1,941 $
241 1 1397 يزد افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 1,530 173,015,460 Rls. 4,590 $
242 11 1397 يزد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 53,300 167,411,992 Rls. 2,078 $
243 6 1397 يزد افغانستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 3,500 161,700,000 Rls. 3,850 $
244 7 1397 يزد افغانستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 24,920 147,000,000 Rls. 3,500 $
245 9 1397 يزد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 53,604 132,074,491 Rls. 1,501 $
246 3 1397 يزد افغانستان 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 900 126,495,000 Rls. 3,000 $
247 8 1397 يزد افغانستان 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 450 123,787,500 Rls. 1,412 $
248 10 1397 يزد افغانستان 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 8 122,614,680 Rls. 1,349 $
249 5 1397 يزد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,700 118,476,000 Rls. 2,700 $
250 8 1397 يزد افغانستان 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 25,500 109,266,225 Rls. 1,275 $
251 3 1397 يزد افغانستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 26,400 107,562,915 Rls. 2,551 $
252 2 1397 يزد افغانستان 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 1,000 105,241,920 Rls. 2,506 $
253 5 1397 يزد افغانستان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 740 102,564,000 Rls. 2,442 $
254 6 1397 يزد افغانستان 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 450 98,700,000 Rls. 2,350 $
255 2 1397 يزد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 3,000 96,390,000 Rls. 2,295 $
256 12 1397 يزد افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,000 92,511,130 Rls. 1,070 $
257 3 1397 يزد افغانستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 1,300 87,921,600 Rls. 2,080 $
258 10 1397 يزد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,000 87,782,292 Rls. 1,053 $
259 8 1397 يزد افغانستان 62041390 ساير البسه از الياف سنتيك به صورت دست 750 82,525,000 Rls. 941 $
260 8 1397 يزد افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 100 82,525,000 Rls. 941 $
261 6 1397 يزد افغانستان 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 440 73,920,000 Rls. 1,760 $
262 4 1397 يزد افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 26,300 72,495,150 Rls. 1,695 $
263 4 1397 يزد افغانستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,000 69,391,000 Rls. 1,610 $
264 3 1397 يزد افغانستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,000 42,270,000 Rls. 1,000 $
265 3 1397 يزد افغانستان 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 230 38,888,400 Rls. 920 $
266 4 1397 يزد افغانستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (به استثناء آينه هاي عقب بين وسائط نقليه زميني) 780 36,696,660 Rls. 858 $
267 8 1397 يزد افغانستان 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 80 33,010,000 Rls. 377 $
268 6 1397 يزد افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 150 29,400,000 Rls. 700 $
269 3 1397 يزد افغانستان 96062900 دگمه که در جاي ديگري مذکور نباشند. 340 28,743,600 Rls. 680 $
270 8 1397 يزد افغانستان 90041000 عينک آفتابي 4 21,456,500 Rls. 245 $
271 8 1397 يزد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 500 21,000,000 Rls. 244 $
272 10 1397 يزد افغانستان 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 235 20,729,820 Rls. 228 $
273 10 1397 يزد افغانستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 40 17,642,400 Rls. 194 $
274 8 1397 يزد افغانستان 62144000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت از الياف مصنوعي 45 16,835,100 Rls. 192 $
275 8 1397 يزد افغانستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 35 14,441,875 Rls. 165 $
276 3 1397 يزد افغانستان 56081100 تورگره باف مهيا شده براي ماهيگيري، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي. 250 14,414,070 Rls. 341 $
277 10 1397 يزد افغانستان 58021900 پارچه هاي حوله باف ا سفنجي و پارچه هاي تاروپودباف اسفنجي پرزحلقوي همانند، از پنبه، سفيد شده 150 13,231,800 Rls. 146 $
278 3 1397 يزد افغانستان 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 4 12,681,000 Rls. 300 $
279 3 1397 يزد افغانستان 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 49 10,356,150 Rls. 245 $
280 8 1397 يزد افغانستان 27101910 روغن موتور 190 9,903,000 Rls. 113 $
281 8 1397 يزد افغانستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 100 8,417,550 Rls. 96 $
282 8 1397 يزد افغانستان 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 45 8,252,500 Rls. 94 $
283 8 1397 يزد افغانستان 95059000 اشياء براي جشن، کارناوال، شعبده بازي و اشياء اعجاب آور (غير از اشياء براي جشن کريسمس). 100 8,252,500 Rls. 94 $
284 5 1397 يزد افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 18 4,704,000 Rls. 112 $
285 10 1397 يزد افغانستان 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 50 4,410,600 Rls. 49 $
286 8 1397 يزد افغانستان 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 4 4,126,250 Rls. 47 $
287 8 1397 يزد افغانستان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 4 4,126,250 Rls. 47 $
288 8 1397 يزد افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4 4,126,250 Rls. 47 $
289 3 1397 يزد افغانستان 63079090 ساير اشياءدوخته و مهيا و همچنين ا لگوي لباس غير مذکور در جاي ديگر 24 3,043,440 Rls. 72 $
290 10 1397 يزد افغانستان 44219190 --- ساير 24 2,646,360 Rls. 29 $
291 8 1397 يزد افغانستان 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 10 2,475,750 Rls. 28 $
292 8 1397 يزد افغانستان 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 8 2,475,750 Rls. 28 $
293 6 1397 يزد افغانستان 62121000 پستان بند و سينه بند حتي كشباف وقلاب باف 12 2,100,000 Rls. 50 $
294 8 1397 يزد افغانستان 82129090 ک ک ک ساير 1 2,063,125 Rls. 24 $
295 8 1397 يزد افغانستان 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 3 1,650,500 Rls. 19 $
296 10 1397 يزد افغانستان 87150000 کالسکه هاي بچه و اجزاء و قطعات آن ها 4 882,120 Rls. 10 $
297 8 1397 يزد افغانستان 82119390 كارد (غير ازكاردهاي داراي تيغه ثابت) همچينين چاقو تاشوي باغباني غير ازصنايع دستي 1 412,625 Rls. 5 $
298 10 1397 يزد افغانستان 82130000 قيچي، قيچي خياطي وقيچيهاي همانند، وتيغه هاي آن ها. 1 176,424 Rls. 2 $
299 8 1397 يزد افغانستان 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 165,050 Rls. 2 $
مجموع کل
23,577,709,473 ريال
مجموع کل
435,264 دلار