آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 يزد افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 16,800 5,921,267,800 Rls. 138,890 $
102 4 1397 يزد افغانستان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 149,260 5,751,450,000 Rls. 135,000 $
103 4 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,076,470 5,726,276,145 Rls. 133,854 $
104 6 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,152,346 5,669,669,040 Rls. 134,992 $
105 5 1397 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 57,186 5,600,830,800 Rls. 129,372 $
106 1 1397 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 212,000 5,562,854,700 Rls. 137,800 $
107 3 1397 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 32,900 5,538,534,400 Rls. 131,600 $
108 7 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 873,900 5,114,739,840 Rls. 121,780 $
109 10 1397 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 18,043 5,072,699,235 Rls. 54,129 $
110 5 1397 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 37,886 4,999,041,120 Rls. 113,658 $
111 2 1397 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 44,600 4,692,418,080 Rls. 111,724 $
112 6 1397 يزد افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 27,600 4,636,800,000 Rls. 110,400 $
113 9 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 220,480 4,607,969,520 Rls. 53,576 $
114 3 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 58,850 4,275,314,610 Rls. 101,143 $
115 9 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 25,660 4,228,768,000 Rls. 51,320 $
116 11 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 70,158 4,159,301,454 Rls. 49,076 $
117 8 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 26,600 4,150,059,774 Rls. 48,426 $
118 4 1397 يزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 127,330 4,144,909,383 Rls. 97,407 $
119 9 1397 يزد افغانستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 24,760 4,080,448,000 Rls. 49,520 $
120 2 1397 يزد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 23,396 3,930,444,000 Rls. 93,582 $
121 4 1397 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 30,100 3,843,168,000 Rls. 90,300 $
122 7 1397 يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 133,753 3,842,874,000 Rls. 91,497 $
123 6 1397 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 30,000 3,830,985,000 Rls. 91,214 $
124 11 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 72,500 3,808,468,500 Rls. 43,500 $
125 1 1397 يزد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 24,811 3,753,370,260 Rls. 99,243 $
126 3 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 387,240 3,589,551,333 Rls. 85,190 $
127 12 1397 يزد افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,000 3,559,171,000 Rls. 38,500 $
128 1 1397 يزد افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 179,375 3,405,722,400 Rls. 86,100 $
129 10 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 693,583 3,373,809,968 Rls. 39,942 $
130 12 1397 يزد افغانستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 543,816 3,362,315,778 Rls. 37,708 $
131 1 1397 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 53,120 3,327,408,000 Rls. 79,224 $
132 12 1397 يزد افغانستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته، که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,400 3,324,524,400 Rls. 38,452 $
133 12 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 588,445 3,278,060,213 Rls. 37,038 $
134 9 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 60,900 3,213,813,240 Rls. 35,995 $
135 4 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 135,170 3,161,017,090 Rls. 74,344 $
136 6 1397 يزد افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 24,970 3,146,220,000 Rls. 74,910 $
137 3 1397 يزد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,800 3,142,062,000 Rls. 74,800 $
138 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 71,100 3,050,118,400 Rls. 34,577 $
139 7 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 60,323 3,040,212,000 Rls. 72,386 $
140 1 1397 يزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 87,035 2,950,847,636 Rls. 77,374 $
141 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 128,260 2,904,712,500 Rls. 66,775 $
142 2 1397 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 35,695 2,886,576,000 Rls. 68,728 $
143 12 1397 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 47,443 2,732,450,236 Rls. 31,604 $
144 2 1397 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 84,831 2,725,620,240 Rls. 64,896 $
145 4 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 106,203 2,718,992,750 Rls. 63,721 $
146 4 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 118,250 2,707,438,803 Rls. 62,672 $
147 6 1397 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 21,410 2,697,660,000 Rls. 64,230 $
148 12 1397 يزد افغانستان 56039200 پارچه هاي نبافته غيرا زرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي بوزن هرمترمربع بيش از25 گرم وحدا کثر70 گرم 12,153 2,626,883,797 Rls. 30,383 $
149 1 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 496,705 2,454,748,143 Rls. 62,055 $
150 2 1397 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 19,100 2,406,600,000 Rls. 57,300 $
151 8 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 46,738 2,376,562,750 Rls. 27,659 $
152 1 1397 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 20,575 2,326,662,150 Rls. 61,725 $
153 1 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 277,090 2,300,860,347 Rls. 60,961 $
154 5 1397 يزد افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 81,000 2,290,275,000 Rls. 52,650 $
155 5 1397 يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 75,118 2,217,138,000 Rls. 52,789 $
156 9 1397 يزد افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,000 2,205,300,000 Rls. 25,000 $
157 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 28,569 2,190,516,480 Rls. 52,056 $
158 2 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 86,294 2,174,592,000 Rls. 51,776 $
159 1 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 32,240 2,117,514,000 Rls. 50,417 $
160 6 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 24,760 2,079,840,000 Rls. 49,520 $
161 1 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 24,300 2,041,200,000 Rls. 48,600 $
162 5 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 23,600 2,033,536,000 Rls. 47,200 $
163 5 1397 يزد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 15,000 1,974,600,000 Rls. 45,000 $
164 3 1397 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 15,400 1,940,400,000 Rls. 46,200 $
165 11 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 348,580 1,917,315,279 Rls. 23,200 $
166 1 1397 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 64,885 1,914,514,602 Rls. 49,106 $
167 12 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 97,810 1,905,621,823 Rls. 21,517 $
168 2 1397 يزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 58,408 1,876,649,040 Rls. 44,682 $
169 5 1397 يزد افغانستان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 48,000 1,857,663,000 Rls. 43,200 $
170 6 1397 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 28,930 1,838,214,000 Rls. 43,767 $
171 10 1397 يزد افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 1,630 1,772,443,716 Rls. 19,502 $
172 3 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 20,790 1,748,765,700 Rls. 41,580 $
173 5 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 66,450 1,728,435,900 Rls. 39,870 $
174 12 1397 يزد افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 6,529 1,693,472,433 Rls. 19,587 $
175 3 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 307,850 1,573,325,178 Rls. 37,359 $
176 3 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 70,850 1,552,906,755 Rls. 36,842 $
177 9 1397 يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 45,218 1,515,658,584 Rls. 17,182 $
178 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 64,540 1,411,242,000 Rls. 33,601 $
179 10 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 25,850 1,409,595,330 Rls. 15,510 $
180 10 1397 يزد افغانستان 27101950 روغن صنعتي 31,024 1,374,612,235 Rls. 15,122 $
181 10 1397 يزد افغانستان 27132000 قيرنفت 46,240 1,364,958,975 Rls. 14,565 $
182 5 1397 يزد افغانستان 56039200 پارچه هاي نبافته غيرا زرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي بوزن هرمترمربع بيش از25 گرم وحدا کثر70 گرم 12,355 1,361,851,920 Rls. 30,888 $
183 5 1397 يزد افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 4,128 1,323,052,500 Rls. 30,415 $
184 2 1397 يزد افغانستان 56039200 پارچه هاي نبافته غيرا زرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي بوزن هرمترمربع بيش از25 گرم وحدا کثر70 گرم 12,326 1,294,230,000 Rls. 30,815 $
185 7 1397 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
186 2 1397 يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 49,778 1,245,006,000 Rls. 29,643 $
187 1 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 49,400 1,244,880,000 Rls. 29,640 $
188 7 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 14,600 1,226,400,000 Rls. 29,200 $
189 10 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 205,545 1,216,707,350 Rls. 14,616 $
190 2 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 51,960 1,200,276,000 Rls. 28,578 $
191 12 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 22,275 1,159,320,195 Rls. 13,365 $
192 5 1397 يزد افغانستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 8,421 1,111,697,370 Rls. 25,263 $
193 3 1397 يزد افغانستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 74,690 1,098,667,640 Rls. 26,142 $
194 3 1397 يزد افغانستان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 26,020 1,097,133,300 Rls. 26,020 $
195 3 1397 يزد افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 4,100 1,091,030,970 Rls. 25,811 $
196 11 1397 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,000 1,077,934,500 Rls. 13,500 $
197 7 1397 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 42,400 1,068,480,000 Rls. 25,440 $
198 12 1397 يزد افغانستان 27101950 روغن صنعتي 23,250 1,028,334,480 Rls. 11,648 $
199 9 1397 يزد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,000 988,800,000 Rls. 12,000 $
200 10 1397 يزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 22,265 980,727,475 Rls. 10,465 $
مجموع کل
273,528,118,565 ريال
مجموع کل
5,503,102 دلار