آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 3,700 643,800,000 Rls. 14,800 $
102 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 7,560 625,372,560 Rls. 14,184 $
103 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,660 581,952,000 Rls. 13,856 $
104 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 13,878 550,684,100 Rls. 12,490 $
105 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,269 441,355,891 Rls. 10,010 $
106 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 3,633 426,181,928 Rls. 5,086 $
107 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,255 344,092,493 Rls. 8,085 $
108 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 8,580 323,354,460 Rls. 8,580 $
109 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 3,967 299,920,320 Rls. 7,141 $
110 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 3,110 285,516,000 Rls. 6,798 $
111 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 21,000 220,500,000 Rls. 2,560 $
112 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,160 186,751,440 Rls. 2,160 $
113 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 1,602 164,304,000 Rls. 3,912 $
114 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 73239910 ساير اجزاء و قطعات اشياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 230 98,553,850 Rls. 1,150 $
115 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي، رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 400 85,699,000 Rls. 1,000 $
116 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 831 76,595,400 Rls. 1,823 $
117 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 900 71,400,000 Rls. 1,700 $
118 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44013900 خاك اره و ضايعات ودور ريز چوب با اشكال مشابه غير مذكور 20,125 67,620,000 Rls. 1,610 $
119 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 1,200 63,000,000 Rls. 1,500 $
120 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 20 51,419,400 Rls. 600 $
121 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 1,600 50,904,000 Rls. 1,212 $
122 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 84513010 اتو پرس از نوع خانگي 1,000 42,840,000 Rls. 1,020 $
123 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 400 42,000,000 Rls. 1,000 $
124 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 85081100 جاروهاي برقي، با موتور برقي، باقدرت نه بيش از 1500وات،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر 1,700 40,320,000 Rls. 960 $
125 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 472 36,183,661 Rls. 850 $
126 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,400 18,900,000 Rls. 450 $
127 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 508 17,052,000 Rls. 406 $
128 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 96084000 مدادهاي خودکار يا نوكي 20 11,997,860 Rls. 140 $
129 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 75 4,536,000 Rls. 108 $
130 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 5 1,512,000 Rls. 36 $
مجموع کل
5,874,318,363 ريال
مجموع کل
125,227 دلار