آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 166,771 63,571,662,000 Rls. 1,513,611 $
202 5 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 430,108 63,431,898,170 Rls. 1,464,966 $
203 5 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 969,005 63,365,700,860 Rls. 1,467,642 $
204 1 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 180,710 63,219,265,380 Rls. 1,626,390 $
205 10 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 74,648 63,214,207,476 Rls. 684,321 $
206 5 1397 مشهد افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 460,551 63,078,240,750 Rls. 1,460,554 $
207 1 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 176,810 61,983,434,016 Rls. 1,591,290 $
208 7 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 777,852 61,072,998,000 Rls. 1,454,119 $
209 2 1397 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 450,166 60,441,864,000 Rls. 1,439,092 $
210 10 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 123,798 59,673,632,843 Rls. 670,601 $
211 2 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,869,317 59,668,476,000 Rls. 1,420,678 $
212 1 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 482,458 59,566,986,000 Rls. 1,533,478 $
213 5 1397 مشهد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,632,160 59,315,926,570 Rls. 1,378,676 $
214 9 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 797,290 59,197,133,705 Rls. 674,905 $
215 3 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 155,713 58,967,306,103 Rls. 1,399,773 $
216 2 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 667,663 58,325,736,000 Rls. 1,388,708 $
217 12 1397 مشهد افغانستان 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 97,796 57,911,905,434 Rls. 655,525 $
218 6 1397 مشهد افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,779,905 57,771,672,000 Rls. 1,375,516 $
219 2 1397 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 154,396 57,755,502,000 Rls. 1,375,131 $
220 10 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 378,792 57,752,563,693 Rls. 641,408 $
221 5 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 425,649 57,675,416,290 Rls. 1,325,313 $
222 9 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 308,200 57,277,290,719 Rls. 683,720 $
223 9 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 993,859 57,171,504,569 Rls. 660,585 $
224 11 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,938 56,367,843,337 Rls. 691,873 $
225 12 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 125,361 55,884,117,666 Rls. 630,973 $
226 7 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب، تازه 2,241,596 55,814,220,000 Rls. 1,328,910 $
227 7 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 352,693 55,688,514,000 Rls. 1,325,917 $
228 6 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 211,750 55,676,460,000 Rls. 1,325,630 $
229 8 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 120,716 55,588,734,198 Rls. 962,995 $
230 4 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,703,638 55,444,316,980 Rls. 1,294,765 $
231 9 1397 مشهد افغانستان 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 84,084 55,227,570,968 Rls. 635,074 $
232 10 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 213,788 55,085,741,460 Rls. 594,862 $
233 11 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 778,933 55,057,035,728 Rls. 658,142 $
234 4 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 373,077 54,844,683,080 Rls. 1,278,648 $
235 4 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 424,668 54,513,234,900 Rls. 1,274,004 $
236 7 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 217,116 54,371,772,000 Rls. 1,294,566 $
237 7 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 883 53,774,700,000 Rls. 1,280,350 $
238 12 1397 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 378,834 53,760,350,217 Rls. 603,622 $
239 12 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 763,291 53,743,880,149 Rls. 611,070 $
240 9 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 765,023 53,715,526,830 Rls. 613,513 $
241 9 1397 مشهد افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 275,628 53,696,145,023 Rls. 618,047 $
242 3 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 426,666 53,660,916,447 Rls. 1,273,857 $
243 11 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,108,892 53,194,154,287 Rls. 638,717 $
244 9 1397 مشهد افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,755,315 52,941,678,329 Rls. 613,007 $
245 11 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 629,354 52,595,385,383 Rls. 628,357 $
246 2 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 246,687 52,562,118,000 Rls. 1,251,479 $
247 9 1397 مشهد افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 308,942 52,376,782,728 Rls. 598,685 $
248 5 1397 مشهد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 405,544 52,305,269,940 Rls. 1,214,602 $
249 7 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 536,172 52,068,009,840 Rls. 1,239,714 $
250 5 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 571,947 51,775,215,300 Rls. 1,206,400 $
251 3 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 957,363 51,537,347,652 Rls. 1,222,822 $
252 3 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 434,621 51,437,793,096 Rls. 1,220,808 $
253 10 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 679,554 51,370,258,034 Rls. 560,202 $
254 1 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 872,285 51,287,929,696 Rls. 1,292,147 $
255 2 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 641,721 51,209,340,000 Rls. 1,219,270 $
256 3 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 366,156 50,874,859,151 Rls. 1,208,484 $
257 6 1397 مشهد افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 2,000,635 50,601,768,000 Rls. 1,204,804 $
258 10 1397 مشهد افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 288,348 50,571,570,618 Rls. 562,360 $
259 2 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,436,871 50,219,568,000 Rls. 1,195,704 $
260 10 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 683,608 50,174,914,742 Rls. 553,985 $
261 8 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 495,345 50,151,894,131 Rls. 770,367 $
262 12 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 680,536 50,057,175,562 Rls. 569,572 $
263 4 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 129,735 49,776,573,660 Rls. 1,164,561 $
264 2 1397 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 423,466 49,634,928,000 Rls. 1,181,784 $
265 12 1397 مشهد افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 239,277 49,537,798,738 Rls. 558,987 $
266 4 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 719,560 49,242,570,020 Rls. 1,150,318 $
267 12 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 517,083 49,211,133,992 Rls. 561,316 $
268 10 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,115,100 49,086,848,577 Rls. 507,393 $
269 3 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 128,525 49,053,542,625 Rls. 1,164,225 $
270 11 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 719,455 49,007,854,512 Rls. 577,479 $
271 11 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 336,981 48,978,034,266 Rls. 581,028 $
272 2 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 387,050 48,768,300,000 Rls. 1,161,150 $
273 9 1397 مشهد افغانستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 878,219 48,735,554,977 Rls. 563,855 $
274 4 1397 مشهد افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 54,814 48,661,277,550 Rls. 1,137,130 $
275 9 1397 مشهد افغانستان 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 715,555 48,464,146,565 Rls. 554,960 $
276 6 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,432,737 48,426,252,000 Rls. 1,153,006 $
277 9 1397 مشهد افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 374,127 48,254,151,283 Rls. 553,648 $
278 5 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 476,925 48,040,955,040 Rls. 1,109,217 $
279 3 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 605,134 47,909,543,236 Rls. 1,137,576 $
280 9 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 352,389 47,862,355,941 Rls. 551,980 $
281 12 1397 مشهد افغانستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 329,173 47,786,677,755 Rls. 544,363 $
282 5 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,289,698 47,602,131,700 Rls. 1,105,133 $
283 9 1397 مشهد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,868,438 47,587,728,973 Rls. 539,202 $
284 9 1397 مشهد افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 172,841 47,581,843,044 Rls. 554,237 $
285 11 1397 مشهد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 2,001,467 47,333,821,505 Rls. 563,407 $
286 12 1397 مشهد افغانستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 51,403 47,221,439,347 Rls. 528,870 $
287 8 1397 مشهد افغانستان 85162900 دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد 161,073 47,097,471,311 Rls. 731,796 $
288 5 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,214,455 47,059,060,500 Rls. 1,105,745 $
289 8 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 217,510 47,049,766,572 Rls. 758,905 $
290 5 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 614,085 46,941,308,470 Rls. 1,086,042 $
291 3 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 558,508 46,893,967,962 Rls. 1,113,552 $
292 9 1397 مشهد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,056,504 46,631,287,260 Rls. 528,988 $
293 2 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 756,394 46,324,530,000 Rls. 1,102,965 $
294 6 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 366,347 46,153,002,000 Rls. 1,098,881 $
295 1 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب، تازه 2,166,315 46,103,601,428 Rls. 2,277,686 $
296 4 1397 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 127,868 46,075,990,270 Rls. 1,076,354 $
297 4 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 593,568 45,750,406,620 Rls. 1,068,429 $
298 4 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 481,784 45,539,390,280 Rls. 1,063,676 $
299 4 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,135,740 45,339,062,830 Rls. 1,061,517 $
300 8 1397 مشهد افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 425,836 45,337,927,740 Rls. 625,534 $
مجموع کل
5,264,701,354,599 ريال
مجموع کل
99,059,201 دلار