آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 308,200 57,277,290,719 Rls. 683,720 $
202 9 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 993,859 57,171,504,569 Rls. 660,585 $
203 11 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,938 56,367,843,337 Rls. 691,873 $
204 7 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب، تازه 2,241,596 55,814,220,000 Rls. 1,328,910 $
205 7 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 352,693 55,688,514,000 Rls. 1,325,917 $
206 6 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 211,750 55,676,460,000 Rls. 1,325,630 $
207 8 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 120,716 55,588,734,198 Rls. 962,995 $
208 4 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,703,638 55,444,316,980 Rls. 1,294,765 $
209 9 1397 مشهد افغانستان 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 84,084 55,227,570,968 Rls. 635,074 $
210 10 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 213,788 55,085,741,460 Rls. 594,862 $
211 11 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 778,933 55,057,035,728 Rls. 658,142 $
212 4 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 373,077 54,844,683,080 Rls. 1,278,648 $
213 4 1397 مشهد افغانستان 04015010 شرح نامشخص 424,668 54,513,234,900 Rls. 1,274,004 $
214 7 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 217,116 54,371,772,000 Rls. 1,294,566 $
215 7 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 883 53,774,700,000 Rls. 1,280,350 $
216 9 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 765,023 53,715,526,830 Rls. 613,513 $
217 9 1397 مشهد افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 275,628 53,696,145,023 Rls. 618,047 $
218 3 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 426,666 53,660,916,447 Rls. 1,273,857 $
219 11 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,108,892 53,194,154,287 Rls. 638,717 $
220 9 1397 مشهد افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,755,315 52,941,678,329 Rls. 613,007 $
221 11 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 629,354 52,595,385,383 Rls. 628,357 $
222 2 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 246,687 52,562,118,000 Rls. 1,251,479 $
223 9 1397 مشهد افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 308,942 52,376,782,728 Rls. 598,685 $
224 5 1397 مشهد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 405,544 52,305,269,940 Rls. 1,214,602 $
225 7 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 536,172 52,068,009,840 Rls. 1,239,714 $
226 5 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 571,947 51,775,215,300 Rls. 1,206,400 $
227 3 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 957,363 51,537,347,652 Rls. 1,222,822 $
228 3 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 434,621 51,437,793,096 Rls. 1,220,808 $
229 10 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 679,554 51,370,258,034 Rls. 560,202 $
230 1 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 872,285 51,287,929,696 Rls. 1,292,147 $
231 2 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 641,721 51,209,340,000 Rls. 1,219,270 $
232 3 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 366,156 50,874,859,151 Rls. 1,208,484 $
233 6 1397 مشهد افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 2,000,635 50,601,768,000 Rls. 1,204,804 $
234 10 1397 مشهد افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 288,348 50,571,570,618 Rls. 562,360 $
235 2 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,436,871 50,219,568,000 Rls. 1,195,704 $
236 10 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 683,608 50,174,914,742 Rls. 553,985 $
237 8 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 495,345 50,151,894,131 Rls. 770,367 $
238 4 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 129,735 49,776,573,660 Rls. 1,164,561 $
239 2 1397 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 423,466 49,634,928,000 Rls. 1,181,784 $
240 4 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 719,560 49,242,570,020 Rls. 1,150,318 $
241 10 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,115,100 49,086,848,577 Rls. 507,393 $
242 3 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 128,525 49,053,542,625 Rls. 1,164,225 $
243 11 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 719,455 49,007,854,512 Rls. 577,479 $
244 11 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 336,981 48,978,034,266 Rls. 581,028 $
245 2 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 387,050 48,768,300,000 Rls. 1,161,150 $
246 9 1397 مشهد افغانستان 08052100 شرح نامشخص 878,219 48,735,554,977 Rls. 563,855 $
247 4 1397 مشهد افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 54,814 48,661,277,550 Rls. 1,137,130 $
248 9 1397 مشهد افغانستان 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 715,555 48,464,146,565 Rls. 554,960 $
249 6 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,432,737 48,426,252,000 Rls. 1,153,006 $
250 9 1397 مشهد افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 374,127 48,254,151,283 Rls. 553,648 $
251 5 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 476,925 48,040,955,040 Rls. 1,109,217 $
252 3 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 605,134 47,909,543,236 Rls. 1,137,576 $
253 9 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 352,389 47,862,355,941 Rls. 551,980 $
254 5 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,289,698 47,602,131,700 Rls. 1,105,133 $
255 9 1397 مشهد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,868,438 47,587,728,973 Rls. 539,202 $
256 9 1397 مشهد افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 172,841 47,581,843,044 Rls. 554,237 $
257 11 1397 مشهد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 2,001,467 47,333,821,505 Rls. 563,407 $
258 8 1397 مشهد افغانستان 85162900 دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد 161,073 47,097,471,311 Rls. 731,796 $
259 5 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,214,455 47,059,060,500 Rls. 1,105,745 $
260 8 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 217,510 47,049,766,572 Rls. 758,905 $
261 5 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 614,085 46,941,308,470 Rls. 1,086,042 $
262 3 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 558,508 46,893,967,962 Rls. 1,113,552 $
263 9 1397 مشهد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,056,504 46,631,287,260 Rls. 528,988 $
264 2 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 756,394 46,324,530,000 Rls. 1,102,965 $
265 6 1397 مشهد افغانستان 04015010 شرح نامشخص 366,347 46,153,002,000 Rls. 1,098,881 $
266 1 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب، تازه 2,166,315 46,103,601,428 Rls. 2,277,686 $
267 4 1397 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 127,868 46,075,990,270 Rls. 1,076,354 $
268 4 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 593,568 45,750,406,620 Rls. 1,068,429 $
269 4 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 481,784 45,539,390,280 Rls. 1,063,676 $
270 4 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,135,740 45,339,062,830 Rls. 1,061,517 $
271 8 1397 مشهد افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 425,836 45,337,927,740 Rls. 625,534 $
272 11 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 620,117 45,153,247,018 Rls. 539,872 $
273 9 1397 مشهد افغانستان 08105000 کيوي، تازه 711,673 45,136,866,508 Rls. 520,380 $
274 3 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 147,760 44,579,799,067 Rls. 1,058,634 $
275 4 1397 مشهد افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 581,769 44,531,979,000 Rls. 1,037,399 $
276 8 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 265,251 44,413,990,451 Rls. 768,994 $
277 6 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 457,746 44,323,398,000 Rls. 1,055,319 $
278 5 1397 مشهد افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,034,889 44,290,695,250 Rls. 1,010,345 $
279 11 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 465,887 44,288,128,188 Rls. 526,542 $
280 10 1397 مشهد افغانستان 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 61,451 44,239,784,453 Rls. 479,467 $
281 7 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 355,199 44,161,152,000 Rls. 1,051,456 $
282 8 1397 مشهد افغانستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,244,334 44,082,001,551 Rls. 659,240 $
283 9 1397 مشهد افغانستان 64022000 کفش با رويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 56,164 43,950,579,911 Rls. 500,080 $
284 1 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 297,967 43,779,390,448 Rls. 1,116,259 $
285 2 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 439,054 43,662,570,000 Rls. 1,039,585 $
286 5 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 484,519 43,621,086,580 Rls. 1,011,386 $
287 9 1397 مشهد افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 184,654 43,561,986,107 Rls. 504,485 $
288 8 1397 مشهد افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 261,252 43,361,310,657 Rls. 619,480 $
289 8 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 683,049 43,179,729,333 Rls. 588,633 $
290 3 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 466,102 43,086,002,652 Rls. 1,022,722 $
291 2 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,110,636 42,990,822,000 Rls. 1,023,591 $
292 6 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 346,377 42,981,204,000 Rls. 1,023,362 $
293 2 1397 مشهد افغانستان 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 1,841,080 42,856,758,000 Rls. 1,020,399 $
294 7 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,848,940 42,616,770,000 Rls. 1,014,685 $
295 11 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 292,568 42,548,391,494 Rls. 520,312 $
296 8 1397 مشهد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,018,699 42,547,267,885 Rls. 762,488 $
297 10 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,145 42,468,884,350 Rls. 468,898 $
298 4 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 374,869 42,317,141,420 Rls. 991,380 $
299 4 1397 مشهد افغانستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 281,335 42,197,713,780 Rls. 986,270 $
300 9 1397 مشهد افغانستان 07102900 سايرسبزيجات غلافدا ر ;غلاف کنده يا غلاف نکنده ;يخ زده غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 277,974 42,176,470,771 Rls. 463,919 $
مجموع کل
4,853,642,374,757 ريال
مجموع کل
91,294,312 دلار