آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 801,005 101,101,350,000 Rls. 2,407,175 $
102 3 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 387,035 99,776,460,636 Rls. 2,367,749 $
103 4 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 255,100 99,500,899,020 Rls. 2,322,067 $
104 9 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 634,697 99,001,405,826 Rls. 1,129,973 $
105 4 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 755,655 98,624,782,920 Rls. 2,309,334 $
106 12 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 169,997 98,474,050,299 Rls. 1,126,029 $
107 3 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 256,653 97,763,219,791 Rls. 2,319,478 $
108 6 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 256,929 97,118,406,000 Rls. 2,312,343 $
109 8 1397 مشهد افغانستان 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 142,600 95,278,047,376 Rls. 1,176,193 $
110 4 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 621,578 94,629,773,900 Rls. 2,215,663 $
111 11 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 503,883 93,791,671,999 Rls. 1,124,086 $
112 9 1397 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 525,110 93,789,905,230 Rls. 1,057,616 $
113 1 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,501 93,079,394,616 Rls. 2,294,045 $
114 1 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,520,611 92,340,464,968 Rls. 2,269,600 $
115 3 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 590,226 91,958,799,860 Rls. 2,183,396 $
116 7 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 245,165 91,651,770,000 Rls. 2,182,185 $
117 8 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 701,657 91,384,038,771 Rls. 1,320,346 $
118 2 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,179,625 91,199,686,200 Rls. 2,171,422 $
119 12 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 277,899 90,954,584,994 Rls. 1,029,227 $
120 12 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 126,505 90,907,470,205 Rls. 1,014,475 $
121 3 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,053,630 90,817,759,889 Rls. 2,155,132 $
122 10 1397 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 465,263 90,581,928,251 Rls. 976,958 $
123 8 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 806,361 90,336,113,341 Rls. 1,424,515 $
124 3 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 674,038 90,050,100,684 Rls. 2,137,723 $
125 11 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 196,030 89,450,661,948 Rls. 1,035,684 $
126 4 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 284,969 88,922,490,840 Rls. 2,079,828 $
127 4 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,295,462 88,143,464,000 Rls. 2,060,591 $
128 7 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 2,361,743 87,893,400,000 Rls. 2,092,700 $
129 12 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 584,614 87,671,537,368 Rls. 986,495 $
130 1 1397 مشهد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 6,334,380 86,678,626,581 Rls. 2,217,043 $
131 8 1397 مشهد افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 2,915,690 86,238,761,200 Rls. 1,589,637 $
132 2 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 272,864 85,430,742,600 Rls. 2,034,065 $
133 7 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 904,636 85,181,334,000 Rls. 2,028,127 $
134 10 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,572,631 84,295,972,762 Rls. 984,671 $
135 8 1397 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 97,931 83,282,904,340 Rls. 1,327,485 $
136 5 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 1,241,640 82,806,302,400 Rls. 1,893,517 $
137 5 1397 مشهد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 5,430,055 81,989,029,505 Rls. 1,909,596 $
138 7 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 335,473 81,763,080,000 Rls. 1,946,740 $
139 2 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 216,038 81,662,364,000 Rls. 1,944,342 $
140 5 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,310 81,543,051,527 Rls. 1,899,520 $
141 9 1397 مشهد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 314,237 81,398,375,712 Rls. 946,793 $
142 9 1397 مشهد افغانستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 448,452 81,273,843,307 Rls. 941,275 $
143 10 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 865,776 80,458,575,243 Rls. 873,297 $
144 6 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 218,592 80,344,866,000 Rls. 1,912,973 $
145 7 1397 مشهد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 739,677 80,157,294,000 Rls. 1,908,507 $
146 6 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 480,242 79,712,262,000 Rls. 1,897,911 $
147 11 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,194,128 79,015,889,602 Rls. 930,126 $
148 7 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,019,684 78,632,526,000 Rls. 1,872,203 $
149 7 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,467,168 78,498,504,000 Rls. 1,869,012 $
150 4 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,205 78,133,298,000 Rls. 1,835,800 $
151 9 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 611,137 77,468,776,392 Rls. 885,741 $
152 4 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 733,951 77,225,680,500 Rls. 1,802,556 $
153 6 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,834,270 77,039,340,000 Rls. 1,834,270 $
154 2 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 579,318 77,027,328,000 Rls. 1,833,984 $
155 6 1397 مشهد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,322,377 76,885,998,000 Rls. 1,830,619 $
156 9 1397 مشهد افغانستان 08109010 انار تازه 1,246,384 76,681,320,038 Rls. 882,526 $
157 3 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,160 76,253,540,640 Rls. 1,810,032 $
158 7 1397 مشهد افغانستان 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 201,401 76,129,578,000 Rls. 1,812,609 $
159 9 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 97,221 76,013,544,936 Rls. 870,009 $
160 11 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 254,646 75,551,582,680 Rls. 920,020 $
161 3 1397 مشهد افغانستان 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 198,717 75,232,292,250 Rls. 1,786,316 $
162 6 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 593,609 75,130,440,000 Rls. 1,788,820 $
163 5 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 568,900 74,793,813,790 Rls. 1,730,009 $
164 5 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 189,811 73,870,454,840 Rls. 1,708,300 $
165 11 1397 مشهد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,035,890 72,801,833,137 Rls. 885,763 $
166 3 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 562,845 72,773,660,293 Rls. 1,727,647 $
167 10 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب، تازه 1,348,583 72,603,259,431 Rls. 795,498 $
168 12 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 812,167 71,434,967,582 Rls. 808,933 $
169 3 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 606,767 71,290,014,409 Rls. 1,692,261 $
170 8 1397 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,260,357 71,254,893,815 Rls. 1,006,392 $
171 10 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 330,126 70,959,139,676 Rls. 782,398 $
172 9 1397 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 412,822 70,889,315,696 Rls. 842,658 $
173 8 1397 مشهد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 513,690 70,649,847,196 Rls. 986,552 $
174 6 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,853,941 70,612,878,000 Rls. 1,681,259 $
175 3 1397 مشهد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,510,075 70,455,479,501 Rls. 1,672,568 $
176 11 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 483,426 70,274,469,396 Rls. 836,379 $
177 8 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 506,282 70,124,968,780 Rls. 1,054,603 $
178 5 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 862,052 69,474,848,280 Rls. 1,602,131 $
179 5 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 535,266 69,349,092,250 Rls. 1,605,797 $
180 4 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 538,759 69,239,444,800 Rls. 1,618,523 $
181 7 1397 مشهد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,696,405 69,153,462,000 Rls. 1,646,511 $
182 10 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,293,809 68,933,606,035 Rls. 759,407 $
183 2 1397 مشهد افغانستان 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 181,118 68,396,832,000 Rls. 1,628,496 $
184 6 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 544,299 68,310,060,000 Rls. 1,626,430 $
185 10 1397 مشهد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,382,150 67,668,050,304 Rls. 754,462 $
186 10 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 405,047 67,157,481,503 Rls. 745,182 $
187 6 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 530,117 66,794,742,000 Rls. 1,590,351 $
188 3 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 526,830 66,609,000,300 Rls. 1,580,490 $
189 12 1397 مشهد افغانستان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 529,868 66,364,873,120 Rls. 754,854 $
190 7 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,568,701 65,885,442,000 Rls. 1,568,701 $
191 2 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 573,186 65,417,142,000 Rls. 1,557,551 $
192 4 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 517,804 65,390,091,520 Rls. 1,529,060 $
193 8 1397 مشهد افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 7,816,991 65,248,729,626 Rls. 904,987 $
194 7 1397 مشهد افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 928,132 65,224,362,000 Rls. 1,552,961 $
195 5 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,403,437 64,682,600,760 Rls. 1,490,130 $
196 12 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 859,182 64,528,569,399 Rls. 726,377 $
197 12 1397 مشهد افغانستان 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 163,900 64,390,816,310 Rls. 696,565 $
198 12 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,320,799 64,329,500,084 Rls. 727,515 $
199 12 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 907,767 64,026,349,050 Rls. 724,254 $
200 9 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 311,292 64,020,566,355 Rls. 739,741 $
مجموع کل
7,946,715,320,385 ريال
مجموع کل
150,443,866 دلار