آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 70,037 6,028,200,360 Rls. 140,076 $
102 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 448,110 6,027,336,000 Rls. 143,508 $
103 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 41,000 5,746,648,500 Rls. 66,249 $
104 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 44,503 5,675,514,570 Rls. 133,509 $
105 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 164,677 5,499,673,740 Rls. 130,945 $
106 5 1397 ماهيرود افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,998,000 5,481,000,000 Rls. 126,000 $
107 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 27,339 5,457,302,909 Rls. 62,333 $
108 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 410,241 5,454,792,000 Rls. 122,223 $
109 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 20,357 5,274,900,000 Rls. 121,800 $
110 9 1397 ماهيرود افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 14,300 5,215,724,800 Rls. 57,200 $
111 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 77,566 5,212,452,000 Rls. 124,106 $
112 10 1397 ماهيرود افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 14,300 5,198,507,600 Rls. 53,067 $
113 7 1397 ماهيرود افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 40,982 5,163,732,000 Rls. 122,946 $
114 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 183,343 5,119,474,662 Rls. 57,617 $
115 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 36,195 5,118,147,575 Rls. 76,819 $
116 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 253,461 5,048,670,520 Rls. 126,730 $
117 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 170,790 5,021,226,000 Rls. 119,553 $
118 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 129,750 5,002,682,638 Rls. 55,536 $
119 8 1397 ماهيرود افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 162,314 4,836,790,250 Rls. 55,169 $
120 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,926,650 4,717,546,440 Rls. 109,746 $
121 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 349,995 4,616,619,813 Rls. 122,499 $
122 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,494,123 4,612,357,025 Rls. 67,099 $
123 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 78,743 4,600,302,000 Rls. 109,531 $
124 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 503,500 4,599,940,660 Rls. 115,805 $
125 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 475,000 4,588,500,000 Rls. 109,250 $
126 6 1397 ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,802,950 4,414,620,000 Rls. 105,110 $
127 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 4,528,440 4,398,835,222 Rls. 104,355 $
128 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 17,832 4,391,100,000 Rls. 104,550 $
129 3 1397 ماهيرود افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 199,600 4,376,389,680 Rls. 103,792 $
130 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 23,940 4,365,889,920 Rls. 48,039 $
131 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پياز و موسير 248,750 4,179,000,000 Rls. 99,500 $
132 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 327,070 4,115,580,000 Rls. 97,990 $
133 9 1397 ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 6,945 4,085,902,590 Rls. 47,520 $
134 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 192,974 4,052,580,000 Rls. 96,490 $
135 4 1397 ماهيرود افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,498,000 4,021,920,000 Rls. 94,500 $
136 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 274,800 4,016,717,040 Rls. 43,303 $
137 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 13,500 3,969,000,000 Rls. 94,500 $
138 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 49,494 3,949,596,000 Rls. 94,038 $
139 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 15,000 3,939,795,000 Rls. 45,000 $
140 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 42,730 3,871,068,939 Rls. 44,700 $
141 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 276,050 3,851,774,815 Rls. 44,476 $
142 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 422,600 3,851,400,000 Rls. 91,700 $
143 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 51,425 3,844,512,000 Rls. 91,536 $
144 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,142,070 3,842,882,510 Rls. 45,103 $
145 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 گچ 2,234,000 3,782,103,460 Rls. 88,315 $
146 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,243,638 3,775,951,200 Rls. 89,904 $
147 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 22,500 3,708,000,000 Rls. 45,000 $
148 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 96,100 3,693,191,928 Rls. 44,302 $
149 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 5,690 3,656,994,990 Rls. 39,930 $
150 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 23,070 3,616,082,514 Rls. 42,187 $
151 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 51,622 3,615,368,235 Rls. 85,759 $
152 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 46,395 3,590,466,572 Rls. 40,036 $
153 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,205,730 3,520,314,000 Rls. 83,817 $
154 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 25,060 3,465,769,440 Rls. 37,966 $
155 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 12,666 3,352,056,000 Rls. 38,095 $
156 9 1397 ماهيرود افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 1,358,500 3,302,782,944 Rls. 39,106 $
157 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 566,769 3,272,911,071 Rls. 39,851 $
158 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 26,760 3,229,396,800 Rls. 74,928 $
159 8 1397 ماهيرود افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 25,550 3,219,300,000 Rls. 76,650 $
160 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 15,024 3,155,040,000 Rls. 75,120 $
161 7 1397 ماهيرود افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 24,522 3,089,772,000 Rls. 73,566 $
162 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 495,744 3,063,653,652 Rls. 34,669 $
163 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 873,350 3,059,679,120 Rls. 31,327 $
164 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 142,160 3,018,056,800 Rls. 71,080 $
165 10 1397 ماهيرود افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 10,200 2,966,421,120 Rls. 35,584 $
166 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 95,186 2,956,852,359 Rls. 34,836 $
167 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 294,170 2,890,734,000 Rls. 68,827 $
168 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 89,800 2,845,626,000 Rls. 67,753 $
169 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 96,900 2,823,273,664 Rls. 31,978 $
170 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 6,650 2,822,400,000 Rls. 67,200 $
171 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 689,704 2,815,216,410 Rls. 65,522 $
172 9 1397 ماهيرود افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 74,000 2,810,993,600 Rls. 31,866 $
173 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 18,860 2,801,872,500 Rls. 56,191 $
174 11 1397 ماهيرود افغانستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 8,640 2,784,291,840 Rls. 34,870 $
175 7 1397 ماهيرود افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20,736 2,612,736,000 Rls. 62,208 $
176 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 20,472 2,607,723,360 Rls. 61,416 $
177 9 1397 ماهيرود افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 15,300 2,521,440,000 Rls. 30,600 $
178 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,606,200 2,499,744,780 Rls. 64,248 $
179 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,431,620 2,491,968,980 Rls. 57,264 $
180 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73063090 ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 38,400 2,451,676,992 Rls. 27,793 $
181 9 1397 ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 44,898 2,409,436,073 Rls. 26,424 $
182 9 1397 ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 27,743 2,400,312,000 Rls. 27,279 $
183 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 13,664 2,349,524,520 Rls. 28,238 $
184 10 1397 ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 53,116 2,342,424,000 Rls. 25,774 $
185 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 278,656 2,309,664,000 Rls. 54,992 $
186 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 42,200 2,302,196,524 Rls. 24,903 $
187 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 242,050 2,276,912,240 Rls. 26,356 $
188 5 1397 ماهيرود افغانستان 32042010 محصولات آلي سنتتيك از انواعي كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند: 21,625 2,270,646,000 Rls. 54,063 $
189 10 1397 ماهيرود افغانستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 53,260 2,260,405,800 Rls. 24,120 $
190 10 1397 ماهيرود افغانستان 04072900 ک ک سایر/تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 23,755 2,226,199,825 Rls. 22,725 $
191 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 182,589 2,225,740,402 Rls. 52,814 $
192 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 38,014 2,220,834,000 Rls. 52,877 $
193 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 12,009 2,217,600,000 Rls. 52,800 $
194 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 132,000 2,217,600,000 Rls. 52,800 $
195 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 17,462 2,200,212,000 Rls. 52,386 $
196 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,307,580 2,196,726,000 Rls. 52,303 $
197 8 1397 ماهيرود افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 18,750 2,187,486,000 Rls. 52,083 $
198 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 66,100 2,182,334,844 Rls. 24,456 $
199 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,170 2,159,309,070 Rls. 25,170 $
200 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 28,766 2,158,366,240 Rls. 50,795 $
مجموع کل
363,860,397,647 ريال
مجموع کل
6,758,642 دلار