آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 117,818 2,051,223,889 Rls. 23,563 $
202 5 1397 قزوين افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 19,921 2,034,881,070 Rls. 46,443 $
203 8 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 100,620 2,001,788,606 Rls. 30,112 $
204 8 1397 قزوين افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,660 1,969,363,020 Rls. 22,980 $
205 6 1397 قزوين افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 31,493 1,967,701,260 Rls. 46,850 $
206 12 1397 قزوين افغانستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,355 1,934,260,748 Rls. 22,372 $
207 7 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 60,651 1,925,826,000 Rls. 45,853 $
208 8 1397 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 71,233 1,922,122,590 Rls. 22,140 $
209 5 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 49,577 1,920,736,470 Rls. 44,618 $
210 11 1397 قزوين افغانستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 21,850 1,919,076,059 Rls. 24,034 $
211 12 1397 قزوين افغانستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,610 1,881,183,654 Rls. 20,349 $
212 12 1397 قزوين افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 100,730 1,862,417,116 Rls. 20,146 $
213 7 1397 قزوين افغانستان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 22,050 1,852,200,000 Rls. 44,100 $
214 3 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 40,320 1,840,872,891 Rls. 43,722 $
215 6 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 101,200 1,827,672,000 Rls. 43,516 $
216 5 1397 قزوين افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 20,966 1,824,042,000 Rls. 41,932 $
217 3 1397 قزوين افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 10,000 1,813,106,813 Rls. 43,000 $
218 11 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 46,500 1,779,417,068 Rls. 22,087 $
219 12 1397 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 72,681 1,711,898,901 Rls. 19,649 $
220 4 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 44,118 1,689,577,126 Rls. 39,509 $
221 7 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 193,482 1,644,174,000 Rls. 39,147 $
222 12 1397 قزوين افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,500 1,641,627,072 Rls. 18,594 $
223 3 1397 قزوين افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 75,080 1,634,938,542 Rls. 38,774 $
224 8 1397 قزوين افغانستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 4,680 1,569,391,200 Rls. 17,901 $
225 5 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 41,070 1,558,906,500 Rls. 36,375 $
226 10 1397 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 28,191 1,556,794,902 Rls. 16,914 $
227 4 1397 قزوين افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 23,340 1,555,861,780 Rls. 36,643 $
228 2 1397 قزوين افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 43,540 1,550,220,000 Rls. 36,910 $
229 3 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 41,238 1,538,612,241 Rls. 36,498 $
230 4 1397 قزوين افغانستان 27101950 روغن صنعتي 87,978 1,534,220,614 Rls. 35,914 $
231 3 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 93,098 1,528,687,094 Rls. 36,301 $
232 7 1397 قزوين افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 24,390 1,525,104,000 Rls. 36,312 $
233 2 1397 قزوين افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 129,325 1,524,096,000 Rls. 36,288 $
234 12 1397 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 13,280 1,522,851,552 Rls. 17,289 $
235 2 1397 قزوين افغانستان 27101950 روغن صنعتي 90,250 1,516,200,000 Rls. 36,100 $
236 12 1397 قزوين افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 264,600 1,510,352,271 Rls. 17,469 $
237 6 1397 قزوين افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 68,450 1,494,948,000 Rls. 35,594 $
238 12 1397 قزوين افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 91,490 1,485,352,948 Rls. 16,468 $
239 11 1397 قزوين افغانستان 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 504 1,475,878,111 Rls. 17,738 $
240 2 1397 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,098 1,472,352,000 Rls. 35,056 $
241 6 1397 قزوين افغانستان 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 500 1,465,800,000 Rls. 34,900 $
242 12 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 35,034 1,460,551,698 Rls. 16,641 $
243 1 1397 قزوين افغانستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 185,240 1,458,504,960 Rls. 37,048 $
244 6 1397 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 73,390 1,448,706,000 Rls. 34,493 $
245 11 1397 قزوين افغانستان 27101920 گريس 44,862 1,432,838,446 Rls. 17,945 $
246 7 1397 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 44,841 1,423,296,000 Rls. 33,888 $
247 5 1397 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 48,193 1,414,594,800 Rls. 33,645 $
248 11 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 55,870 1,395,087,392 Rls. 17,107 $
249 4 1397 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 47,193 1,394,467,620 Rls. 32,682 $
250 4 1397 قزوين افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 18,870 1,387,716,870 Rls. 32,383 $
251 6 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 39,260 1,386,672,000 Rls. 33,016 $
252 3 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 49,840 1,365,977,340 Rls. 32,396 $
253 12 1397 قزوين افغانستان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,000 1,322,390,405 Rls. 15,295 $
254 3 1397 قزوين افغانستان 72292000 مفتول ا زفولاد سيليکومنگنز. 34,895 1,321,522,400 Rls. 31,405 $
255 11 1397 قزوين افغانستان 28391910 سيليکات سديم جامد 96,120 1,316,447,986 Rls. 16,340 $
256 11 1397 قزوين افغانستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 23,100 1,314,578,265 Rls. 15,015 $
257 6 1397 قزوين افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 50,355 1,311,240,000 Rls. 31,220 $
258 6 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 34,660 1,310,148,000 Rls. 31,194 $
259 8 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 7,700 1,291,059,000 Rls. 14,726 $
260 11 1397 قزوين افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 45,800 1,279,947,410 Rls. 16,030 $
261 12 1397 قزوين افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 6,904 1,276,494,368 Rls. 13,808 $
262 4 1397 قزوين افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 100,000 1,275,491,000 Rls. 29,969 $
263 9 1397 قزوين افغانستان 28391910 سيليکات سديم جامد 71,980 1,275,197,680 Rls. 15,476 $
264 5 1397 قزوين افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 23,550 1,274,994,620 Rls. 28,918 $
265 1 1397 قزوين افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 4,907 1,224,876,340 Rls. 32,387 $
266 5 1397 قزوين افغانستان 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120 سانتي متر به وزن كمتر از25 گرم درمتر توليد گرديده باشد، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 9,495 1,208,235,800 Rls. 27,535 $
267 3 1397 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 23,850 1,205,901,000 Rls. 28,620 $
268 4 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 92,680 1,204,384,430 Rls. 28,226 $
269 5 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 69,370 1,192,888,734 Rls. 27,984 $
270 4 1397 قزوين افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 44,430 1,190,982,000 Rls. 27,780 $
271 5 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 89,650 1,175,530,060 Rls. 27,489 $
272 8 1397 قزوين افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,701 1,172,348,640 Rls. 13,613 $
273 9 1397 قزوين افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,450 1,153,491,915 Rls. 13,791 $
274 10 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 40,280 1,140,507,066 Rls. 12,084 $
275 1 1397 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر 48,502 1,120,392,000 Rls. 26,676 $
276 11 1397 قزوين افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,470 1,116,161,251 Rls. 13,979 $
277 9 1397 قزوين افغانستان 34021920 کوکوآمید و بتائین 25,309 1,106,223,828 Rls. 12,653 $
278 9 1397 قزوين افغانستان 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 22,010 1,088,174,400 Rls. 13,206 $
279 10 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 49,730 1,081,582,535 Rls. 11,935 $
280 9 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 40,060 1,080,861,636 Rls. 12,253 $
281 2 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 85,140 1,080,114,000 Rls. 25,717 $
282 8 1397 قزوين افغانستان 28391910 سيليکات سديم جامد 72,030 1,056,740,175 Rls. 12,053 $
283 3 1397 قزوين افغانستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 122,030 1,056,376,320 Rls. 25,104 $
284 10 1397 قزوين افغانستان 27101950 روغن صنعتي 22,740 1,047,007,168 Rls. 10,688 $
285 9 1397 قزوين افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 58,450 1,037,931,964 Rls. 11,690 $
286 10 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 23,250 1,034,894,745 Rls. 11,043 $
287 9 1397 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 49,960 1,022,789,880 Rls. 11,990 $
288 6 1397 قزوين افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 97,000 1,018,500,000 Rls. 24,250 $
289 7 1397 قزوين افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 120,500 1,012,200,000 Rls. 24,100 $
290 6 1397 قزوين افغانستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 118,580 996,072,000 Rls. 23,716 $
291 6 1397 قزوين افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 76,480 989,184,000 Rls. 23,552 $
292 9 1397 قزوين افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 24,900 977,016,800 Rls. 11,857 $
293 4 1397 قزوين افغانستان 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 18,855 968,830,200 Rls. 22,626 $
294 7 1397 قزوين افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,000 945,000,000 Rls. 22,500 $
295 4 1397 قزوين افغانستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 18,600 942,796,530 Rls. 22,304 $
296 2 1397 قزوين افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 16,000 932,736,000 Rls. 22,208 $
297 7 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 45,964 907,326,000 Rls. 21,603 $
298 7 1397 قزوين افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 25,115 886,032,000 Rls. 21,096 $
299 9 1397 قزوين افغانستان 27101950 روغن صنعتي 22,825 883,987,200 Rls. 10,728 $
300 7 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 23,280 879,984,000 Rls. 20,952 $
مجموع کل
139,311,720,985 ريال
مجموع کل
2,590,788 دلار