آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 قزوين افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 400,000 6,563,023,500 Rls. 153,761 $
102 1 1397 قزوين افغانستان 94069090 ک ک ک ساير 48,780 6,556,032,000 Rls. 156,096 $
103 10 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 88,306 6,513,676,436 Rls. 74,425 $
104 12 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 114,450 6,475,957,024 Rls. 74,392 $
105 10 1397 قزوين افغانستان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 20,000 6,406,631,000 Rls. 77,000 $
106 3 1397 قزوين افغانستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 116,600 6,387,483,388 Rls. 151,580 $
107 7 1397 قزوين افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 75,410 6,334,440,000 Rls. 150,820 $
108 10 1397 قزوين افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 39,600 6,308,893,800 Rls. 67,320 $
109 4 1397 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 25,660 6,299,986,560 Rls. 148,026 $
110 12 1397 قزوين افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 16,000 6,074,214,400 Rls. 68,800 $
111 11 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 129,040 5,877,871,049 Rls. 68,534 $
112 4 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 687,300 5,864,086,028 Rls. 137,287 $
113 6 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 688,254 5,781,342,000 Rls. 137,651 $
114 5 1397 قزوين افغانستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 90,860 5,488,817,560 Rls. 125,087 $
115 3 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 650,930 5,485,825,654 Rls. 130,014 $
116 4 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 196,210 5,463,973,350 Rls. 127,536 $
117 11 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 91,870 5,423,567,862 Rls. 65,202 $
118 12 1397 قزوين افغانستان 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 20,500 5,334,694,500 Rls. 61,500 $
119 2 1397 قزوين افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 62,898 5,283,432,000 Rls. 125,796 $
120 5 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 91,980 5,201,459,085 Rls. 119,574 $
121 8 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 367,030 5,185,796,670 Rls. 81,176 $
122 2 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 135,522 5,122,698,000 Rls. 121,969 $
123 7 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 608,656 5,112,702,000 Rls. 121,731 $
124 3 1397 قزوين افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 99,500 5,005,179,000 Rls. 118,881 $
125 6 1397 قزوين افغانستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 7,230 4,959,990,000 Rls. 118,095 $
126 5 1397 قزوين افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 300,000 4,956,443,250 Rls. 114,886 $
127 4 1397 قزوين افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 100,000 4,938,350,000 Rls. 115,000 $
128 2 1397 قزوين افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 475,000 4,924,500,000 Rls. 117,250 $
129 7 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 174,510 4,764,102,000 Rls. 113,431 $
130 1 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 71,094 4,478,922,000 Rls. 106,641 $
131 12 1397 قزوين افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 93,130 4,418,861,906 Rls. 50,942 $
132 3 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 68,942 4,371,091,890 Rls. 103,650 $
133 3 1397 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 40,070 4,369,811,940 Rls. 103,636 $
134 5 1397 قزوين افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 23,000 4,266,976,000 Rls. 98,900 $
135 3 1397 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 84,362 4,251,870,000 Rls. 101,235 $
136 5 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 63,238 4,249,350,000 Rls. 101,175 $
137 11 1397 قزوين افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 132,660 4,217,513,454 Rls. 46,431 $
138 7 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 116,180 4,202,646,000 Rls. 100,063 $
139 8 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 66,230 4,164,168,285 Rls. 47,497 $
140 7 1397 قزوين افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 44,933 4,151,784,000 Rls. 98,852 $
141 5 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 475,460 4,133,596,500 Rls. 95,092 $
142 12 1397 قزوين افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 15,516 4,103,939,641 Rls. 44,518 $
143 8 1397 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 69,459 4,049,778,000 Rls. 52,248 $
144 3 1397 قزوين افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 250,000 4,036,008,750 Rls. 95,746 $
145 5 1397 قزوين افغانستان 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 13,680 4,000,013,040 Rls. 91,158 $
146 8 1397 قزوين افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 142,701 3,917,687,168 Rls. 72,642 $
147 1 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 170,716 3,886,102,060 Rls. 93,893 $
148 10 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 169,146 3,879,253,324 Rls. 42,286 $
149 11 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 192,215 3,854,111,665 Rls. 48,053 $
150 9 1397 قزوين افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 75,120 3,837,780,000 Rls. 46,575 $
151 10 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 117,242 3,834,774,173 Rls. 41,035 $
152 12 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 81,666 3,777,736,984 Rls. 43,282 $
153 1 1397 قزوين افغانستان 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 21,870 3,699,977,400 Rls. 93,884 $
154 6 1397 قزوين افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 28,960 3,648,960,000 Rls. 86,880 $
155 5 1397 قزوين افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 169,744 3,637,765,680 Rls. 84,872 $
156 8 1397 قزوين افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 20,000 3,612,000,000 Rls. 86,000 $
157 12 1397 قزوين افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 29,414 3,609,689,702 Rls. 40,060 $
158 4 1397 قزوين افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 167,565 3,598,275,845 Rls. 83,413 $
159 11 1397 قزوين افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 10,000 3,577,729,000 Rls. 43,000 $
160 9 1397 قزوين افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 19,998 3,528,127,152 Rls. 39,996 $
161 9 1397 قزوين افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 20,026 3,524,215,532 Rls. 40,052 $
162 11 1397 قزوين افغانستان 27101950 روغن صنعتي 91,547 3,435,612,800 Rls. 43,027 $
163 3 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 89,615 3,401,687,829 Rls. 80,597 $
164 2 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 124,000 3,385,200,000 Rls. 80,600 $
165 4 1397 قزوين افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 25,810 3,311,681,100 Rls. 77,430 $
166 11 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 45,847 3,294,646,914 Rls. 41,262 $
167 2 1397 قزوين افغانستان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 20,000 3,234,000,000 Rls. 77,000 $
168 7 1397 قزوين افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 155,600 3,105,354,000 Rls. 73,937 $
169 1 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 373,350 3,014,630,860 Rls. 74,670 $
170 1 1397 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 42,160 3,010,224,000 Rls. 71,672 $
171 5 1397 قزوين افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 28,080 2,948,400,000 Rls. 70,200 $
172 8 1397 قزوين افغانستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 34,998 2,939,832,000 Rls. 69,996 $
173 9 1397 قزوين افغانستان 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 10,585 2,895,547,920 Rls. 31,755 $
174 5 1397 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 38,665 2,884,276,280 Rls. 65,731 $
175 4 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 74,927 2,867,712,200 Rls. 67,433 $
176 10 1397 قزوين افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 50,520 2,831,459,865 Rls. 31,155 $
177 12 1397 قزوين افغانستان 27101950 روغن صنعتي 68,368 2,824,243,589 Rls. 32,133 $
178 8 1397 قزوين افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 76,200 2,770,371,600 Rls. 44,736 $
179 2 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 50,610 2,763,306,000 Rls. 65,793 $
180 8 1397 قزوين افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 16,100 2,759,507,800 Rls. 32,200 $
181 6 1397 قزوين افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 26,000 2,730,000,000 Rls. 65,000 $
182 10 1397 قزوين افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 51,810 2,655,883,100 Rls. 28,340 $
183 4 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 47,880 2,649,100,510 Rls. 62,244 $
184 1 1397 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 12,000 2,639,963,888 Rls. 67,752 $
185 4 1397 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 49,374 2,634,245,570 Rls. 61,699 $
186 4 1397 قزوين افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 318,350 2,628,920,176 Rls. 61,983 $
187 7 1397 قزوين افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 130,680 2,579,640,000 Rls. 61,420 $
188 6 1397 قزوين افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 118,745 2,493,624,000 Rls. 59,372 $
189 12 1397 قزوين افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 16,600 2,491,487,360 Rls. 28,220 $
190 8 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 48,880 2,425,829,418 Rls. 28,234 $
191 6 1397 قزوين افغانستان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 15,000 2,425,500,000 Rls. 57,750 $
192 11 1397 قزوين افغانستان 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 9,885 2,389,125,420 Rls. 29,655 $
193 10 1397 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 64,024 2,379,187,191 Rls. 26,877 $
194 5 1397 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 39,925 2,230,584,810 Rls. 51,969 $
195 6 1397 قزوين افغانستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,800 2,202,480,000 Rls. 52,440 $
196 7 1397 قزوين افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 25,645 2,173,618,910 Rls. 51,753 $
197 12 1397 قزوين افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 100,000 2,168,575,000 Rls. 25,000 $
198 1 1397 قزوين افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 350,000 2,061,536,250 Rls. 52,500 $
199 1 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 74,900 2,052,666,000 Rls. 48,873 $
200 8 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 72,240 2,052,098,685 Rls. 39,180 $
مجموع کل
396,727,446,252 ريال
مجموع کل
7,658,115 دلار