آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 44191990 --- سایر 90 59,328,000 Rls. 720 $
102 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 320 56,112,000 Rls. 1,336 $
103 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 430 54,180,000 Rls. 1,290 $
104 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 320 53,760,000 Rls. 1,280 $
105 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 130 51,900,550 Rls. 650 $
106 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 160 48,576,080 Rls. 560 $
107 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78 47,838,000 Rls. 1,139 $
108 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 550 46,200,000 Rls. 1,100 $
109 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 19 42,848,000 Rls. 520 $
110 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 57 40,824,000 Rls. 972 $
111 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 325 35,994,000 Rls. 857 $
112 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 85 35,959,434 Rls. 407 $
113 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 140 35,280,000 Rls. 840 $
114 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 393 33,835,236 Rls. 366 $
115 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 32,700,240 Rls. 360 $
116 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 180 31,920,000 Rls. 760 $
117 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 45 30,260,650 Rls. 350 $
118 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 50 28,883,750 Rls. 329 $
119 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08109020 زرشك تازه 400 26,880,000 Rls. 640 $
120 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 82 26,069,358 Rls. 287 $
121 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 54075300 پارچه هاي تاروپودباف، ا زنخهاي برنگ هاي گوناگون، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استر تكستوره 50 25,709,700 Rls. 300 $
122 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 24,360,000 Rls. 580 $
123 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 190 23,940,000 Rls. 570 $
124 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 32 23,925,468 Rls. 287 $
125 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 50071090 پارچه ها از كج ابريشم به استثناي ترمه و شعر دستباف و زري دستباف 90 22,680,000 Rls. 540 $
126 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 96180000 مانکن خياطي و آدم هاي چوبي و متحرک و ساير نمايشهاي متحرک براي تزئين ويترين مغازه ها 160 21,924,000 Rls. 522 $
127 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 100 21,000,000 Rls. 500 $
128 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 42033010 انواع کمربند چرمی دست ساز 40 19,282,275 Rls. 225 $
129 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 110 13,860,000 Rls. 330 $
130 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 42023900 اشياء از نوعي که معمولا در جيب يا کيف دستي حمل ميشود، که در جاي ديگر مذکور نباشد 13 12,854,400 Rls. 156 $
131 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08109090 ساير ميوه ها، تازه كه مذكور نبوده است 900 12,730,059 Rls. 153 $
132 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 19 11,536,819 Rls. 133 $
133 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 51119000 ساير پارچه هاي تاروپود باف ازپشم حلاجي شده يا موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده غير مذکور در جاي ديگر 28 11,536,000 Rls. 140 $
134 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 52114900 ک ک سایر پارچهکها/پارچهکهاي تار و پود باف از پنبه، داراي كمتر از 85 درصد وزني پنبه، عمدتاً يا منحصراً با اليافکسنتتيك يا مصنوعي مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بيش از 200 گرم باشد. 20 8,240,000 Rls. 100 $
135 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 42033010 انواع کمربند چرمی دست ساز 9 2,268,000 Rls. 54 $
مجموع کل
1,075,196,019 ريال
مجموع کل
19,354 دلار