آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 سرخس ازبکستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 946 261,558,565 Rls. 2,791 $
102 7 1397 سرخس ازبکستان 28365000 کربنات کلسيم 63,125 212,100,000 Rls. 5,050 $
103 5 1397 سرخس ازبکستان 84321010 گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن 1,000 174,000,000 Rls. 4,000 $
104 5 1397 سرخس ازبکستان 87162000 تريلرها و نيمه تريلرهاي بارگيري يا تخليه خودکار براي مصارف کشاورزي 800 139,200,000 Rls. 3,200 $
105 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 68,650 106,680,000 Rls. 2,540 $
106 4 1397 سرخس ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 11,549 88,704,980 Rls. 2,074 $
107 5 1397 سرخس ازبکستان 84322990 ساير ماشين الات و دستگاه هاي براي آماده كردن وكشت و زرع زمين به استثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 400 69,600,000 Rls. 1,600 $
108 3 1397 سرخس ازبکستان 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري (jet-ski) 750 60,264,490 Rls. 1,430 $
109 8 1397 سرخس ازبکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 64,560 53,641,250 Rls. 612 $
110 11 1397 سرخس ازبکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 64,560 51,581,162 Rls. 589 $
111 5 1397 سرخس ازبکستان 87112093 ---- از نوع انژکتوری 240 43,880,000 Rls. 1,000 $
112 6 1397 سرخس ازبکستان 72103000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت نوردشده، با پهناي حدا قل 600 mm آبکاري يا ا ندود شده با روي بطريق الکتروليت 220 6,013,876 Rls. 136 $
مجموع کل
1,267,224,323 ريال
مجموع کل
25,022 دلار