آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 463,670 1,878,900,460 Rls. 20,948 $
202 5 1397 نوردوز ارمنستان 94069090 ک ک ک ساير 25,330 1,845,312,000 Rls. 43,936 $
203 9 1397 نوردوز ارمنستان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 169,595 1,842,996,419 Rls. 20,212 $
204 12 1397 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه، تازه 37,590 1,837,004,532 Rls. 20,430 $
205 8 1397 نوردوز ارمنستان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 42,500 1,821,103,750 Rls. 21,250 $
206 11 1397 نوردوز ارمنستان 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,560 1,816,680,000 Rls. 20,000 $
207 9 1397 نوردوز ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 16,500 1,764,591,150 Rls. 19,900 $
208 7 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,037,560 1,726,032,000 Rls. 41,096 $
209 1 1397 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه، تازه 90,057 1,700,657,287 Rls. 42,902 $
210 3 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,593,991 1,682,757,595 Rls. 39,850 $
211 3 1397 نوردوز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 123,000 1,681,151,800 Rls. 39,810 $
212 12 1397 نوردوز ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,720 1,679,206,698 Rls. 19,422 $
213 12 1397 نوردوز ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 46,400 1,657,096,240 Rls. 18,560 $
214 12 1397 نوردوز ارمنستان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 5,400 1,634,075,100 Rls. 18,900 $
215 10 1397 نوردوز ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد 5,100 1,622,261,550 Rls. 17,850 $
216 4 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 75,080 1,603,427,236 Rls. 37,761 $
217 11 1397 نوردوز ارمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 40,820 1,597,083,725 Rls. 20,002 $
218 12 1397 نوردوز ارمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 15,400 1,595,274,080 Rls. 18,020 $
219 8 1397 نوردوز ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 21,850 1,591,644,678 Rls. 18,573 $
220 12 1397 نوردوز ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 22,000 1,583,927,180 Rls. 17,940 $
221 3 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 2,031,000 1,570,007,388 Rls. 37,243 $
222 5 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 802,300 1,563,477,760 Rls. 36,142 $
223 12 1397 نوردوز ارمنستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 15,000 1,556,262,000 Rls. 17,941 $
224 11 1397 نوردوز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 52,440 1,552,434,682 Rls. 18,355 $
225 9 1397 نوردوز ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد 4,310 1,550,128,000 Rls. 17,000 $
226 7 1397 نوردوز ارمنستان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 348,315 1,549,487,520 Rls. 36,893 $
227 12 1397 نوردوز ارمنستان 32064910 گرانول مستربچ 5,712 1,547,833,314 Rls. 16,959 $
228 9 1397 نوردوز ارمنستان 95030090 اجزاء و قطعات 5,828 1,539,842,500 Rls. 17,500 $
229 7 1397 نوردوز ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 68,430 1,523,251,800 Rls. 36,268 $
230 11 1397 نوردوز ارمنستان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 42,230 1,517,332,541 Rls. 19,003 $
231 10 1397 نوردوز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 8,260 1,501,387,160 Rls. 16,520 $
232 3 1397 نوردوز ارمنستان 39059990 ساير پليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 39,740 1,461,442,980 Rls. 34,574 $
233 5 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 702,370 1,444,504,658 Rls. 33,431 $
234 7 1397 نوردوز ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 18,780 1,425,900,000 Rls. 33,950 $
235 11 1397 نوردوز ارمنستان 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 6,440 1,407,927,000 Rls. 15,500 $
236 2 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 637,820 1,395,215,220 Rls. 33,220 $
237 8 1397 نوردوز ارمنستان 90289090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028، غير مذکور در جاي ديگر 2,551 1,387,080,200 Rls. 15,821 $
238 8 1397 نوردوز ارمنستان 84803000 مدلهاي قالب (moulding Patterns) 23,010 1,385,205,705 Rls. 16,085 $
239 5 1397 نوردوز ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 23,900 1,363,351,600 Rls. 31,070 $
240 8 1397 نوردوز ارمنستان 68091100 صفحه، ورق، لوحه، چهارگوش واشياء همانند، تزيين نشده از گچ يا تركيباتي كه اساس آن ها گچ باشد،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا 48,800 1,355,252,250 Rls. 20,752 $
241 3 1397 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه، تازه 270,523 1,344,976,515 Rls. 31,916 $
242 9 1397 نوردوز ارمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 20,090 1,343,120,000 Rls. 16,300 $
243 9 1397 نوردوز ارمنستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 25,204 1,337,008,703 Rls. 14,750 $
244 9 1397 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 23,455 1,336,996,008 Rls. 14,866 $
245 7 1397 نوردوز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 15,750 1,323,000,000 Rls. 31,500 $
246 3 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 810,350 1,321,378,489 Rls. 31,327 $
247 8 1397 نوردوز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 67,030 1,316,368,725 Rls. 22,980 $
248 7 1397 نوردوز ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 1,310,400,000 Rls. 31,200 $
249 1 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 407,010 1,298,316,329 Rls. 34,385 $
250 7 1397 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 23,730 1,295,658,000 Rls. 30,849 $
251 11 1397 نوردوز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 81,000 1,292,632,620 Rls. 15,060 $
252 9 1397 نوردوز ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 103,260 1,287,707,967 Rls. 14,445 $
253 5 1397 نوردوز ارمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت، سائيده شده، صيقلي شده. 310,580 1,284,106,497 Rls. 30,185 $
254 8 1397 نوردوز ارمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت، سائيده شده، صيقلي شده. 137,150 1,273,543,220 Rls. 27,430 $
255 4 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 1,671,800 1,251,806,080 Rls. 29,226 $
256 2 1397 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 68,769 1,237,189,380 Rls. 29,459 $
257 11 1397 نوردوز ارمنستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 26,576 1,236,599,282 Rls. 14,908 $
258 1 1397 نوردوز ارمنستان 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 208,000 1,218,660,982 Rls. 31,352 $
259 3 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 560,115 1,215,126,185 Rls. 28,791 $
260 6 1397 نوردوز ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 8,255 1,213,506,000 Rls. 28,893 $
261 10 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 8,325 1,210,633,873 Rls. 14,211 $
262 10 1397 نوردوز ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 7,250 1,208,778,000 Rls. 14,500 $
263 7 1397 نوردوز ارمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 9,500 1,197,000,000 Rls. 28,500 $
264 11 1397 نوردوز ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,830 1,181,981,818 Rls. 14,206 $
265 6 1397 نوردوز ارمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت، سائيده شده، صيقلي شده. 191,910 1,177,318,800 Rls. 28,031 $
266 4 1397 نوردوز ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 24,300 1,134,955,800 Rls. 26,730 $
267 1 1397 نوردوز ارمنستان 08081000 سيب، تازه 100,460 1,134,087,930 Rls. 30,090 $
268 2 1397 نوردوز ارمنستان 38123960 ک ک ک پایدارکننده­ها بر پایه سیلیکون 7,000 1,131,900,000 Rls. 26,950 $
269 12 1397 نوردوز ارمنستان 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 3,760 1,127,659,000 Rls. 13,000 $
270 11 1397 نوردوز ارمنستان 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 28,870 1,127,359,793 Rls. 14,119 $
271 8 1397 نوردوز ارمنستان 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 13,553 1,118,626,375 Rls. 12,759 $
272 9 1397 نوردوز ارمنستان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 23,020 1,113,086,150 Rls. 12,650 $
273 11 1397 نوردوز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 15,613 1,103,875,113 Rls. 12,758 $
274 7 1397 نوردوز ارمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت، سائيده شده، صيقلي شده. 130,800 1,096,620,000 Rls. 26,110 $
275 8 1397 نوردوز ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,610 1,085,513,480 Rls. 14,448 $
276 9 1397 نوردوز ارمنستان 73141990 ساير تورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغير مذکور در جاي ديگر 7,875 1,075,971,200 Rls. 11,800 $
277 9 1397 نوردوز ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 23,055 1,075,162,029 Rls. 12,219 $
278 4 1397 نوردوز ارمنستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 6,060 1,054,440,000 Rls. 24,240 $
279 2 1397 نوردوز ارمنستان 07031000 پياز و موسير 137,590 1,013,545,680 Rls. 24,133 $
280 5 1397 نوردوز ارمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 16,340 1,006,558,000 Rls. 23,950 $
281 5 1397 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 22,000 1,004,850,000 Rls. 23,100 $
282 4 1397 نوردوز ارمنستان 84806000 قالب براي مواد معدني. 23,310 1,004,661,000 Rls. 23,310 $
283 11 1397 نوردوز ارمنستان 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 21,930 1,004,099,880 Rls. 12,255 $
284 10 1397 نوردوز ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,180 996,592,566 Rls. 11,922 $
285 4 1397 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 22,000 995,610,000 Rls. 23,100 $
286 10 1397 نوردوز ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 23,820 990,947,730 Rls. 11,910 $
287 12 1397 نوردوز ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 2,750 987,753,300 Rls. 11,250 $
288 7 1397 نوردوز ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 11,725 984,900,000 Rls. 23,450 $
289 12 1397 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 142,260 983,829,370 Rls. 10,959 $
290 6 1397 نوردوز ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 18,080 976,920,000 Rls. 23,260 $
291 3 1397 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 22,000 976,437,000 Rls. 23,100 $
292 8 1397 نوردوز ارمنستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,086 974,148,000 Rls. 23,194 $
293 6 1397 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 22,000 970,200,000 Rls. 23,100 $
294 12 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 264,350 969,351,450 Rls. 11,070 $
295 11 1397 نوردوز ارمنستان 07031000 پياز و موسير 30,284 968,015,011 Rls. 11,312 $
296 9 1397 نوردوز ارمنستان 07031000 پياز و موسير 53,831 962,935,740 Rls. 11,082 $
297 11 1397 نوردوز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 4,340 958,745,480 Rls. 11,920 $
298 12 1397 نوردوز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 4,388 958,565,502 Rls. 10,974 $
299 6 1397 نوردوز ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 42,140 938,036,400 Rls. 22,334 $
300 10 1397 نوردوز ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,500 937,845,000 Rls. 11,250 $
مجموع کل
131,416,125,210 ريال
مجموع کل
2,250,669 دلار