آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 نوردوز ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 26,100 4,848,789,816 Rls. 53,352 $
102 12 1397 نوردوز ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 164,185 4,786,643,600 Rls. 53,380 $
103 3 1397 نوردوز ارمنستان 07031000 پياز و موسير 841,135 4,749,163,602 Rls. 112,730 $
104 12 1397 نوردوز ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 100,000 4,623,152,755 Rls. 50,992 $
105 1 1397 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 582,845 4,561,411,949 Rls. 115,749 $
106 8 1397 نوردوز ارمنستان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,231 4,547,531,736 Rls. 53,064 $
107 7 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,247,500 4,459,875,000 Rls. 106,187 $
108 12 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 29,850 4,392,914,155 Rls. 50,390 $
109 8 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 96,000 4,278,096,000 Rls. 48,796 $
110 2 1397 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 619,176 4,273,606,680 Rls. 101,756 $
111 8 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 39,675 4,254,041,300 Rls. 60,523 $
112 12 1397 نوردوز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 94,770 4,221,651,655 Rls. 47,260 $
113 2 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 386,280 4,218,186,000 Rls. 100,433 $
114 5 1397 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 320,000 4,142,400,000 Rls. 96,000 $
115 4 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 373,030 4,131,414,690 Rls. 96,988 $
116 11 1397 نوردوز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 819,565 4,112,248,023 Rls. 50,061 $
117 7 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,968,945 4,106,466,000 Rls. 97,773 $
118 12 1397 نوردوز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 47,827 4,038,507,455 Rls. 45,931 $
119 4 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,751,664 4,008,153,522 Rls. 93,790 $
120 12 1397 نوردوز ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 102,970 3,798,634,221 Rls. 42,042 $
121 11 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 2,357,050 3,793,516,778 Rls. 47,143 $
122 9 1397 نوردوز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 96,390 3,775,485,636 Rls. 44,856 $
123 9 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,071,360 3,732,775,340 Rls. 42,855 $
124 9 1397 نوردوز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 44,775 3,638,975,328 Rls. 41,598 $
125 7 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 4,306,300 3,617,292,000 Rls. 86,126 $
126 9 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 15,550 3,598,417,436 Rls. 40,355 $
127 12 1397 نوردوز ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 25,801 3,594,394,289 Rls. 39,402 $
128 8 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 3,570,000,000 Rls. 72,252 $
129 7 1397 نوردوز ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 691,470 3,566,562,720 Rls. 84,918 $
130 11 1397 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 59,479 3,520,788,249 Rls. 42,116 $
131 12 1397 نوردوز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 38,201 3,442,059,616 Rls. 39,528 $
132 3 1397 نوردوز ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 232,530 3,428,667,306 Rls. 81,386 $
133 12 1397 نوردوز ارمنستان 07031000 پياز و موسير 103,700 3,404,605,044 Rls. 38,204 $
134 11 1397 نوردوز ارمنستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 88,920 3,378,311,450 Rls. 41,793 $
135 12 1397 نوردوز ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 17,203 3,367,670,740 Rls. 37,368 $
136 10 1397 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 132,920 3,365,970,336 Rls. 39,070 $
137 3 1397 نوردوز ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 110,950 3,365,232,412 Rls. 79,883 $
138 2 1397 نوردوز ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
139 6 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 3,927,500 3,299,982,000 Rls. 78,571 $
140 1 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 22,500 3,276,157,500 Rls. 86,625 $
141 10 1397 نوردوز ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 3,271,788,000 Rls. 36,000 $
142 11 1397 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 73,329 3,263,642,129 Rls. 40,480 $
143 9 1397 نوردوز ارمنستان 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 75,946 3,255,360,561 Rls. 37,618 $
144 11 1397 نوردوز ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 75,950 3,219,399,810 Rls. 37,975 $
145 8 1397 نوردوز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 138,440 3,206,868,000 Rls. 76,354 $
146 10 1397 نوردوز ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 496,790 3,167,068,162 Rls. 36,563 $
147 12 1397 نوردوز ارمنستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 20,687 3,081,304,300 Rls. 33,700 $
148 12 1397 نوردوز ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 32,786 3,008,391,388 Rls. 32,786 $
149 11 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 126,790 2,994,342,810 Rls. 32,965 $
150 6 1397 نوردوز ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 87,100 2,981,412,000 Rls. 70,986 $
151 9 1397 نوردوز ارمنستان 90289090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028، غير مذکور در جاي ديگر 5,500 2,966,400,000 Rls. 36,000 $
152 8 1397 نوردوز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 30,123 2,851,588,580 Rls. 40,583 $
153 1 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,860,239 2,824,340,606 Rls. 69,320 $
154 5 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 254,620 2,780,442,000 Rls. 66,201 $
155 6 1397 نوردوز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 448,240 2,770,471,200 Rls. 65,964 $
156 11 1397 نوردوز ارمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 92,060 2,767,701,400 Rls. 31,979 $
157 12 1397 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 24,000 2,754,585,600 Rls. 31,200 $
158 10 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 766,000 2,733,505,560 Rls. 32,790 $
159 6 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 35,210 2,694,930,000 Rls. 64,165 $
160 10 1397 نوردوز ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 28,180 2,674,041,417 Rls. 27,297 $
161 10 1397 نوردوز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 564,670 2,650,870,602 Rls. 31,509 $
162 5 1397 نوردوز ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,920 2,650,867,160 Rls. 60,124 $
163 11 1397 نوردوز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 91,510 2,649,524,366 Rls. 32,028 $
164 9 1397 نوردوز ارمنستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 1,000,000 2,646,360,000 Rls. 30,000 $
165 10 1397 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 33,724 2,642,833,508 Rls. 29,773 $
166 12 1397 نوردوز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 549,670 2,641,783,900 Rls. 30,106 $
167 11 1397 نوردوز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 160,741 2,634,229,724 Rls. 29,742 $
168 8 1397 نوردوز ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 592,885 2,620,422,000 Rls. 60,317 $
169 7 1397 نوردوز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 445,550 2,610,846,000 Rls. 62,163 $
170 2 1397 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 411,287 2,594,610,900 Rls. 61,776 $
171 5 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,387,300 2,580,103,875 Rls. 59,682 $
172 6 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,372,950 2,579,724,000 Rls. 61,422 $
173 5 1397 نوردوز ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 73,000 2,570,484,440 Rls. 59,494 $
174 2 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 15,650 2,530,584,000 Rls. 60,252 $
175 9 1397 نوردوز ارمنستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 54,532 2,496,057,651 Rls. 27,704 $
176 12 1397 نوردوز ارمنستان 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 46,000 2,485,288,100 Rls. 28,400 $
177 2 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 2,372,100 2,457,839,580 Rls. 58,521 $
178 12 1397 نوردوز ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 24,500 2,457,164,780 Rls. 28,327 $
179 1 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 249,520 2,445,162,924 Rls. 64,875 $
180 9 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 1,372,000 2,440,343,680 Rls. 27,480 $
181 12 1397 نوردوز ارمنستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 7,020 2,427,768,720 Rls. 28,080 $
182 12 1397 نوردوز ارمنستان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 65,280 2,420,834,005 Rls. 27,420 $
183 8 1397 نوردوز ارمنستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 62,490 2,401,434,000 Rls. 53,521 $
184 11 1397 نوردوز ارمنستان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 396,670 2,343,570,341 Rls. 27,628 $
185 4 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,365,350 2,338,491,400 Rls. 54,725 $
186 9 1397 نوردوز ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 290,590 2,307,787,791 Rls. 26,265 $
187 12 1397 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 29,700 2,274,653,375 Rls. 25,825 $
188 12 1397 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 125,412 2,270,373,816 Rls. 25,812 $
189 2 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 132,520 2,261,304,360 Rls. 53,841 $
190 5 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 2,790,800 2,251,980,580 Rls. 52,713 $
191 2 1397 نوردوز ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 42,500 2,213,400,000 Rls. 52,700 $
192 2 1397 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه، تازه 247,749 2,199,235,500 Rls. 52,365 $
193 11 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 15,725 2,078,588,789 Rls. 25,423 $
194 10 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 22,500 2,044,867,500 Rls. 22,500 $
195 9 1397 نوردوز ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 41,250 2,040,471,674 Rls. 22,687 $
196 11 1397 نوردوز ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 53,140 2,012,570,052 Rls. 24,569 $
197 10 1397 نوردوز ارمنستان 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 13,670 1,999,426,000 Rls. 22,000 $
198 6 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,896,100 1,992,480,000 Rls. 47,440 $
199 10 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 1,113,800 1,940,077,840 Rls. 23,240 $
200 11 1397 نوردوز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 45,300 1,886,520,490 Rls. 22,650 $
مجموع کل
311,008,273,285 ريال
مجموع کل
5,117,271 دلار