آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (پلدشت)

خروجي اکسل - Excel
  [6] [5] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
601 5 1397 پلدشت آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 6,000 158,563,170 Rls. 3,596 $
602 6 1397 پلدشت آذربايجان 70010000 خرده شيشه، سايرآخال و ضايعات شيشه، شيشه بصورت توده 15,000 156,154,642 Rls. 3,718 $
603 5 1397 پلدشت آذربايجان 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غده دار نباتات، ريشه و ساقه هاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 10,000 154,029,850 Rls. 3,494 $
604 6 1397 پلدشت آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 33,000 146,085,380 Rls. 3,478 $
605 4 1397 پلدشت آذربايجان 70161000 مکعب بزرگ، کوچک و ساير شيشه آلات، براي موزائيك يا تزئين از شيشه 13,020 145,424,154 Rls. 3,425 $
606 8 1397 پلدشت آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,000 143,661,000 Rls. 1,639 $
607 6 1397 پلدشت آذربايجان 68101990 سايراشياء ساخته شده ا زسيمان يا سنگ مصنوعي به شکل لوح آجرواشياء همانندغير مذکور در جاي ديگر 75,000 138,748,110 Rls. 3,303 $
608 10 1397 پلدشت آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 500 136,776,000 Rls. 1,505 $
609 7 1397 پلدشت آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 16,000 134,433,280 Rls. 3,200 $
610 7 1397 پلدشت آذربايجان 70193910 پشم شيشه 3,200 134,174,684 Rls. 3,195 $
611 10 1397 پلدشت آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 420 133,598,010 Rls. 1,470 $
612 7 1397 پلدشت آذربايجان 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 1,220 133,483,860 Rls. 3,178 $
613 5 1397 پلدشت آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 8,000 132,725,120 Rls. 3,160 $
614 5 1397 پلدشت آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 15,000 132,135,975 Rls. 2,997 $
615 4 1397 پلدشت آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,305 125,611,465 Rls. 2,958 $
616 4 1397 پلدشت آذربايجان 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن و هوا 1,000 125,562,302 Rls. 2,957 $
617 8 1397 پلدشت آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 24,000 124,930,140 Rls. 1,433 $
618 8 1397 پلدشت آذربايجان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 1,000 123,589,395 Rls. 2,943 $
619 7 1397 پلدشت آذربايجان 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 960 120,989,952 Rls. 2,881 $
620 7 1397 پلدشت آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 14,000 116,888,940 Rls. 2,783 $
621 5 1397 پلدشت آذربايجان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,000 114,569,360 Rls. 2,599 $
622 3 1397 پلدشت آذربايجان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 885 112,698,690 Rls. 2,666 $
623 7 1397 پلدشت آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 900 111,439,756 Rls. 2,654 $
624 3 1397 پلدشت آذربايجان 12060090 ک ک ک ساير 2,608 110,961,045 Rls. 2,625 $
625 3 1397 پلدشت آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 7,460 109,719,870 Rls. 2,596 $
626 9 1397 پلدشت آذربايجان 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 480 109,420,800 Rls. 1,200 $
627 7 1397 پلدشت آذربايجان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 1,000 105,619,088 Rls. 2,515 $
628 4 1397 پلدشت آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 1,000 104,618,864 Rls. 2,464 $
629 5 1397 پلدشت آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 800 104,026,140 Rls. 2,391 $
630 7 1397 پلدشت آذربايجان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 1,000 103,900,900 Rls. 2,474 $
631 7 1397 پلدشت آذربايجان 73261100 گلوله و اشياء همانند براي دستگاه هاي خردكننده 1,000 103,900,900 Rls. 2,474 $
632 7 1397 پلدشت آذربايجان 74151000 ميخ، ميخ سرپهن، پونز، ميخ دوپا اشياء همانند ازمس ياداراي ساقه ازآهن يا فولاد با سرمسي 1,000 103,900,900 Rls. 2,474 $
633 7 1397 پلدشت آذربايجان 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 1,000 103,900,900 Rls. 2,474 $
634 8 1397 پلدشت آذربايجان 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 500 102,870,705 Rls. 2,449 $
635 3 1397 پلدشت آذربايجان 08071100 هندوا نه، تازه 16,000 102,288,160 Rls. 2,426 $
636 7 1397 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 810 100,903,100 Rls. 2,402 $
637 6 1397 پلدشت آذربايجان 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 800 100,779,876 Rls. 2,400 $
638 3 1397 پلدشت آذربايجان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 960 99,294,000 Rls. 2,349 $
639 7 1397 پلدشت آذربايجان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 2,000 99,045,696 Rls. 2,358 $
640 12 1397 پلدشت آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 17,500 98,729,556 Rls. 1,112 $
641 3 1397 پلدشت آذربايجان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 3,280 97,705,296 Rls. 2,311 $
642 3 1397 پلدشت آذربايجان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,260 96,116,592 Rls. 2,273 $
643 7 1397 پلدشت آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 500 95,734,288 Rls. 2,279 $
644 7 1397 پلدشت آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 1,125 93,904,056 Rls. 2,236 $
645 8 1397 پلدشت آذربايجان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,500 93,234,105 Rls. 2,220 $
646 9 1397 پلدشت آذربايجان 08071100 هندوا نه، تازه 5,000 91,184,000 Rls. 1,000 $
647 5 1397 پلدشت آذربايجان 07031000 پياز و موسير 10,300 90,717,915 Rls. 2,058 $
648 9 1397 پلدشت آذربايجان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,000 88,212,000 Rls. 1,003 $
649 4 1397 پلدشت آذربايجان 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 45,000 87,442,850 Rls. 2,029 $
650 4 1397 پلدشت آذربايجان 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 1,000 85,306,770 Rls. 1,995 $
651 2 1397 پلدشت آذربايجان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 3,350 84,000,000 Rls. 2,000 $
652 7 1397 پلدشت آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 5,000 83,983,230 Rls. 2,000 $
653 6 1397 پلدشت آذربايجان 07031000 پياز و موسير 10,000 83,273,580 Rls. 1,983 $
654 3 1397 پلدشت آذربايجان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 13,000 82,764,891 Rls. 1,963 $
655 5 1397 پلدشت آذربايجان 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 4,000 79,333,100 Rls. 1,799 $
656 1 1397 پلدشت آذربايجان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيريني سازي يا بيسكويت سازي شماره 0519 840 75,390,000 Rls. 2,000 $
657 1 1397 پلدشت آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,340 75,390,000 Rls. 2,000 $
658 1 1397 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,000 75,390,000 Rls. 2,000 $
659 1 1397 پلدشت آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 10,000 75,388,000 Rls. 2,000 $
660 1 1397 پلدشت آذربايجان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 10,000 75,388,000 Rls. 2,000 $
661 4 1397 پلدشت آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,500 75,066,264 Rls. 1,776 $
662 1 1397 پلدشت آذربايجان 23024000 سبوس، فضولات و ساير آخال از ساير غلات 1,170 74,636,100 Rls. 1,980 $
663 4 1397 پلدشت آذربايجان 08094000 آلو و گوجه، تازه 5,000 74,196,850 Rls. 1,743 $
664 4 1397 پلدشت آذربايجان 70031210 ورقهاي مسلح نشده با سيم ا ز شيشه اپتيکي رنگ شده، كدرشده يا روكشدار شده 5,500 70,864,090 Rls. 1,644 $
665 4 1397 پلدشت آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 32,500 67,795,777 Rls. 1,596 $
666 5 1397 پلدشت آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,500 66,042,230 Rls. 1,498 $
667 11 1397 پلدشت آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 1,500 65,663,250 Rls. 750 $
668 3 1397 پلدشت آذربايجان 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 2,220 65,583,687 Rls. 1,552 $
669 5 1397 پلدشت آذربايجان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 960 60,019,080 Rls. 1,429 $
670 5 1397 پلدشت آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,500 57,091,320 Rls. 1,359 $
671 1 1397 پلدشت آذربايجان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 10,000 56,541,000 Rls. 1,500 $
672 6 1397 پلدشت آذربايجان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,300 54,564,543 Rls. 1,299 $
673 5 1397 پلدشت آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 21,500 54,497,125 Rls. 1,253 $
674 8 1397 پلدشت آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 6,515 54,492,152 Rls. 622 $
675 7 1397 پلدشت آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 18,000 54,268,848 Rls. 1,292 $
676 4 1397 پلدشت آذربايجان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 5,070 54,234,224 Rls. 1,272 $
677 12 1397 پلدشت آذربايجان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 2,000 52,045,800 Rls. 600 $
678 3 1397 پلدشت آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 10,980 51,037,116 Rls. 1,207 $
679 7 1397 پلدشت آذربايجان 63039200 پشت دري، پرده وپرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زا لياف سنتتيک. 240 49,872,432 Rls. 1,187 $
680 8 1397 پلدشت آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 18,000 48,472,098 Rls. 1,154 $
681 5 1397 پلدشت آذربايجان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,140 48,321,070 Rls. 1,096 $
682 8 1397 پلدشت آذربايجان 70193910 پشم شيشه 1,000 47,508,438 Rls. 1,131 $
683 3 1397 پلدشت آذربايجان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 1,097 46,668,180 Rls. 1,104 $
684 7 1397 پلدشت آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 5,000 41,995,294 Rls. 1,000 $
685 8 1397 پلدشت آذربايجان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 5,000 41,821,774 Rls. 486 $
686 7 1397 پلدشت آذربايجان 84313120 انواع کابين وفرم کابين آسانسور 1,000 41,820,080 Rls. 996 $
687 6 1397 پلدشت آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 5,000 41,629,095 Rls. 991 $
688 9 1397 پلدشت آذربايجان 70193910 پشم شيشه 500 41,200,000 Rls. 500 $
689 3 1397 پلدشت آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,000 36,093,369 Rls. 854 $
690 7 1397 پلدشت آذربايجان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 400 33,553,320 Rls. 799 $
691 7 1397 پلدشت آذربايجان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 3,000 32,046,232 Rls. 763 $
692 4 1397 پلدشت آذربايجان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 600 24,925,641 Rls. 587 $
693 8 1397 پلدشت آذربايجان 70031210 ورقهاي مسلح نشده با سيم ا ز شيشه اپتيکي رنگ شده، كدرشده يا روكشدار شده 300 24,862,428 Rls. 592 $
694 6 1397 پلدشت آذربايجان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 2,000 21,364,155 Rls. 509 $
695 2 1397 پلدشت آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,500 21,000,000 Rls. 500 $
696 5 1397 پلدشت آذربايجان 70161000 مکعب بزرگ، کوچک و ساير شيشه آلات، براي موزائيك يا تزئين از شيشه 1,700 17,424,660 Rls. 397 $
697 7 1397 پلدشت آذربايجان 94021000 صندلي هاي دندانپزشکي، صندلي هاي آزمايشگاه يا صندلي هاي همانند و اجزاء و قطعات آن ها 150 15,560,972 Rls. 370 $
698 7 1397 پلدشت آذربايجان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 504 13,597,080 Rls. 324 $
699 12 1397 پلدشت آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 2,000 10,842,875 Rls. 123 $
مجموع کل
8,339,231,057 ريال
مجموع کل
183,397 دلار