آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (پلدشت)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1397 پلدشت آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 18,000 1,126,455,660 Rls. 26,820 $
302 5 1397 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 8,840 1,122,491,400 Rls. 26,383 $
303 5 1397 پلدشت آذربايجان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 9,900 1,101,697,920 Rls. 25,662 $
304 5 1397 پلدشت آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,100 1,101,133,125 Rls. 24,975 $
305 5 1397 پلدشت آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 5,000 1,101,133,125 Rls. 24,975 $
306 5 1397 پلدشت آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 11,150 1,096,540,286 Rls. 26,108 $
307 10 1397 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 14,340 1,094,828,910 Rls. 13,141 $
308 10 1397 پلدشت آذربايجان 09101110 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,500 1,094,208,000 Rls. 12,040 $
309 12 1397 پلدشت آذربايجان 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 1,440 1,079,008,320 Rls. 12,480 $
310 10 1397 پلدشت آذربايجان 08081000 سيب، تازه 20,000 1,069,692,910 Rls. 11,770 $
311 8 1397 پلدشت آذربايجان 09101110 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,650 1,066,223,000 Rls. 12,161 $
312 6 1397 پلدشت آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 5,000 1,065,752,100 Rls. 25,375 $
313 8 1397 پلدشت آذربايجان 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 5,000 1,049,985,942 Rls. 25,000 $
314 12 1397 پلدشت آذربايجان 03023900 ساير ماهي هاي تن، تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,000 1,049,243,328 Rls. 11,884 $
315 11 1397 پلدشت آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 32,180 1,048,991,015 Rls. 11,844 $
316 11 1397 پلدشت آذربايجان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 5,000 1,040,037,500 Rls. 12,500 $
317 4 1397 پلدشت آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 17,784 1,039,944,544 Rls. 24,397 $
318 6 1397 پلدشت آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 42,350 1,034,114,292 Rls. 24,622 $
319 5 1397 پلدشت آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 8,350 1,032,269,000 Rls. 24,578 $
320 8 1397 پلدشت آذربايجان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 2,000 1,028,388,000 Rls. 12,000 $
321 7 1397 پلدشت آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 18,000 1,028,135,650 Rls. 24,479 $
322 3 1397 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,140 1,024,615,436 Rls. 24,275 $
323 11 1397 پلدشت آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 7,250 1,013,481,320 Rls. 12,162 $
324 10 1397 پلدشت آذربايجان 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 770 1,006,756,300 Rls. 12,100 $
325 7 1397 پلدشت آذربايجان 73218900 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 14,024 1,005,829,915 Rls. 23,948 $
326 4 1397 پلدشت آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 69,000 999,065,534 Rls. 23,436 $
327 7 1397 پلدشت آذربايجان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 31,710 985,944,592 Rls. 23,475 $
328 6 1397 پلدشت آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 102,000 984,111,690 Rls. 23,433 $
329 11 1397 پلدشت آذربايجان 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 3,500 978,125,750 Rls. 12,250 $
330 5 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 7,770 972,455,484 Rls. 23,154 $
331 11 1397 پلدشت آذربايجان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 12,000 966,768,000 Rls. 12,000 $
332 5 1397 پلدشت آذربايجان 70031210 ورقهاي مسلح نشده با سيم ا ز شيشه اپتيکي رنگ شده، كدرشده يا روكشدار شده 32,570 948,472,046 Rls. 21,596 $
333 3 1397 پلدشت آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 74,000 938,944,362 Rls. 22,268 $
334 11 1397 پلدشت آذربايجان 08061000 انگور تازه 15,000 934,785,705 Rls. 11,480 $
335 7 1397 پلدشت آذربايجان 32131000 رنگ ها به صورت مجموعه 3,040 927,569,244 Rls. 22,085 $
336 9 1397 پلدشت آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 14,100 923,905,500 Rls. 10,500 $
337 9 1397 پلدشت آذربايجان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 2,238 921,232,000 Rls. 11,180 $
338 12 1397 پلدشت آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,250 919,700,140 Rls. 10,233 $
339 11 1397 پلدشت آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 10,000 918,429,600 Rls. 11,400 $
340 8 1397 پلدشت آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,700 907,775,000 Rls. 10,354 $
341 11 1397 پلدشت آذربايجان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 1,730 907,028,360 Rls. 10,360 $
342 11 1397 پلدشت آذربايجان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 20,000 895,579,300 Rls. 10,229 $
343 9 1397 پلدشت آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 12,350 889,062,700 Rls. 9,806 $
344 11 1397 پلدشت آذربايجان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 3,300 887,776,010 Rls. 10,738 $
345 11 1397 پلدشت آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 120,500 883,509,824 Rls. 10,334 $
346 9 1397 پلدشت آذربايجان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 2,000 882,120,000 Rls. 10,000 $
347 11 1397 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 7,000 879,106,600 Rls. 10,305 $
348 7 1397 پلدشت آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 11,500 876,336,944 Rls. 20,865 $
349 6 1397 پلدشت آذربايجان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 4,200 875,655,780 Rls. 20,849 $
350 6 1397 پلدشت آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,580 868,218,642 Rls. 20,672 $
351 9 1397 پلدشت آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,000 865,200,000 Rls. 9,808 $
352 12 1397 پلدشت آذربايجان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 20,000 864,590,000 Rls. 10,000 $
353 10 1397 پلدشت آذربايجان 07089000 ساير سبزيجات غلافدار، تازه يا سرد کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 23,990 853,693,675 Rls. 9,281 $
354 12 1397 پلدشت آذربايجان 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 3,000 853,609,707 Rls. 9,873 $
355 8 1397 پلدشت آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,000 851,549,809 Rls. 17,316 $
356 7 1397 پلدشت آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,700 850,629,008 Rls. 20,253 $
357 7 1397 پلدشت آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,000 845,150,400 Rls. 20,123 $
358 9 1397 پلدشت آذربايجان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 11,800 844,008,398 Rls. 9,500 $
359 3 1397 پلدشت آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 64,650 843,244,867 Rls. 19,991 $
360 7 1397 پلدشت آذربايجان 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 10,000 840,000,072 Rls. 20,000 $
361 6 1397 پلدشت آذربايجان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 5,000 839,832,300 Rls. 19,996 $
362 4 1397 پلدشت آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 39,280 838,963,289 Rls. 19,545 $
363 11 1397 پلدشت آذربايجان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 7,000 838,393,500 Rls. 10,500 $
364 12 1397 پلدشت آذربايجان 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 3,000 832,014,000 Rls. 9,000 $
365 7 1397 پلدشت آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,572 820,753,794 Rls. 19,541 $
366 12 1397 پلدشت آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 118,000 820,217,528 Rls. 9,161 $
367 9 1397 پلدشت آذربايجان 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 3,150 819,902,413 Rls. 9,642 $
368 4 1397 پلدشت آذربايجان 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 1,930 813,033,568 Rls. 19,059 $
369 10 1397 پلدشت آذربايجان 73158900 زنجيرکه در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 3,500 806,331,250 Rls. 8,775 $
370 9 1397 پلدشت آذربايجان 08081000 سيب، تازه 15,000 804,881,168 Rls. 8,827 $
371 10 1397 پلدشت آذربايجان 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 2,500 798,000,000 Rls. 8,515 $
372 3 1397 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 7,500 795,549,258 Rls. 18,852 $
373 7 1397 پلدشت آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,770 785,171,654 Rls. 18,695 $
374 9 1397 پلدشت آذربايجان 32131000 رنگ ها به صورت مجموعه 1,140 775,064,000 Rls. 8,500 $
375 12 1397 پلدشت آذربايجان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 2,160 762,808,320 Rls. 8,640 $
376 11 1397 پلدشت آذربايجان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 20,000 757,301,600 Rls. 9,400 $
377 6 1397 پلدشت آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 30,000 748,455,012 Rls. 17,820 $
378 8 1397 پلدشت آذربايجان 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 5,000 744,823,560 Rls. 14,663 $
379 4 1397 پلدشت آذربايجان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 13,410 744,291,815 Rls. 17,494 $
380 8 1397 پلدشت آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 4,500 732,119,119 Rls. 9,762 $
381 12 1397 پلدشت آذربايجان 70031210 ورقهاي مسلح نشده با سيم ا ز شيشه اپتيکي رنگ شده، كدرشده يا روكشدار شده 41,000 731,599,600 Rls. 8,200 $
382 8 1397 پلدشت آذربايجان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 5,000 730,843,050 Rls. 13,835 $
383 12 1397 پلدشت آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 20,220 726,790,108 Rls. 8,180 $
384 3 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,668 722,585,783 Rls. 17,130 $
385 3 1397 پلدشت آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 85,000 720,983,997 Rls. 17,099 $
386 3 1397 پلدشت آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 6,400 720,735,378 Rls. 17,068 $
387 7 1397 پلدشت آذربايجان 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 12,135 708,830,156 Rls. 16,876 $
388 7 1397 پلدشت آذربايجان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 69,500 706,033,603 Rls. 16,812 $
389 12 1397 پلدشت آذربايجان 40151920 دستكش معاينه 915 704,439,903 Rls. 8,121 $
390 3 1397 پلدشت آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 82,000 699,100,232 Rls. 16,581 $
391 10 1397 پلدشت آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 17,220 697,739,210 Rls. 7,911 $
392 6 1397 پلدشت آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 5,190 691,049,307 Rls. 16,453 $
393 7 1397 پلدشت آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 5,500 684,775,641 Rls. 16,305 $
394 7 1397 پلدشت آذربايجان 70031210 ورقهاي مسلح نشده با سيم ا ز شيشه اپتيکي رنگ شده، كدرشده يا روكشدار شده 81,350 683,996,994 Rls. 16,285 $
395 10 1397 پلدشت آذربايجان 08103000 ک انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهکای/ساير ميوهکها، تازه. 10,000 680,713,670 Rls. 7,490 $
396 11 1397 پلدشت آذربايجان 07031000 پياز و موسير 19,530 667,361,226 Rls. 8,358 $
397 6 1397 پلدشت آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 5,335 666,311,760 Rls. 15,865 $
398 9 1397 پلدشت آذربايجان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,000 659,932,500 Rls. 7,237 $
399 10 1397 پلدشت آذربايجان 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,500 656,005,000 Rls. 7,000 $
400 9 1397 پلدشت آذربايجان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 10,550 650,960,000 Rls. 7,900 $
مجموع کل
87,893,006,007 ريال
مجموع کل
1,531,920 دلار