آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (پلدشت)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 پلدشت آذربايجان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 5,760 2,028,192,550 Rls. 23,050 $
202 10 1397 پلدشت آذربايجان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 35,000 2,026,875,125 Rls. 22,442 $
203 7 1397 پلدشت آذربايجان 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 11,500 1,974,539,940 Rls. 47,013 $
204 8 1397 پلدشت آذربايجان 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 33,000 1,937,020,028 Rls. 27,563 $
205 11 1397 پلدشت آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,625 1,921,593,375 Rls. 23,215 $
206 7 1397 پلدشت آذربايجان 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 45,000 1,892,514,082 Rls. 45,060 $
207 7 1397 پلدشت آذربايجان 21069040 ژل کيک 8,000 1,884,714,000 Rls. 44,874 $
208 12 1397 پلدشت آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 13,010 1,866,718,961 Rls. 20,940 $
209 12 1397 پلدشت آذربايجان 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 52,250 1,855,335,653 Rls. 21,142 $
210 9 1397 پلدشت آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 3,500 1,852,452,000 Rls. 21,000 $
211 4 1397 پلدشت آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 13,920 1,823,902,472 Rls. 42,413 $
212 8 1397 پلدشت آذربايجان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 39,980 1,804,969,228 Rls. 23,681 $
213 4 1397 پلدشت آذربايجان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 7,100 1,790,445,066 Rls. 41,789 $
214 11 1397 پلدشت آذربايجان 20098910 "آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)" 14,400 1,765,812,960 Rls. 19,440 $
215 11 1397 پلدشت آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,690 1,753,919,240 Rls. 21,410 $
216 10 1397 پلدشت آذربايجان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 25,000 1,738,610,750 Rls. 19,854 $
217 6 1397 پلدشت آذربايجان 09101110 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 5,190 1,733,718,401 Rls. 41,278 $
218 9 1397 پلدشت آذربايجان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,600 1,724,623,600 Rls. 19,600 $
219 10 1397 پلدشت آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 58,000 1,720,051,560 Rls. 19,121 $
220 8 1397 پلدشت آذربايجان 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 7,150 1,713,980,000 Rls. 20,000 $
221 7 1397 پلدشت آذربايجان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 8,105 1,692,076,964 Rls. 40,288 $
222 11 1397 پلدشت آذربايجان 83113000 ميله هاي ا ندود شده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي براي لحيم کاري يا جوشكاري با شعله 14,000 1,691,844,000 Rls. 21,000 $
223 10 1397 پلدشت آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,100 1,684,549,300 Rls. 17,600 $
224 6 1397 پلدشت آذربايجان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,600 1,674,536,380 Rls. 39,870 $
225 4 1397 پلدشت آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 111,250 1,667,534,646 Rls. 39,012 $
226 7 1397 پلدشت آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 26,415 1,655,950,914 Rls. 39,427 $
227 11 1397 پلدشت آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 38,000 1,635,546,890 Rls. 20,170 $
228 11 1397 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 32,500 1,632,805,500 Rls. 19,368 $
229 12 1397 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 12,000 1,629,810,000 Rls. 18,000 $
230 6 1397 پلدشت آذربايجان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,200 1,627,322,981 Rls. 38,745 $
231 9 1397 پلدشت آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,500 1,625,346,250 Rls. 18,783 $
232 6 1397 پلدشت آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 13,000 1,624,134,915 Rls. 38,670 $
233 9 1397 پلدشت آذربايجان 64021990 ساير کفش هاي ورزشي غير مذکورکه تخت بيروني و رويه آن ها از کائوچو يا پلاستيک باشد 1,210 1,606,856,250 Rls. 18,262 $
234 3 1397 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو، که به آن شکر (قند)يا مواد شيرين کننده ديگر افزوده شده باشد 11,635 1,594,264,464 Rls. 37,716 $
235 8 1397 پلدشت آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 4,800 1,581,642,450 Rls. 21,291 $
236 9 1397 پلدشت آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,100 1,578,520,880 Rls. 18,161 $
237 11 1397 پلدشت آذربايجان 07089000 ساير سبزيجات غلافدار، تازه يا سرد کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 50,475 1,575,079,208 Rls. 18,727 $
238 9 1397 پلدشت آذربايجان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 4,500 1,542,582,000 Rls. 17,531 $
239 6 1397 پلدشت آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,315 1,523,155,281 Rls. 36,265 $
240 6 1397 پلدشت آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 7,395 1,521,892,010 Rls. 36,235 $
241 9 1397 پلدشت آذربايجان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 5,600 1,510,276,632 Rls. 17,536 $
242 9 1397 پلدشت آذربايجان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 27,890 1,504,809,780 Rls. 17,905 $
243 8 1397 پلدشت آذربايجان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,520 1,494,972,649 Rls. 33,312 $
244 4 1397 پلدشت آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 14,320 1,494,298,577 Rls. 35,113 $
245 7 1397 پلدشت آذربايجان 73211900 وسائل خورا ک پزي، خورا ک گرم کن، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 23,670 1,490,470,492 Rls. 35,487 $
246 5 1397 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 70,000 1,481,193,450 Rls. 34,819 $
247 12 1397 پلدشت آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 40,000 1,478,800,962 Rls. 16,611 $
248 5 1397 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو، که به آن شکر (قند)يا مواد شيرين کننده ديگر افزوده شده باشد 4,425 1,477,494,084 Rls. 35,179 $
249 10 1397 پلدشت آذربايجان 09109919 ساير ادويه جات به غير ازآويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 2,000 1,458,944,000 Rls. 16,053 $
250 8 1397 پلدشت آذربايجان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 5,000 1,447,316,410 Rls. 24,224 $
251 7 1397 پلدشت آذربايجان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 10,000 1,445,877,720 Rls. 34,426 $
252 8 1397 پلدشت آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 4,700 1,438,339,925 Rls. 25,998 $
253 8 1397 پلدشت آذربايجان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 3,000 1,430,374,132 Rls. 22,285 $
254 4 1397 پلدشت آذربايجان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 33,220 1,427,785,593 Rls. 33,200 $
255 6 1397 پلدشت آذربايجان 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 11,350 1,418,236,205 Rls. 33,768 $
256 10 1397 پلدشت آذربايجان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,416,696,050 Rls. 16,316 $
257 10 1397 پلدشت آذربايجان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 5,230 1,415,890,450 Rls. 15,579 $
258 9 1397 پلدشت آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 10,000 1,400,800,000 Rls. 17,000 $
259 11 1397 پلدشت آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 10,685 1,386,826,279 Rls. 17,093 $
260 9 1397 پلدشت آذربايجان 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 2,000 1,385,996,800 Rls. 15,200 $
261 7 1397 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 11,000 1,381,544,910 Rls. 32,894 $
262 10 1397 پلدشت آذربايجان 84379090 ساير 2,000 1,381,421,600 Rls. 15,200 $
263 7 1397 پلدشت آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,370 1,376,391,644 Rls. 32,771 $
264 11 1397 پلدشت آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,180 1,369,822,946 Rls. 15,646 $
265 7 1397 پلدشت آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 14,400 1,366,041,014 Rls. 32,525 $
266 10 1397 پلدشت آذربايجان 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 2,500 1,363,245,000 Rls. 14,547 $
267 11 1397 پلدشت آذربايجان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 480 1,361,593,152 Rls. 15,552 $
268 6 1397 پلدشت آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 7,990 1,357,305,703 Rls. 32,316 $
269 12 1397 پلدشت آذربايجان 83112000 مفتول پرشده ا ز فلزمعمولي، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 10,000 1,355,505,000 Rls. 14,663 $
270 4 1397 پلدشت آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 10,634 1,355,455,516 Rls. 31,675 $
271 10 1397 پلدشت آذربايجان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 2,315 1,350,435,040 Rls. 14,859 $
272 9 1397 پلدشت آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 5,000 1,323,180,000 Rls. 15,000 $
273 9 1397 پلدشت آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,000 1,319,865,000 Rls. 15,000 $
274 10 1397 پلدشت آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,080 1,319,075,862 Rls. 14,514 $
275 9 1397 پلدشت آذربايجان 40151910 دستكش خانگي 600 1,313,049,600 Rls. 14,400 $
276 4 1397 پلدشت آذربايجان 69091100 اشياء سراميکي براي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 6,450 1,298,900,642 Rls. 30,360 $
277 4 1397 پلدشت آذربايجان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,000 1,292,432,357 Rls. 29,971 $
278 6 1397 پلدشت آذربايجان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 10,300 1,277,619,040 Rls. 30,420 $
279 8 1397 پلدشت آذربايجان 73218900 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 12,200 1,275,114,912 Rls. 30,360 $
280 5 1397 پلدشت آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 9,800 1,256,982,525 Rls. 28,896 $
281 10 1397 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,000 1,248,045,000 Rls. 15,000 $
282 8 1397 پلدشت آذربايجان 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 2,500 1,237,875,000 Rls. 14,444 $
283 11 1397 پلدشت آذربايجان 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 2,450 1,223,988,150 Rls. 13,475 $
284 12 1397 پلدشت آذربايجان 16041900 ک ک سایر/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 3,450 1,220,493,312 Rls. 13,824 $
285 12 1397 پلدشت آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,000 1,214,402,000 Rls. 14,000 $
286 11 1397 پلدشت آذربايجان 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 3,000 1,208,460,000 Rls. 15,135 $
287 12 1397 پلدشت آذربايجان 08109010 انار تازه 15,500 1,208,283,840 Rls. 13,485 $
288 11 1397 پلدشت آذربايجان 40151910 دستكش خانگي 1,350 1,208,038,948 Rls. 14,995 $
289 3 1397 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 9,434 1,199,033,614 Rls. 28,436 $
290 9 1397 پلدشت آذربايجان 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 5,000 1,192,737,000 Rls. 13,755 $
291 6 1397 پلدشت آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 92,350 1,190,761,991 Rls. 28,350 $
292 4 1397 پلدشت آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,600 1,188,192,667 Rls. 27,847 $
293 11 1397 پلدشت آذربايجان 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,800 1,176,493,200 Rls. 13,555 $
294 12 1397 پلدشت آذربايجان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 25,000 1,175,842,400 Rls. 13,591 $
295 4 1397 پلدشت آذربايجان 64042000 ساير کفش ها با تخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده و رويه نسجي. 3,190 1,169,951,748 Rls. 27,394 $
296 5 1397 پلدشت آذربايجان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,050 1,167,259,050 Rls. 27,255 $
297 10 1397 پلدشت آذربايجان 95030080 --- سایر 4,000 1,165,366,500 Rls. 12,005 $
298 6 1397 پلدشت آذربايجان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 8,000 1,133,898,960 Rls. 26,998 $
299 6 1397 پلدشت آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 8,000 1,132,827,406 Rls. 26,972 $
300 6 1397 پلدشت آذربايجان 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 2,700 1,132,385,418 Rls. 26,961 $
مجموع کل
148,670,158,131 ريال
مجموع کل
2,466,156 دلار