آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (پلدشت)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 پلدشت آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,208,450 45,853,804,637 Rls. 515,724 $
2 12 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 132,700 43,305,248,504 Rls. 486,458 $
3 10 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 56,794 38,956,886,185 Rls. 423,164 $
4 11 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 106,885 32,533,127,413 Rls. 389,388 $
5 9 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 43,078 29,592,489,340 Rls. 335,263 $
6 9 1397 پلدشت آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 77,987 25,935,205,107 Rls. 297,445 $
7 11 1397 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 51,060 21,158,131,462 Rls. 249,203 $
8 7 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 66,771 20,509,278,895 Rls. 488,315 $
9 8 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 37,845 20,034,785,572 Rls. 258,604 $
10 12 1397 پلدشت آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 43,125 17,953,129,978 Rls. 204,672 $
11 11 1397 پلدشت آذربايجان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 41,560 17,224,408,476 Rls. 206,313 $
12 8 1397 پلدشت آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 107,535 14,840,446,804 Rls. 222,323 $
13 10 1397 پلدشت آذربايجان 08109010 انار تازه 145,540 14,498,449,252 Rls. 160,958 $
14 6 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 46,545 14,480,701,793 Rls. 344,778 $
15 4 1397 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 89,400 12,990,699,876 Rls. 302,772 $
16 8 1397 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 60,360 12,338,584,441 Rls. 182,090 $
17 9 1397 پلدشت آذربايجان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 11,325 11,968,805,900 Rls. 135,900 $
18 9 1397 پلدشت آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 81,690 11,146,009,900 Rls. 133,844 $
19 9 1397 پلدشت آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 7,480 11,113,496,300 Rls. 128,378 $
20 12 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 84,546 10,950,650,171 Rls. 123,928 $
21 12 1397 پلدشت آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 48,665 10,901,001,891 Rls. 121,188 $
22 12 1397 پلدشت آذربايجان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 28,340 10,810,219,026 Rls. 121,786 $
23 9 1397 پلدشت آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 9,886 10,758,053,100 Rls. 117,982 $
24 12 1397 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 161,680 10,735,859,206 Rls. 120,642 $
25 12 1397 پلدشت آذربايجان 95030080 --- سایر 39,881 10,666,889,004 Rls. 119,225 $
26 12 1397 پلدشت آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 77,980 10,613,683,738 Rls. 119,335 $
27 9 1397 پلدشت آذربايجان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 14,040 10,371,004,112 Rls. 116,925 $
28 10 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 37,040 10,348,787,690 Rls. 113,816 $
29 11 1397 پلدشت آذربايجان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 30,237 10,288,149,030 Rls. 120,796 $
30 9 1397 پلدشت آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 36,950 10,128,502,952 Rls. 117,547 $
31 12 1397 پلدشت آذربايجان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 27,765 10,002,115,076 Rls. 111,088 $
32 10 1397 پلدشت آذربايجان 40151910 دستكش خانگي 4,735 9,684,792,632 Rls. 104,730 $
33 9 1397 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو، که به آن شکر (قند)يا مواد شيرين کننده ديگر افزوده شده باشد 19,300 9,553,496,800 Rls. 114,349 $
34 12 1397 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 180,150 9,484,325,512 Rls. 107,465 $
35 12 1397 پلدشت آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 14,620 9,424,195,776 Rls. 104,326 $
36 11 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 80,200 9,334,294,140 Rls. 110,335 $
37 9 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 35,500 9,275,272,500 Rls. 106,508 $
38 8 1397 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو، که به آن شکر (قند)يا مواد شيرين کننده ديگر افزوده شده باشد 25,780 9,084,001,417 Rls. 138,869 $
39 9 1397 پلدشت آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 13,940 9,024,163,400 Rls. 103,948 $
40 11 1397 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 139,785 8,735,572,876 Rls. 103,273 $
41 11 1397 پلدشت آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 69,470 8,694,519,200 Rls. 102,016 $
42 4 1397 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 65,530 8,402,256,606 Rls. 196,892 $
43 10 1397 پلدشت آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 12,124 8,375,253,294 Rls. 89,968 $
44 9 1397 پلدشت آذربايجان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 12,082 8,367,171,600 Rls. 98,856 $
45 10 1397 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 16,615 7,963,000,628 Rls. 84,266 $
46 7 1397 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 55,330 7,884,359,777 Rls. 187,723 $
47 6 1397 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 54,865 7,751,261,716 Rls. 184,555 $
48 8 1397 پلدشت آذربايجان 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 70,820 7,734,314,376 Rls. 103,566 $
49 8 1397 پلدشت آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 6,190 7,724,298,313 Rls. 101,831 $
50 8 1397 پلدشت آذربايجان 08109010 انار تازه 116,690 7,617,527,581 Rls. 114,326 $
51 6 1397 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 59,460 7,446,624,931 Rls. 177,301 $
52 9 1397 پلدشت آذربايجان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 14,335 7,397,378,000 Rls. 87,041 $
53 4 1397 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 61,868 7,387,303,068 Rls. 172,767 $
54 8 1397 پلدشت آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 31,936 7,311,597,581 Rls. 108,547 $
55 11 1397 پلدشت آذربايجان 08109010 انار تازه 99,770 7,158,172,532 Rls. 86,037 $
56 10 1397 پلدشت آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 20,840 6,861,983,836 Rls. 75,042 $
57 12 1397 پلدشت آذربايجان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 29,976 6,706,172,782 Rls. 74,468 $
58 8 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 38,390 6,665,833,113 Rls. 100,537 $
59 9 1397 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 38,400 6,340,612,420 Rls. 71,797 $
60 11 1397 پلدشت آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 175,500 6,339,831,320 Rls. 74,048 $
61 5 1397 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 17,675 5,840,990,733 Rls. 133,746 $
62 9 1397 پلدشت آذربايجان 08109010 انار تازه 57,500 5,776,884,050 Rls. 66,870 $
63 12 1397 پلدشت آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 45,700 5,757,392,216 Rls. 63,876 $
64 4 1397 پلدشت آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 43,057 5,732,842,011 Rls. 133,697 $
65 12 1397 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 19,515 5,730,516,517 Rls. 65,470 $
66 9 1397 پلدشت آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,115 5,603,742,400 Rls. 64,716 $
67 7 1397 پلدشت آذربايجان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 16,488 5,591,822,432 Rls. 133,140 $
68 8 1397 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 106,580 5,507,814,140 Rls. 73,510 $
69 12 1397 پلدشت آذربايجان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 37,680 5,433,858,388 Rls. 60,849 $
70 12 1397 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 22,250 5,343,842,742 Rls. 60,706 $
71 10 1397 پلدشت آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,800 5,330,953,150 Rls. 57,610 $
72 6 1397 پلدشت آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 42,370 5,271,022,674 Rls. 125,501 $
73 7 1397 پلدشت آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,330 5,253,953,111 Rls. 125,096 $
74 10 1397 پلدشت آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,960 5,166,685,816 Rls. 57,289 $
75 12 1397 پلدشت آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 135,530 5,163,446,639 Rls. 57,785 $
76 5 1397 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 34,235 5,055,210,253 Rls. 117,202 $
77 12 1397 پلدشت آذربايجان 07031000 پياز و موسير 130,000 5,036,918,000 Rls. 55,351 $
78 8 1397 پلدشت آذربايجان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 24,000 4,912,194,890 Rls. 59,586 $
79 5 1397 پلدشت آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 27,910 4,875,082,731 Rls. 111,419 $
80 9 1397 پلدشت آذربايجان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 53,500 4,868,554,000 Rls. 54,850 $
81 8 1397 پلدشت آذربايجان 73158900 زنجيرکه در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 33,450 4,831,587,882 Rls. 68,123 $
82 6 1397 پلدشت آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,725 4,754,304,269 Rls. 113,198 $
83 8 1397 پلدشت آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,840 4,710,197,506 Rls. 64,437 $
84 6 1397 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 31,700 4,694,112,564 Rls. 111,765 $
85 8 1397 پلدشت آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 6,260 4,645,168,895 Rls. 74,727 $
86 7 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 43,060 4,580,847,403 Rls. 109,068 $
87 6 1397 پلدشت آذربايجان 32131000 رنگ ها به صورت مجموعه 14,312 4,558,797,125 Rls. 108,544 $
88 9 1397 پلدشت آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 7,150 4,526,810,000 Rls. 53,407 $
89 7 1397 پلدشت آذربايجان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 161,670 4,490,398,851 Rls. 106,916 $
90 4 1397 پلدشت آذربايجان 18061000 پودر کاکائو، که به آن شکر (قند)يا مواد شيرين کننده ديگر افزوده شده باشد 15,430 4,466,104,335 Rls. 104,420 $
91 8 1397 پلدشت آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,500 4,456,350,000 Rls. 50,829 $
92 10 1397 پلدشت آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 25,000 4,454,012,125 Rls. 47,670 $
93 8 1397 پلدشت آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 326,000 4,403,380,661 Rls. 62,678 $
94 12 1397 پلدشت آذربايجان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 20,000 4,359,530,000 Rls. 49,902 $
95 10 1397 پلدشت آذربايجان 08061000 انگور تازه 62,880 4,335,130,275 Rls. 46,897 $
96 12 1397 پلدشت آذربايجان 73158900 زنجيرکه در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 33,400 4,327,124,286 Rls. 49,374 $
97 4 1397 پلدشت آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 33,570 4,312,031,663 Rls. 100,664 $
98 6 1397 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 34,000 4,285,731,864 Rls. 102,042 $
99 12 1397 پلدشت آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,190 4,252,915,691 Rls. 48,006 $
100 10 1397 پلدشت آذربايجان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 43,500 4,122,302,950 Rls. 43,723 $
مجموع کل
973,558,757,796 ريال
مجموع کل
13,369,892 دلار