آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 8,440 1,626,900,000 Rls. 37,400 $
102 3 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 21,223 1,612,516,519 Rls. 38,200 $
103 7 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 27,040 1,612,090,620 Rls. 38,383 $
104 4 1397 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 115,680 1,592,631,420 Rls. 37,017 $
105 7 1397 غرب تهران آذربايجان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 8,440 1,570,800,000 Rls. 37,400 $
106 6 1397 غرب تهران آذربايجان 32081090 سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 15,400 1,552,320,000 Rls. 36,960 $
107 12 1397 غرب تهران آذربايجان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,800 1,529,854,464 Rls. 17,328 $
108 12 1397 غرب تهران آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 25,000 1,513,032,500 Rls. 17,500 $
109 4 1397 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها جزئا يا كلا هيدروژنه شده، اينتراستر يفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده، اما به نحو ديگري آماده نشده 24,000 1,508,179,200 Rls. 35,520 $
110 2 1397 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,000 1,505,280,000 Rls. 35,840 $
111 5 1397 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,000 1,505,280,000 Rls. 35,840 $
112 6 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 51,735 1,495,289,880 Rls. 35,602 $
113 10 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 8,175 1,485,937,050 Rls. 16,350 $
114 1 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 25,200 1,457,029,980 Rls. 34,691 $
115 7 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 31,380 1,449,756,000 Rls. 34,518 $
116 2 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 27,610 1,438,437,000 Rls. 34,248 $
117 2 1397 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها جزئا يا كلا هيدروژنه شده، اينتراستر يفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده، اما به نحو ديگري آماده نشده 23,000 1,429,680,000 Rls. 34,040 $
118 5 1397 غرب تهران آذربايجان 28211000 اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن 120,000 1,426,320,000 Rls. 33,960 $
119 9 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 25,000 1,413,352,000 Rls. 15,500 $
120 10 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 25,000 1,408,686,500 Rls. 15,500 $
121 9 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,794 1,367,815,272 Rls. 15,506 $
122 6 1397 غرب تهران آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10,495 1,322,370,000 Rls. 31,485 $
123 2 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,567 1,311,954,000 Rls. 31,237 $
124 11 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 7,200 1,308,009,600 Rls. 14,400 $
125 7 1397 غرب تهران آذربايجان 28211000 اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن 105,000 1,248,030,000 Rls. 29,715 $
126 9 1397 غرب تهران آذربايجان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 12,376 1,220,501,232 Rls. 13,836 $
127 7 1397 غرب تهران آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 24,000 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
128 10 1397 غرب تهران آذربايجان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 12,677 1,199,018,518 Rls. 13,205 $
129 3 1397 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 88,200 1,189,444,032 Rls. 28,224 $
130 9 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 20,092 1,151,960,508 Rls. 13,059 $
131 11 1397 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 56,976 1,150,957,350 Rls. 13,697 $
132 8 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 6,685 1,145,795,630 Rls. 13,370 $
133 5 1397 غرب تهران آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 25,960 1,139,124,800 Rls. 25,960 $
134 10 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,371 1,120,781,880 Rls. 12,332 $
135 1 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 26,400 1,117,313,234 Rls. 29,543 $
136 6 1397 غرب تهران آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 8,835 1,113,210,000 Rls. 26,505 $
137 6 1397 غرب تهران آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 84,210 1,111,320,000 Rls. 26,460 $
138 12 1397 غرب تهران آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,460 1,106,675,200 Rls. 12,800 $
139 6 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 14,538 1,099,056,000 Rls. 26,168 $
140 1 1397 غرب تهران آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 23,770 1,098,174,000 Rls. 26,147 $
141 8 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,619 1,088,367,000 Rls. 25,914 $
142 5 1397 غرب تهران آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,000 1,050,000,000 Rls. 25,000 $
143 8 1397 غرب تهران آذربايجان 32041610 گرانول مستربچ 48,000 1,046,010,000 Rls. 16,307 $
144 7 1397 غرب تهران آذربايجان 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 14,792 1,033,800,000 Rls. 24,614 $
145 6 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 20,890 1,024,220,400 Rls. 24,386 $
146 11 1397 غرب تهران آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 750 1,021,882,500 Rls. 11,250 $
147 6 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 22,000 1,016,400,000 Rls. 24,200 $
148 5 1397 غرب تهران آذربايجان 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 12,242 1,002,000,000 Rls. 23,034 $
149 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,000 948,200,000 Rls. 22,000 $
150 7 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 75,000 945,000,000 Rls. 22,500 $
151 7 1397 غرب تهران آذربايجان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,180 924,882,000 Rls. 22,021 $
152 2 1397 غرب تهران آذربايجان 32041920 گرانول مستربچ (Master Bach) 22,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
153 6 1397 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها جزئا يا كلا هيدروژنه شده، اينتراستر يفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده، اما به نحو ديگري آماده نشده 13,000 922,740,000 Rls. 21,970 $
154 7 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 24,860 918,922,620 Rls. 21,879 $
155 6 1397 غرب تهران آذربايجان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 18,050 909,720,000 Rls. 21,660 $
156 4 1397 غرب تهران آذربايجان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 101,869 903,989,380 Rls. 20,993 $
157 3 1397 غرب تهران آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,580 885,003,000 Rls. 21,000 $
158 7 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 33,833 884,268,000 Rls. 21,054 $
159 4 1397 غرب تهران آذربايجان 29221220 دي اتانول آمين 10,000 841,066,464 Rls. 19,762 $
160 12 1397 غرب تهران آذربايجان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني به استثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 5,540 819,370,800 Rls. 9,200 $
161 4 1397 غرب تهران آذربايجان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 16,123 798,088,200 Rls. 18,660 $
162 12 1397 غرب تهران آذربايجان 30041011 ک ک ک داراي پنيکسيلينکها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلاتيك يا استرپنوماسينکها يا مشتقات اين محصولات مخصوص طيور 2,214 793,002,816 Rls. 8,982 $
163 1 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 10,194 770,658,000 Rls. 18,349 $
164 2 1397 غرب تهران آذربايجان 32041610 گرانول مستربچ 48,000 766,080,000 Rls. 18,240 $
165 5 1397 غرب تهران آذربايجان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,780 760,086,749 Rls. 17,512 $
166 6 1397 غرب تهران آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 51,510 757,176,000 Rls. 18,028 $
167 9 1397 غرب تهران آذربايجان 32041610 گرانول مستربچ 24,000 740,980,800 Rls. 8,400 $
168 5 1397 غرب تهران آذربايجان 32041610 گرانول مستربچ 48,000 737,184,000 Rls. 16,800 $
169 11 1397 غرب تهران آذربايجان 14049010 حنا به غير از عصاره آن 8,035 729,851,190 Rls. 8,035 $
170 1 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 7,890 712,467,000 Rls. 16,964 $
171 3 1397 غرب تهران آذربايجان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 11,732 707,826,840 Rls. 16,853 $
172 9 1397 غرب تهران آذربايجان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 2,000 704,190,400 Rls. 7,983 $
173 3 1397 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها جزئا يا كلا هيدروژنه شده، اينتراستر يفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده، اما به نحو ديگري آماده نشده 9,880 704,029,005 Rls. 16,697 $
174 5 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 8,030 698,610,000 Rls. 16,060 $
175 11 1397 غرب تهران آذربايجان 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 4,260 689,253,552 Rls. 8,555 $
176 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,000 682,704,000 Rls. 15,840 $
177 5 1397 غرب تهران آذربايجان 70193910 پشم شيشه 15,798 678,360,480 Rls. 15,798 $
178 6 1397 غرب تهران آذربايجان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 24,000 665,280,000 Rls. 15,840 $
179 4 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 7,780 662,233,600 Rls. 15,560 $
180 9 1397 غرب تهران آذربايجان 84659200 ماشين هاي رنده کردن، فرزکردن ياقالب سازي (بابرش) براي کارروي چوب، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره 1,500 651,236,128 Rls. 7,142 $
181 4 1397 غرب تهران آذربايجان 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 50,000 646,500,000 Rls. 15,000 $
182 7 1397 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 12,000 640,275,720 Rls. 15,245 $
183 4 1397 غرب تهران آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 9,984 637,276,600 Rls. 14,786 $
184 12 1397 غرب تهران آذربايجان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 12,649 631,461,648 Rls. 6,831 $
185 12 1397 غرب تهران آذربايجان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 1,200 624,549,600 Rls. 7,200 $
186 5 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 47,000 618,708,000 Rls. 14,100 $
187 2 1397 غرب تهران آذربايجان 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 1,504 614,712,000 Rls. 14,636 $
188 6 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 7,310 614,040,000 Rls. 14,620 $
189 4 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 46,000 604,610,600 Rls. 14,080 $
190 12 1397 غرب تهران آذربايجان 84241000 دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده 6,940 600,899,000 Rls. 6,500 $
191 7 1397 غرب تهران آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 598,500,000 Rls. 14,250 $
192 3 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 7,050 594,526,500 Rls. 14,100 $
193 2 1397 غرب تهران آذربايجان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 8,266 591,276,000 Rls. 14,078 $
194 2 1397 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 6,725 564,900,000 Rls. 13,450 $
195 9 1397 غرب تهران آذربايجان 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 1,617 561,381,600 Rls. 6,380 $
196 12 1397 غرب تهران آذربايجان 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 5,045 556,196,116 Rls. 6,412 $
197 11 1397 غرب تهران آذربايجان 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 6,248 548,772,462 Rls. 6,873 $
198 10 1397 غرب تهران آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 3,745 545,298,000 Rls. 6,000 $
199 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,289 538,702,264 Rls. 12,595 $
200 2 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 11,470 529,914,000 Rls. 12,617 $
مجموع کل
99,246,125,423 ريال
مجموع کل
1,991,040 دلار