آمار کل " صادرات به" کشور (������������������) گمرک (��������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,069,314 475,000,000,000 Rls. 12,787,452 $
502 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 600,700 473,124,965,000 Rls. 13,965,800 $
503 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 44,556,071 472,000,000,000 Rls. 13,972,337 $
504 5 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,955,969 469,434,781,948 Rls. 14,336,447 $
505 6 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 69,617,994 468,273,588,149 Rls. 14,066,662 $
506 11 1396 شهيدرجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,002,000 468,000,000,000 Rls. 12,900,860 $
507 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 39,548,992 468,000,000,000 Rls. 13,908,588 $
508 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 40,582,306 468,000,000,000 Rls. 14,271,984 $
509 7 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,304,710 467,630,689,249 Rls. 13,802,452 $
510 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,964,120 466,486,142,571 Rls. 14,375,979 $
511 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ساير كشورهاي خارجي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 466,000,000,000 Rls. 14,000,000 $
512 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 36,395,149 463,000,000,000 Rls. 12,799,445 $
513 2 1396 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,947,700 462,725,352,572 Rls. 14,265,356 $
514 4 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,737,600 462,465,932,430 Rls. 14,212,800 $
515 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 32,408,592 461,804,298,702 Rls. 12,963,437 $
516 7 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 123,297,671 461,309,739,913 Rls. 13,612,212 $
517 5 1396 شهيد باهنر اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,152,000 459,000,000,000 Rls. 14,042,531 $
518 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 31,858,960 458,000,000,000 Rls. 12,999,415 $
519 9 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,308,750 456,523,668,690 Rls. 12,926,250 $
520 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 3,621,783 456,304,053,889 Rls. 12,407,231 $
521 11 1396 شهيدرجايي چين 26011140 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 286,903,996 455,969,117,053 Rls. 12,332,395 $
522 10 1396 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 66,500,000 455,000,000,000 Rls. 12,635,000 $
523 3 1396 شهيد باهنر اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 454,314,000,000 Rls. 14,000,000 $
524 3 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,986,415 454,288,529,768 Rls. 13,996,196 $
525 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 42,850,000 452,089,982,000 Rls. 13,933,000 $
526 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 39,216,110 451,566,780,000 Rls. 13,263,088 $
527 4 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 68,464,690 450,748,072,113 Rls. 13,850,635 $
528 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 21,976,285 450,000,000,000 Rls. 12,109,004 $
529 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 11,940,918 449,377,138,117 Rls. 12,730,117 $
530 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 147,000,000 448,000,000,000 Rls. 11,912,130 $
531 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 15,992,876 448,000,000,000 Rls. 12,746,322 $
532 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 190,240,066 448,000,000,000 Rls. 13,381,293 $
533 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 25,989,212 447,346,289,139 Rls. 13,786,135 $
534 3 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,403,284 447,001,942,414 Rls. 13,776,077 $
535 7 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 13,005,000 446,775,658,530 Rls. 13,178,655 $
536 7 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,825,000 446,545,350,000 Rls. 13,150,000 $
537 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 35,000,000 446,000,000,000 Rls. 13,729,800 $
538 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 15,582,691 445,000,000,000 Rls. 12,575,232 $
539 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 31,528,680 441,979,589,520 Rls. 12,958,200 $
540 9 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 151,813 440,591,587,664 Rls. 12,428,912 $
541 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 25,086,223 440,000,000,000 Rls. 13,256,564 $
542 4 1396 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,159,180 440,000,000,000 Rls. 13,484,570 $
543 7 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 12,750,000 438,833,688,885 Rls. 13,002,705 $
544 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 787,000 437,388,989,200 Rls. 13,482,031 $
545 2 1396 شهيد باهنر تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 9,000,000 434,095,449,000 Rls. 13,377,776 $
546 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,999,907 434,000,000,000 Rls. 13,229,980 $
547 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 40,503,615 433,000,000,000 Rls. 11,716,048 $
548 3 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,071,020 431,889,915,789 Rls. 13,308,301 $
549 10 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,570,133 431,693,651,860 Rls. 11,967,666 $
550 12 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,160,164 431,527,028,715 Rls. 11,550,461 $
551 10 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 21,535,643 431,420,853,383 Rls. 11,967,945 $
552 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,020,300 431,000,000,000 Rls. 11,618,729 $
553 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 63,080,760 430,000,000,000 Rls. 13,246,959 $
554 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 26,027,719 428,246,327,581 Rls. 12,292,695 $
555 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 35,375,203 428,000,000,000 Rls. 13,160,831 $
556 2 1396 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,000,000 426,870,920,000 Rls. 13,155,133 $
557 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 29,389,874 426,685,047,150 Rls. 11,472,778 $
558 8 1396 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,523,850 426,245,988,700 Rls. 12,232,180 $
559 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 23,474,734 426,000,000,000 Rls. 11,646,755 $
560 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 424,000,000,000 Rls. 11,253,000 $
561 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 22,959,720 424,000,000,000 Rls. 11,602,018 $
562 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,336,663 424,000,000,000 Rls. 11,843,965 $
563 8 1396 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 8,348 423,652,600,591 Rls. 12,150,943 $
564 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 19,893,911 423,000,000,000 Rls. 11,410,152 $
565 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,183,654 423,000,000,000 Rls. 12,969,327 $
566 8 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 45,828,497 422,686,055,925 Rls. 12,144,551 $
567 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,200,554 422,541,694,933 Rls. 13,021,717 $
568 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,173,083 422,000,000,000 Rls. 11,502,867 $
569 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 12,240,000 421,207,439,400 Rls. 12,984,600 $
570 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 12,177,000 420,996,565,075 Rls. 12,709,019 $
571 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 32,193,753 419,000,000,000 Rls. 11,321,898 $
572 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 9,256,550 418,252,397,262 Rls. 12,769,709 $
573 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,377,759 418,000,000,000 Rls. 11,851,774 $
574 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 40,502,164 417,000,000,000 Rls. 11,514,113 $
575 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,919,744 415,000,000,000 Rls. 11,203,829 $
576 11 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 8,670,000 414,467,761,350 Rls. 11,196,030 $
577 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 21,532,540 414,000,000,000 Rls. 12,649,936 $
578 2 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,237,530 412,397,087,670 Rls. 12,712,502 $
579 5 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,487,020 412,062,917,659 Rls. 12,576,903 $
580 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 35,750,746 411,922,568,963 Rls. 12,694,461 $
581 4 1396 شهيد باهنر اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 45,000,000 411,000,000,000 Rls. 12,600,000 $
582 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 410,000,000,000 Rls. 10,890,000 $
583 11 1396 شهيدرجايي مصر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,595,680 410,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
584 11 1396 شهيدرجايي تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,007,650 410,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
585 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 11,883,000 409,497,624,690 Rls. 12,624,030 $
586 2 1396 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 48,685,655 408,661,158,245 Rls. 12,596,299 $
587 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,452,913 408,000,000,000 Rls. 11,039,972 $
588 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 56,505,142 408,000,000,000 Rls. 12,028,596 $
589 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,538,000 407,151,116,250 Rls. 10,922,410 $
590 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 31,539,901 407,000,000,000 Rls. 12,471,192 $
591 5 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,586,392 406,476,984,117 Rls. 12,403,423 $
592 5 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,134,920 406,271,824,860 Rls. 12,404,760 $
593 12 1396 بندر امام خميني اندونزي 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 25,377,750 406,000,000,000 Rls. 10,912,432 $
594 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,522,919 406,000,000,000 Rls. 11,460,738 $
595 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 11,487,920 404,883,018,824 Rls. 12,487,207 $
596 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 19,896,027 404,000,000,000 Rls. 10,894,865 $
597 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات سري لانكا 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 39,000,000 404,000,000,000 Rls. 10,920,000 $
598 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 40,990,851 403,000,000,000 Rls. 12,051,310 $
599 7 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 279,320 400,306,333,170 Rls. 11,868,995 $
600 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 162,520 400,000,000,000 Rls. 10,800,000 $
مجموع کل
43,422,010,258,678 ريال
مجموع کل
1,261,919,079 دلار