آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 47,975 6,660,997,100 Rls. 191,900 $
102 9 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 39,330 6,643,169,856 Rls. 188,784 $
103 12 1396 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 67,260 6,619,264,190 Rls. 177,280 $
104 6 1396 غرب تهران پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 153,000 6,613,401,600 Rls. 198,900 $
105 12 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 124,260 6,565,231,950 Rls. 176,250 $
106 7 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 47,975 6,530,077,800 Rls. 191,900 $
107 11 1396 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 58,450 6,468,784,500 Rls. 175,350 $
108 7 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 238,671 6,455,608,124 Rls. 190,936 $
109 11 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 15,800 6,396,200,800 Rls. 173,800 $
110 11 1396 غرب تهران پاكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 91,200 6,367,157,952 Rls. 172,416 $
111 12 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 66,454 6,181,339,407 Rls. 165,925 $
112 1 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 95,520 6,139,541,400 Rls. 189,300 $
113 8 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 232,080 6,079,276,650 Rls. 174,060 $
114 9 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 88,784 5,948,666,310 Rls. 168,690 $
115 6 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 93,420 5,903,399,484 Rls. 177,498 $
116 2 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 95,380 5,848,493,700 Rls. 180,300 $
117 10 1396 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 52,500 5,677,514,400 Rls. 157,500 $
118 12 1396 غرب تهران پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 50,500 5,659,672,500 Rls. 151,500 $
119 4 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 211,753 5,518,954,445 Rls. 169,403 $
120 4 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 225,000 5,489,906,250 Rls. 168,750 $
121 12 1396 غرب تهران پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 91,195 5,466,769,630 Rls. 145,394 $
122 9 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 92,259 5,394,447,133 Rls. 153,091 $
123 4 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 69,220 5,253,346,350 Rls. 161,280 $
124 5 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 83,728 5,215,746,149 Rls. 159,085 $
125 4 1396 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 39,539 5,138,488,440 Rls. 158,156 $
126 12 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 180,000 5,033,118,000 Rls. 135,000 $
127 11 1396 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 44,755 4,961,360,280 Rls. 134,265 $
128 12 1396 غرب تهران پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 183,970 4,942,444,410 Rls. 132,458 $
129 5 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 200,000 4,914,675,000 Rls. 150,000 $
130 8 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 172,323 4,798,026,700 Rls. 137,858 $
131 6 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 138,600 4,778,275,895 Rls. 143,252 $
132 3 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 191,560 4,661,857,170 Rls. 143,670 $
133 9 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 174,500 4,633,860,375 Rls. 130,875 $
134 5 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 157,500 4,611,687,987 Rls. 141,007 $
135 10 1396 غرب تهران پاكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 67,200 4,600,948,800 Rls. 127,680 $
136 9 1396 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 86,400 4,568,983,200 Rls. 129,600 $
137 8 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 68,800 4,549,563,680 Rls. 130,720 $
138 3 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 78,726 4,469,653,587 Rls. 137,750 $
139 10 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 42,885 4,338,426,659 Rls. 119,831 $
140 5 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 162,997 4,279,956,475 Rls. 130,397 $
141 8 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 69,896 4,210,906,312 Rls. 122,298 $
142 2 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 46,860 4,197,930,780 Rls. 129,415 $
143 5 1396 غرب تهران پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 106,600 4,192,217,280 Rls. 127,920 $
144 12 1396 غرب تهران پاكستان 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 111,470 4,170,650,050 Rls. 111,470 $
145 11 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 134,258 3,968,436,541 Rls. 107,407 $
146 11 1396 غرب تهران پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 59,680 3,897,233,658 Rls. 105,279 $
147 5 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 69,780 3,875,323,240 Rls. 118,553 $
148 11 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 40,676 3,833,055,603 Rls. 104,098 $
149 9 1396 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 24,000 3,807,108,000 Rls. 108,000 $
150 12 1396 غرب تهران پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 78,000 3,782,118,600 Rls. 101,400 $
151 2 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 70,741 3,760,706,392 Rls. 115,925 $
152 3 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 143,465 3,724,449,075 Rls. 114,772 $
153 10 1396 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 96,000 3,667,455,840 Rls. 101,760 $
154 7 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 22,253 3,651,740,820 Rls. 106,812 $
155 10 1396 غرب تهران پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 56,100 3,638,355,566 Rls. 101,036 $
156 5 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 22,770 3,574,525,680 Rls. 109,296 $
157 11 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,547,680,000 Rls. 96,000 $
158 11 1396 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,525,216,000 Rls. 96,000 $
159 11 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 125,400 3,473,641,200 Rls. 94,050 $
160 10 1396 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 23,202 3,351,319,512 Rls. 92,808 $
161 12 1396 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 404,774 3,177,056,634 Rls. 85,002 $
162 12 1396 غرب تهران پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,400 3,091,473,000 Rls. 83,160 $
163 1 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 22,740 3,036,233,640 Rls. 93,630 $
164 4 1396 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 30,900 3,019,704,000 Rls. 92,700 $
165 6 1396 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 22,120 2,945,620,971 Rls. 88,481 $
166 2 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 120,000 2,895,162,750 Rls. 89,250 $
167 12 1396 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 25,720 2,877,990,840 Rls. 77,160 $
168 8 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 28,825 2,864,586,850 Rls. 82,414 $
169 11 1396 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 365,119 2,834,283,318 Rls. 76,674 $
170 12 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 46,693 2,821,370,958 Rls. 75,642 $
171 12 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 25,900 2,810,592,000 Rls. 75,200 $
172 10 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 50,120 2,793,462,750 Rls. 77,250 $
173 12 1396 غرب تهران پاكستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 49,950 2,785,336,875 Rls. 74,925 $
174 12 1396 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 24,000 2,782,553,550 Rls. 74,370 $
175 12 1396 غرب تهران پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 357,620 2,778,461,508 Rls. 74,396 $
176 5 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 47,580 2,751,783,000 Rls. 84,000 $
177 9 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 28,538 2,746,452,645 Rls. 77,628 $
178 6 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 43,200 2,732,525,280 Rls. 82,080 $
179 8 1396 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,000 2,699,443,200 Rls. 76,800 $
180 1 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 30,680 2,697,904,852 Rls. 83,184 $
181 10 1396 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 18,500 2,683,686,000 Rls. 74,000 $
182 9 1396 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,710 2,638,212,570 Rls. 74,130 $
183 6 1396 غرب تهران پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 64,800 2,592,051,840 Rls. 77,760 $
184 1 1396 غرب تهران پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 22,150 2,577,636,864 Rls. 79,488 $
185 4 1396 غرب تهران پاكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 26,400 2,573,208,000 Rls. 79,200 $
186 6 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 48,200 2,565,050,625 Rls. 76,875 $
187 1 1396 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 26,300 2,557,780,200 Rls. 78,900 $
188 9 1396 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,907 2,528,754,912 Rls. 71,628 $
189 6 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,900 2,507,736,000 Rls. 75,900 $
190 5 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,900 2,482,309,500 Rls. 75,900 $
191 2 1396 غرب تهران پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 354,983 2,481,450,920 Rls. 76,488 $
192 8 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,450 2,480,766,750 Rls. 70,950 $
193 5 1396 غرب تهران پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 21,283 2,436,228,155 Rls. 74,491 $
194 10 1396 غرب تهران پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,425 2,425,667,400 Rls. 67,275 $
195 1 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,730 2,401,385,140 Rls. 74,030 $
196 8 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 46,345 2,392,914,174 Rls. 69,517 $
197 1 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 24,090 2,343,966,060 Rls. 72,270 $
198 12 1396 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 46,200 2,296,224,084 Rls. 61,563 $
199 2 1396 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 47,080 2,290,701,300 Rls. 70,620 $
200 12 1396 غرب تهران پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 20,261 2,259,570,850 Rls. 60,782 $
مجموع کل
402,885,664,452 ريال
مجموع کل
11,591,823 دلار