آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 26,300 810,613,340 Rls. 24,985 $
102 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,780 795,841,702 Rls. 24,526 $
103 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 80,240 781,900,400 Rls. 24,100 $
104 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 215,300 768,371,417 Rls. 23,683 $
105 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 9,460 767,466,150 Rls. 23,650 $
106 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 136,500 575,881,000 Rls. 17,750 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 40,790 529,584,728 Rls. 16,316 $
108 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 13,875 495,116,457 Rls. 15,263 $
109 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 17,300 449,024,960 Rls. 13,840 $
110 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 20,130 391,858,632 Rls. 12,078 $
111 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 90,000 379,536,300 Rls. 11,700 $
112 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 270,000 368,073,720 Rls. 11,340 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 44,871 291,107,586 Rls. 8,974 $
114 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 40,140 260,572,824 Rls. 8,028 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25081000 بنتونيت 192,150 249,410,700 Rls. 7,686 $
116 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 20,000 243,262,500 Rls. 7,500 $
117 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 30,000 233,596,800 Rls. 7,200 $
118 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 338 232,179,750 Rls. 7,155 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25309030 سلستيت 215,190 209,426,020 Rls. 6,455 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08081000 سيب , تازه 17,590 159,763,638 Rls. 4,925 $
121 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 3,000 126,504,300 Rls. 3,900 $
122 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 160,540 104,122,770 Rls. 3,210 $
123 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 2,000 103,820,800 Rls. 3,200 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25293010 نفلين سي ا نيت 50,000 83,705,520 Rls. 2,580 $
125 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25081000 بنتونيت 23,800 69,495,048 Rls. 2,142 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 2,500 52,706,875 Rls. 1,625 $
127 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 20,800 40,498,848 Rls. 1,248 $
128 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28365000 کربنات کلسيم 21,900 33,482,208 Rls. 1,032 $
مجموع کل
9,606,924,993 ريال
مجموع کل
296,091 دلار