آمار کل " صادرات به" کشور (مراكش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,015,000 205,563,327,280 Rls. 6,126,120 $
2 12 1396 شهيدرجايي مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,455,000 159,000,000,000 Rls. 4,255,185 $
3 8 1396 شهيدرجايي مراكش 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,000 3,636,360,000 Rls. 104,000 $
4 11 1396 شهيدرجايي مراكش 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 2,364,928,000 Rls. 64,000 $
5 12 1396 شهيدرجايي مراكش 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 68,550 1,097,569,025 Rls. 29,335 $
6 8 1396 شهيدرجايي مراكش 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 4,200 594,405,000 Rls. 17,000 $
7 11 1396 شهيدرجايي مراكش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 570,631,600 Rls. 15,400 $
8 8 1396 شهيدرجايي مراكش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 541,294,600 Rls. 15,400 $
9 4 1396 شهيدرجايي مراكش 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 21,980 356,636,490 Rls. 10,990 $
10 11 1396 شهيدرجايي مراكش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,440 321,630,208 Rls. 8,704 $
11 12 1396 شهيدرجايي مراكش 25131000 سنگ پا (pumicestone) 21,000 314,286,000 Rls. 8,400 $
12 12 1396 شهيدرجايي مراكش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,323 296,326,800 Rls. 7,920 $
13 6 1396 شهيدرجايي مراكش 25131000 سنگ پا (pumicestone) 20,500 274,044,000 Rls. 8,200 $
مجموع کل
374,931,439,003 ريال
مجموع کل
10,670,654 دلار