آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 89,716 1,095,953,020 Rls. 32,108 $
102 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 91,884 1,051,583,410 Rls. 32,408 $
103 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 31,330 977,107,150 Rls. 30,050 $
104 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 10,000 973,320,000 Rls. 30,000 $
105 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,500 965,520,000 Rls. 27,000 $
106 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 40,000 920,898,400 Rls. 28,400 $
107 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,900 903,357,715 Rls. 27,235 $
108 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,700 883,035,000 Rls. 27,000 $
109 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 101,529 882,893,524 Rls. 26,826 $
110 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 10,500 880,162,500 Rls. 26,250 $
111 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 6,068 863,816,208 Rls. 24,272 $
112 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 60,000 853,062,000 Rls. 22,800 $
113 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,253 845,732,619 Rls. 26,072 $
114 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08081000 سيب , تازه 47,000 828,093,000 Rls. 23,500 $
115 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 7,990 817,736,550 Rls. 23,970 $
116 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 815,188,000 Rls. 22,000 $
117 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 70,283 805,915,512 Rls. 24,383 $
118 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,550 796,017,600 Rls. 22,260 $
119 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 66,379 770,657,976 Rls. 21,384 $
120 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 30,000 755,898,000 Rls. 21,450 $
121 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 16,500 749,317,800 Rls. 23,100 $
122 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 14,000 739,998,000 Rls. 21,000 $
123 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08081000 سيب , تازه 38,015 702,422,162 Rls. 19,008 $
124 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 66,570 686,862,191 Rls. 21,171 $
125 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 18,000 665,190,000 Rls. 18,000 $
126 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 117,741 660,639,888 Rls. 17,712 $
127 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 9,245 658,040,610 Rls. 18,490 $
128 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,500 627,800,208 Rls. 17,816 $
129 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 48,735 620,765,238 Rls. 18,289 $
130 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,300 615,072,000 Rls. 17,200 $
131 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,300 596,349,040 Rls. 16,240 $
132 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,290 588,124,680 Rls. 17,160 $
133 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,510 574,626,850 Rls. 17,570 $
134 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 18,900 544,909,680 Rls. 15,120 $
135 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 15,693 528,084,499 Rls. 16,277 $
136 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,910 525,592,410 Rls. 14,910 $
137 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 13,661 519,184,000 Rls. 16,000 $
138 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 519,024,000 Rls. 15,995 $
139 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,600 506,220,000 Rls. 15,600 $
140 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 5,730 460,804,200 Rls. 14,200 $
141 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,420 460,210,680 Rls. 12,420 $
142 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,800 432,468,000 Rls. 12,000 $
143 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,148 430,693,575 Rls. 13,272 $
144 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 65,655 417,150,560 Rls. 11,360 $
145 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 63,624 414,856,584 Rls. 11,196 $
146 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 67,370 409,696,744 Rls. 11,656 $
147 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 1,120 405,106,860 Rls. 11,820 $
148 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 62,850 391,378,140 Rls. 11,370 $
149 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,000 389,067,000 Rls. 10,500 $
150 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 71,065 380,331,758 Rls. 11,610 $
151 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 3,844 364,784,000 Rls. 9,780 $
152 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 33,440 351,645,674 Rls. 10,837 $
153 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,993 346,945,194 Rls. 10,692 $
154 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,600 305,128,469 Rls. 8,681 $
155 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,000 300,780,000 Rls. 9,000 $
156 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 51,293 288,444,993 Rls. 8,889 $
157 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08081000 سيب , تازه 45,600 268,730,640 Rls. 7,229 $
158 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,200 264,285,000 Rls. 7,500 $
159 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 63,438 257,375,038 Rls. 7,322 $
160 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 04090000 عسل طبيعي 855 249,618,105 Rls. 7,693 $
161 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,814 239,811,870 Rls. 7,230 $
162 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 1,700 220,714,400 Rls. 6,800 $
163 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 2,800 200,256,000 Rls. 5,600 $
164 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 8,380 187,539,372 Rls. 5,028 $
165 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 20,057 169,631,410 Rls. 4,766 $
166 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 4,350 161,662,650 Rls. 4,350 $
167 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 5,800 149,186,280 Rls. 4,584 $
168 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 5,000 146,216,000 Rls. 4,000 $
169 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 420 136,804,000 Rls. 3,680 $
170 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,805 135,789,654 Rls. 4,185 $
171 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 880 130,071,040 Rls. 3,520 $
172 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25301010 پرليت 10,020 129,999,480 Rls. 4,006 $
173 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 200 129,756,000 Rls. 3,999 $
174 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 902 117,039,912 Rls. 3,607 $
175 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,030 114,496,860 Rls. 3,090 $
176 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 2,100 111,897,000 Rls. 3,000 $
177 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 6,380 107,085,429 Rls. 2,871 $
178 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,600 103,968,000 Rls. 3,200 $
179 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 12,210 91,084,158 Rls. 2,442 $
180 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 400 89,221,000 Rls. 2,750 $
181 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,814 88,929,600 Rls. 2,400 $
182 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,070 86,882,055 Rls. 2,535 $
183 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,294 75,531,234 Rls. 2,328 $
184 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 630 61,319,160 Rls. 1,890 $
185 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,265 48,998,320 Rls. 1,483 $
186 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 684 44,375,184 Rls. 1,368 $
187 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 558 39,820,889 Rls. 1,228 $
188 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 350 39,163,950 Rls. 1,050 $
189 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 12,110 38,104,375 Rls. 1,025 $
190 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 400 33,040,000 Rls. 1,000 $
191 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 420 29,655,360 Rls. 840 $
192 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 1,500 26,295,795 Rls. 705 $
193 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 480 24,674,400 Rls. 690 $
194 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 3,245 24,207,051 Rls. 649 $
195 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,028 17,892,568 Rls. 551 $
196 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 150 14,741,550 Rls. 450 $
197 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 1,010 13,502,800 Rls. 400 $
198 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 144 13,427,640 Rls. 360 $
199 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 54 12,084,876 Rls. 324 $
200 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94061090 ک ک ک ساير 500 4,956,000 Rls. 150 $
مجموع کل
40,513,505,976 ريال
مجموع کل
1,179,187 دلار