آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,596 170,411,824 Rls. 5,192 $
302 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 8,650 167,845,500 Rls. 4,500 $
303 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 7,597 154,434,309 Rls. 4,759 $
304 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 15,635 152,178,582 Rls. 4,691 $
305 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهمانند 13,402 151,757,922 Rls. 4,678 $
306 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 11,600 150,447,360 Rls. 4,640 $
307 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 17,728 144,017,430 Rls. 4,432 $
308 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 17,455 141,581,028 Rls. 4,363 $
309 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,600 138,149,544 Rls. 4,230 $
310 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,358 136,153,080 Rls. 4,074 $
311 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 10,885 135,693,739 Rls. 3,813 $
312 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 10,541 131,983,230 Rls. 3,709 $
313 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 2,250 130,546,500 Rls. 3,500 $
314 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 25,000 129,752,000 Rls. 4,000 $
315 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,000 129,740,000 Rls. 4,000 $
316 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,468 126,308,406 Rls. 3,351 $
317 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 5,000 124,561,500 Rls. 3,500 $
318 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 14,385 122,622,961 Rls. 3,596 $
319 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 750 122,043,750 Rls. 3,750 $
320 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08052200 ک ک کلمانت?ن­ها 5,700 120,558,420 Rls. 3,420 $
321 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 19,500 113,903,010 Rls. 3,510 $
322 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 350 113,554,000 Rls. 3,500 $
323 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 7,400 111,381,790 Rls. 3,434 $
324 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 18,200 106,453,620 Rls. 3,276 $
325 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,900 106,198,290 Rls. 3,190 $
326 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,570 101,874,160 Rls. 3,140 $
327 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 18,167 98,551,110 Rls. 2,634 $
328 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 850 97,332,000 Rls. 3,000 $
329 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,695 96,101,955 Rls. 2,817 $
330 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 835 92,564,760 Rls. 2,505 $
331 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,038 92,035,006 Rls. 2,594 $
332 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,047 88,409,900 Rls. 2,725 $
333 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 18,000 87,736,500 Rls. 2,700 $
334 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 13,736 87,472,485 Rls. 2,367 $
335 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 918 86,779,259 Rls. 2,328 $
336 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 8,300 80,768,130 Rls. 2,490 $
337 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,130 76,422,060 Rls. 2,340 $
338 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 3,300 74,549,024 Rls. 2,298 $
339 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,500 72,985,500 Rls. 2,250 $
340 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 9,000 72,923,676 Rls. 2,249 $
341 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 23,300 71,414,560 Rls. 2,200 $
342 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 13,000 69,983,460 Rls. 2,154 $
343 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 417 67,645,740 Rls. 2,085 $
344 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 598 67,624,830 Rls. 1,794 $
345 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 600 60,354,000 Rls. 1,800 $
346 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 1,000 55,762,500 Rls. 1,500 $
347 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 8,170 50,435,865 Rls. 1,515 $
348 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 7,250 47,033,650 Rls. 1,450 $
349 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 18,275 45,518,331 Rls. 1,279 $
350 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269060 پريفرم (PET) 824 42,279,732 Rls. 1,188 $
351 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 150 39,386,400 Rls. 1,200 $
352 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 4,000 38,994,000 Rls. 1,200 $
353 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 14,800 38,282,272 Rls. 1,036 $
354 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 810 37,051,048 Rls. 1,142 $
355 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 01012910 اسب براي مسابقه 250 32,911,000 Rls. 1,000 $
356 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 275 30,485,400 Rls. 825 $
357 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 504 29,069,824 Rls. 896 $
358 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 405 23,682,336 Rls. 688 $
359 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 25202000 ک گچ 8,760 23,394,000 Rls. 700 $
360 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 3,670 22,550,015 Rls. 661 $
361 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 196 20,719,944 Rls. 588 $
362 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,955 20,136,426 Rls. 586 $
363 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 962 20,052,000 Rls. 600 $
364 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 2,580 15,046,592 Rls. 464 $
365 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 11081100 نشاسته گندم 4,800 12,415,872 Rls. 336 $
366 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 120 12,391,920 Rls. 360 $
367 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 690 11,267,355 Rls. 345 $
368 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 90 10,571,400 Rls. 300 $
369 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08101000 توت فرنگي ,تازه 190 10,560,390 Rls. 285 $
370 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,750 10,224,270 Rls. 315 $
371 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 95 7,390,400 Rls. 200 $
372 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 459 5,190,602 Rls. 138 $
373 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 52 4,055,500 Rls. 125 $
374 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 645 3,760,488 Rls. 116 $
375 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,000 3,406,620 Rls. 105 $
376 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 85 3,304,000 Rls. 100 $
377 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 150 3,235,040 Rls. 91 $
378 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 1,398 1,784,420 Rls. 55 $
379 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 66 1,687,088 Rls. 52 $
380 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 86 869,548 Rls. 25 $
381 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 73 754,006 Rls. 22 $
382 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 26 266,328 Rls. 8 $
383 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 5 74,350 Rls. 2 $
384 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 5 72,578 Rls. 2 $
مجموع کل
5,711,879,420 ريال
مجموع کل
169,078 دلار