آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,314 886,436,760 Rls. 24,585 $
202 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 25151110 ک کک ک مرمر 22,600 881,264,400 Rls. 27,120 $
203 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 61,500 880,229,890 Rls. 24,950 $
204 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,210 841,361,158 Rls. 25,762 $
205 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 85,677 833,536,238 Rls. 25,702 $
206 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 63,654 826,261,671 Rls. 25,462 $
207 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 12,870 800,353,895 Rls. 22,055 $
208 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 9,900 792,603,750 Rls. 21,250 $
209 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 79,441 773,334,318 Rls. 23,833 $
210 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 39,072 761,780,285 Rls. 23,443 $
211 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 19,800 753,290,604 Rls. 20,196 $
212 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 14,973 728,659,796 Rls. 22,459 $
213 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 6,407 710,312,055 Rls. 19,221 $
214 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 48,300 681,238,720 Rls. 19,320 $
215 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 57,750 679,823,774 Rls. 19,322 $
216 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,340 665,034,300 Rls. 19,020 $
217 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,640 663,988,995 Rls. 19,945 $
218 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 39,400 656,490,769 Rls. 20,141 $
219 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 44,300 655,797,200 Rls. 17,720 $
220 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 19,800 655,340,004 Rls. 20,196 $
221 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 98,900 641,627,140 Rls. 19,780 $
222 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 19,200 622,464,000 Rls. 19,200 $
223 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 18,700 617,848,000 Rls. 18,700 $
224 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,375 608,190,728 Rls. 18,741 $
225 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36,176 601,800,260 Rls. 18,550 $
226 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,120 595,800,360 Rls. 18,360 $
227 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 38,400 587,276,100 Rls. 17,300 $
228 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 6,500 585,810,000 Rls. 18,000 $
229 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 9,000 567,414,750 Rls. 15,250 $
230 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,200 564,034,560 Rls. 15,360 $
231 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 37,800 563,851,000 Rls. 15,080 $
232 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,617 563,160,420 Rls. 16,851 $
233 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 5,100 561,831,300 Rls. 15,300 $
234 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 14,000 558,850,600 Rls. 15,400 $
235 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24013000 آخال توتون و تنباکو 15,071 558,440,834 Rls. 15,071 $
236 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 57,100 555,365,520 Rls. 17,129 $
237 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 45,175 554,950,306 Rls. 16,268 $
238 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84383000 ماشينکآلات و دستگاهکهاي قندسازي 40,042 526,663,452 Rls. 16,233 $
239 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 9,990 525,154,616 Rls. 16,184 $
240 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 47,829 525,039,994 Rls. 15,048 $
241 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 28,200 524,694,000 Rls. 16,170 $
242 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 7,770 506,303,000 Rls. 15,100 $
243 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,000 502,950,000 Rls. 15,000 $
244 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,130 499,313,160 Rls. 15,390 $
245 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,698 485,494,182 Rls. 14,964 $
246 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 49,000 476,823,900 Rls. 14,700 $
247 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 25,500 476,561,250 Rls. 12,750 $
248 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 24,437 476,407,680 Rls. 14,662 $
249 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 15,200 474,140,088 Rls. 14,518 $
250 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 32,320 470,665,440 Rls. 13,356 $
251 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 4,442 465,908,625 Rls. 13,325 $
252 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 41,270 465,819,188 Rls. 12,499 $
253 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,500 464,260,650 Rls. 13,175 $
254 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 26,094 462,783,238 Rls. 12,523 $
255 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 10,522 444,723,437 Rls. 11,923 $
256 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,360 417,252,000 Rls. 12,863 $
257 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,275 416,094,300 Rls. 12,825 $
258 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 19,500 412,284,600 Rls. 11,700 $
259 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,350 408,925,000 Rls. 11,000 $
260 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,330 399,671,993 Rls. 12,317 $
261 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 9,150 395,894,880 Rls. 10,980 $
262 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 4,061 395,265,252 Rls. 12,183 $
263 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 18,400 389,049,600 Rls. 11,040 $
264 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 37,300 387,830,448 Rls. 11,952 $
265 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 18,000 384,017,400 Rls. 11,700 $
266 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,500 359,866,500 Rls. 10,500 $
267 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 10,980 356,205,025 Rls. 10,945 $
268 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 19,600 355,632,200 Rls. 9,800 $
269 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,954 345,486,994 Rls. 9,594 $
270 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 13,500 332,158,050 Rls. 9,450 $
271 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 32041610 --- گرانول مستربچ 20,390 330,831,828 Rls. 9,176 $
272 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 6,000 326,601,000 Rls. 9,000 $
273 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 33,416 325,375,049 Rls. 10,025 $
274 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269060 پريفرم (PET) 7,858 320,936,330 Rls. 9,894 $
275 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 31,500 307,030,500 Rls. 9,450 $
276 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 5,000 298,417,000 Rls. 8,900 $
277 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84341000 ماشين هاي شيردوش 1,100 297,400,000 Rls. 8,000 $
278 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 8,000 274,184,000 Rls. 8,000 $
279 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 18,600 271,961,760 Rls. 7,440 $
280 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,500 264,285,000 Rls. 7,500 $
281 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 13,100 257,061,300 Rls. 7,860 $
282 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,500 255,099,000 Rls. 7,800 $
283 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 42,900 250,529,058 Rls. 7,722 $
284 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,713 249,963,350 Rls. 6,791 $
285 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,596 235,251,444 Rls. 7,251 $
286 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 12,540 227,157,000 Rls. 7,000 $
287 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 5,468 222,533,396 Rls. 6,859 $
288 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 15,365 221,842,114 Rls. 6,146 $
289 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,200 219,324,000 Rls. 6,000 $
290 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,750 218,603,088 Rls. 6,738 $
291 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 21,880 215,030,076 Rls. 6,564 $
292 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 13,200 214,084,200 Rls. 6,600 $
293 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,940 213,954,840 Rls. 6,402 $
294 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,180 211,530,420 Rls. 5,724 $
295 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 35,800 209,159,352 Rls. 6,444 $
296 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84383000 ماشينکآلات و دستگاهکهاي قندسازي 8,650 197,045,711 Rls. 6,067 $
297 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 55,100 191,512,376 Rls. 5,864 $
298 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 22,809 188,299,040 Rls. 5,344 $
299 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 923 175,197,600 Rls. 5,400 $
300 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 13,300 172,639,320 Rls. 5,320 $
مجموع کل
46,928,033,754 ريال
مجموع کل
1,375,692 دلار