آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 195,140 949,739,679 Rls. 29,269 $
102 7 1396 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 83,480 930,232,951 Rls. 27,518 $
103 3 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 122,541 902,032,114 Rls. 27,795 $
104 2 1396 شهيد باهنر عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,401 862,933,175 Rls. 26,594 $
105 12 1396 شهيد باهنر عمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 38,260 856,235,844 Rls. 22,956 $
106 10 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 102,400 844,643,862 Rls. 24,114 $
107 7 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 83,492 825,785,640 Rls. 24,457 $
108 8 1396 شهيد باهنر عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 28,800 755,244,000 Rls. 21,600 $
109 12 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 100,800 751,947,840 Rls. 20,160 $
110 9 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 50,297 732,971,840 Rls. 20,800 $
111 8 1396 شهيد باهنر عمان 08061000 انگور تازه 31,961 665,072,415 Rls. 19,176 $
112 9 1396 شهيد باهنر عمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 6,180 659,820,060 Rls. 18,540 $
113 5 1396 شهيد باهنر عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,914 637,976,435 Rls. 19,507 $
114 9 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 60,200 637,247,640 Rls. 18,060 $
115 10 1396 شهيد باهنر عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 49,950 634,948,633 Rls. 17,497 $
116 5 1396 شهيد باهنر عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 19,056 623,514,904 Rls. 19,056 $
117 8 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 70,809 616,007,271 Rls. 17,701 $
118 4 1396 شهيد باهنر عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,661 615,003,210 Rls. 18,929 $
119 8 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 70,880 598,108,266 Rls. 17,331 $
120 10 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 37,848 564,384,942 Rls. 15,987 $
121 5 1396 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 56,660 563,234,882 Rls. 17,131 $
122 8 1396 شهيد باهنر عمان 08107000 خرمالوها 28,182 552,021,530 Rls. 15,832 $
123 7 1396 شهيد باهنر عمان 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 38,779 529,191,880 Rls. 15,512 $
124 3 1396 شهيد باهنر عمان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 54,150 527,086,980 Rls. 16,245 $
125 6 1396 شهيد باهنر عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 25,652 511,211,690 Rls. 15,389 $
126 2 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 51,633 502,506,231 Rls. 15,487 $
127 12 1396 شهيد باهنر عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 33,000 486,751,950 Rls. 13,050 $
128 9 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 52,725 466,482,345 Rls. 13,180 $
129 7 1396 شهيد باهنر عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,000 459,597,280 Rls. 13,472 $
130 7 1396 شهيد باهنر عمان 03063590 --- سا?ر 3,000 432,537,000 Rls. 12,900 $
131 8 1396 شهيد باهنر عمان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 6,650 431,505,200 Rls. 13,300 $
132 7 1396 شهيد باهنر عمان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 31,280 426,846,880 Rls. 12,512 $
133 9 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 36,474 414,862,160 Rls. 11,719 $
134 11 1396 شهيد باهنر عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,080 406,281,144 Rls. 11,064 $
135 8 1396 شهيد باهنر عمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 19,000 395,505,900 Rls. 11,400 $
136 9 1396 شهيد باهنر عمان 08061000 انگور تازه 15,884 369,547,020 Rls. 10,480 $
137 9 1396 شهيد باهنر عمان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 9,500 352,510,000 Rls. 10,000 $
138 9 1396 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 28,310 349,193,160 Rls. 9,909 $
139 4 1396 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 36,380 346,243,110 Rls. 10,639 $
140 10 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 30,628 341,784,630 Rls. 9,801 $
141 5 1396 شهيد باهنر عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 17,302 340,533,149 Rls. 10,391 $
142 4 1396 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 32,419 337,674,156 Rls. 10,376 $
143 8 1396 شهيد باهنر عمان 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 46,000 319,590,400 Rls. 9,200 $
144 9 1396 شهيد باهنر عمان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 101,989 318,240,200 Rls. 8,995 $
145 5 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 17,198 311,305,149 Rls. 9,459 $
146 9 1396 شهيد باهنر عمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,280 304,641,840 Rls. 8,560 $
147 8 1396 شهيد باهنر عمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,233 289,789,808 Rls. 8,932 $
148 4 1396 شهيد باهنر عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 2,160 282,173,760 Rls. 8,640 $
149 6 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 33,600 279,673,800 Rls. 8,400 $
150 12 1396 شهيد باهنر عمان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 21,140 275,975,301 Rls. 7,399 $
151 3 1396 شهيد باهنر عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 8,281 268,770,838 Rls. 8,281 $
152 3 1396 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 13,138 260,081,754 Rls. 8,013 $
153 5 1396 شهيد باهنر عمان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 18,915 248,641,070 Rls. 7,604 $
154 6 1396 شهيد باهنر عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 11,103 221,704,296 Rls. 6,662 $
155 8 1396 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 17,780 210,347,366 Rls. 6,213 $
156 11 1396 شهيد باهنر عمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,500 208,357,800 Rls. 5,700 $
157 5 1396 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 19,297 204,930,396 Rls. 6,274 $
158 5 1396 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 10,028 197,214,323 Rls. 6,017 $
159 10 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 19,246 195,981,108 Rls. 5,774 $
160 2 1396 شهيد باهنر عمان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 149,160 193,507,210 Rls. 5,963 $
161 9 1396 شهيد باهنر عمان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 24,400 189,157,584 Rls. 5,368 $
162 10 1396 شهيد باهنر عمان 08107000 خرمالوها 7,524 187,411,674 Rls. 5,266 $
163 2 1396 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 14,250 184,902,300 Rls. 5,698 $
164 6 1396 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 8,892 177,708,360 Rls. 5,335 $
165 9 1396 شهيد باهنر عمان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 9,500 176,255,000 Rls. 5,000 $
166 3 1396 شهيد باهنر عمان 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 5,361 174,007,338 Rls. 5,361 $
167 5 1396 شهيد باهنر عمان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 23,661 173,598,140 Rls. 5,308 $
168 5 1396 شهيد باهنر عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 13,040 171,026,072 Rls. 5,216 $
169 7 1396 شهيد باهنر عمان 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,500 167,650,000 Rls. 5,000 $
170 2 1396 شهيد باهنر عمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,500 158,578,263 Rls. 4,887 $
171 10 1396 شهيد باهنر عمان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 6,270 156,950,640 Rls. 4,389 $
172 4 1396 شهيد باهنر عمان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 12,038 156,801,854 Rls. 4,814 $
173 4 1396 شهيد باهنر عمان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 26,340 154,302,018 Rls. 4,740 $
174 4 1396 شهيد باهنر عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 7,880 154,098,909 Rls. 4,727 $
175 6 1396 شهيد باهنر عمان 08061000 انگور تازه 8,486 150,456,880 Rls. 4,538 $
176 4 1396 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 7,664 149,841,988 Rls. 4,598 $
177 11 1396 شهيد باهنر عمان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,394 148,767,469 Rls. 4,070 $
178 7 1396 شهيد باهنر عمان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,500 145,102,050 Rls. 4,275 $
179 6 1396 شهيد باهنر عمان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,500 141,797,475 Rls. 4,275 $
180 12 1396 شهيد باهنر عمان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,500 141,736,200 Rls. 3,800 $
181 3 1396 شهيد باهنر عمان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,500 138,757,950 Rls. 4,275 $
182 7 1396 شهيد باهنر عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 9,940 135,437,792 Rls. 3,976 $
183 5 1396 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 11,244 120,642,346 Rls. 3,694 $
184 7 1396 شهيد باهنر عمان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 950 117,914,508 Rls. 3,474 $
185 7 1396 شهيد باهنر عمان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 5,000 117,355,000 Rls. 3,500 $
186 6 1396 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 10,023 115,870,796 Rls. 3,509 $
187 5 1396 شهيد باهنر عمان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 18,955 111,514,786 Rls. 3,412 $
188 7 1396 شهيد باهنر عمان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 9,348 111,058,224 Rls. 3,272 $
189 9 1396 شهيد باهنر عمان 08107000 خرمالوها 4,500 110,999,700 Rls. 3,150 $
190 9 1396 شهيد باهنر عمان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 3,100 110,325,900 Rls. 3,100 $
191 3 1396 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 9,213 110,324,742 Rls. 3,399 $
192 2 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 8,500 110,279,000 Rls. 3,399 $
193 3 1396 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 13,219 107,237,925 Rls. 3,304 $
194 11 1396 شهيد باهنر عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,480 91,969,864 Rls. 2,516 $
195 5 1396 شهيد باهنر عمان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 8,487 83,271,655 Rls. 2,545 $
196 12 1396 شهيد باهنر عمان 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 10,868 73,731,420 Rls. 1,956 $
197 5 1396 شهيد باهنر عمان 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 2,200 71,951,000 Rls. 2,200 $
198 3 1396 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 10,193 66,149,404 Rls. 2,038 $
199 8 1396 شهيد باهنر عمان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,080 63,198,792 Rls. 1,836 $
200 8 1396 شهيد باهنر عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 4,190 58,202,748 Rls. 1,676 $
مجموع کل
34,084,229,183 ريال
مجموع کل
999,818 دلار