آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 مهاباد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,141 48,118,981 Rls. 1,369 $
102 5 1396 مهاباد عراق 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 1,949 44,683,276 Rls. 1,364 $
103 12 1396 مهاباد عراق 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 600 41,942,215 Rls. 1,121 $
104 8 1396 مهاباد عراق 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 939 33,004,911 Rls. 939 $
105 12 1396 مهاباد عراق 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 23,891 19,768,470 Rls. 530 $
مجموع کل
187,517,853 ريال
مجموع کل
5,323 دلار