آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,483,447,680 Rls. 45,760 $
202 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 21,616 1,472,762,936 Rls. 45,394 $
203 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 22,120 1,444,219,000 Rls. 38,600 $
204 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,443,768,048 Rls. 44,536 $
205 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 20,370 1,436,867,500 Rls. 38,500 $
206 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 24,606 1,436,792,962 Rls. 44,290 $
207 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 122,890 1,435,112,515 Rls. 44,129 $
208 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 24,509 1,420,785,505 Rls. 43,392 $
209 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,419,184,000 Rls. 41,600 $
210 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 153,676 1,410,895,450 Rls. 38,419 $
211 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 80,000 1,404,176,000 Rls. 38,000 $
212 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 9,089 1,400,405,178 Rls. 37,482 $
213 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,362,774,400 Rls. 41,600 $
214 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 34,348 1,312,759,365 Rls. 40,296 $
215 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 59,004 1,301,337,215 Rls. 39,237 $
216 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 21,979 1,298,128,037 Rls. 39,097 $
217 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,962 1,295,941,900 Rls. 39,820 $
218 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 12,980 1,263,704,520 Rls. 38,940 $
219 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 20,400 1,243,339,200 Rls. 38,250 $
220 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 16,553 1,227,237,648 Rls. 34,762 $
221 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 20,956 1,211,294,374 Rls. 37,354 $
222 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 61,275 1,184,301,155 Rls. 32,110 $
223 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 35,169 1,144,437,087 Rls. 33,174 $
224 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 16,576 1,128,470,580 Rls. 34,810 $
225 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 16,310 1,110,999,687 Rls. 34,251 $
226 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 34,191 1,108,755,834 Rls. 34,191 $
227 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 7,259 1,108,675,179 Rls. 33,446 $
228 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 124,750 1,106,358,768 Rls. 31,187 $
229 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,557 1,101,468,936 Rls. 33,402 $
230 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,000 1,072,800,000 Rls. 30,000 $
231 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 5,000 1,052,202,000 Rls. 31,000 $
232 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,600 1,022,368,630 Rls. 31,414 $
233 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 30,965 1,004,820,078 Rls. 30,965 $
234 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 16,320 993,153,600 Rls. 30,600 $
235 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 27,793 974,659,288 Rls. 30,041 $
236 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 17,664 968,534,784 Rls. 26,496 $
237 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,420 964,543,930 Rls. 29,735 $
238 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 16,123 959,616,076 Rls. 28,349 $
239 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 5,905 958,157,064 Rls. 27,125 $
240 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 2,000 951,216,000 Rls. 26,600 $
241 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,000 940,488,030 Rls. 28,947 $
242 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 9,560 934,824,600 Rls. 28,680 $
243 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,300 910,768,840 Rls. 27,848 $
244 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 15,819 910,549,148 Rls. 28,069 $
245 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 35,457 908,705,784 Rls. 27,762 $
246 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 28,400 901,400,000 Rls. 25,000 $
247 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04049090 ک ک ک ساير 24,000 898,133,760 Rls. 25,440 $
248 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39012051 ک ک ک ک به صورت پودر 22,663 890,053,346 Rls. 24,349 $
249 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 8,510 840,217,830 Rls. 25,530 $
250 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 20,730 821,060,390 Rls. 24,339 $
251 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 1,300 815,252,832 Rls. 25,128 $
252 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,000 791,364,220 Rls. 24,316 $
253 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 2,300 791,193,906 Rls. 23,766 $
254 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 44,406 783,501,876 Rls. 22,203 $
255 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 8,700 757,039,465 Rls. 23,329 $
256 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 4,731 751,254,236 Rls. 23,151 $
257 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 40,000 748,535,000 Rls. 23,000 $
258 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 38,918 734,528,733 Rls. 21,518 $
259 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 7,410 724,586,850 Rls. 22,230 $
260 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 4,901 721,735,636 Rls. 19,616 $
261 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,500 715,200,000 Rls. 20,000 $
262 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 27,936 714,327,601 Rls. 19,848 $
263 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 14,720 714,092,845 Rls. 22,015 $
264 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 36,278 713,283,941 Rls. 19,360 $
265 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 31,200 704,760,000 Rls. 20,000 $
266 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 6,453 686,986,237 Rls. 21,008 $
267 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 11,808 683,397,965 Rls. 20,993 $
268 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,985 665,579,347 Rls. 18,313 $
269 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 2,000 657,972,000 Rls. 18,000 $
270 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 643,680,000 Rls. 18,000 $
271 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 3,168 625,049,542 Rls. 17,302 $
272 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 5,439 624,895,301 Rls. 19,086 $
273 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 19,200 622,444,032 Rls. 17,664 $
274 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 10,400 612,377,528 Rls. 18,872 $
275 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,065 602,319,200 Rls. 18,230 $
276 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,095 599,967,530 Rls. 18,230 $
277 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,286 569,236,646 Rls. 17,128 $
278 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,220 559,572,750 Rls. 17,250 $
279 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,318 550,476,985 Rls. 16,198 $
280 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,726 529,732,582 Rls. 14,992 $
281 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,637 528,397,710 Rls. 16,122 $
282 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 29,574 524,315,722 Rls. 16,162 $
283 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,150 522,812,000 Rls. 14,500 $
284 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 6,000 516,912,570 Rls. 15,930 $
285 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 22,111 514,346,574 Rls. 13,881 $
286 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,717 513,141,450 Rls. 15,690 $
287 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 27,067 509,476,277 Rls. 14,113 $
288 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 25,432 507,467,034 Rls. 14,383 $
289 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 22,210 503,727,609 Rls. 13,881 $
290 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 2,698 499,762,846 Rls. 13,393 $
291 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 20,000 493,491,432 Rls. 15,204 $
292 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 10,300 493,278,576 Rls. 15,204 $
293 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 22,042 489,319,131 Rls. 13,881 $
294 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,065 476,002,813 Rls. 13,117 $
295 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 21,936 468,580,917 Rls. 13,881 $
296 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 9,753 450,993,690 Rls. 13,881 $
297 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 23,135 450,355,164 Rls. 13,881 $
298 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 32,735 445,005,167 Rls. 13,549 $
299 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 2,046 443,087,784 Rls. 12,276 $
300 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 17,680 428,516,315 Rls. 13,167 $
مجموع کل
87,790,009,404 ريال
مجموع کل
2,591,160 دلار