آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 غرب تهران عراق 22029990 --- ساير 337,511 21,315,117,375 Rls. 626,215 $
202 3 1396 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 64,100 20,800,016,000 Rls. 641,000 $
203 2 1396 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 264,411 20,696,916,706 Rls. 638,013 $
204 11 1396 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 207,497 20,613,695,874 Rls. 558,984 $
205 10 1396 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 4,307,420 20,524,106,500 Rls. 569,400 $
206 12 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 39,069 20,297,461,750 Rls. 544,570 $
207 10 1396 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 60,779 20,210,565,277 Rls. 558,806 $
208 12 1396 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 48,700 20,015,845,300 Rls. 535,700 $
209 11 1396 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 53,500 19,751,635,000 Rls. 535,000 $
210 12 1396 غرب تهران عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 118,000 19,704,447,000 Rls. 527,400 $
211 10 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 299,654 19,600,215,602 Rls. 543,048 $
212 5 1396 غرب تهران عراق 22029990 --- ساير 404,760 19,591,091,612 Rls. 597,189 $
213 9 1396 غرب تهران عراق 22029990 --- ساير 221,637 19,571,509,846 Rls. 555,216 $
214 11 1396 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 70,766 19,478,347,300 Rls. 525,700 $
215 9 1396 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 600,932 19,463,532,690 Rls. 551,755 $
216 11 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 656,181 19,411,303,865 Rls. 526,403 $
217 6 1396 غرب تهران عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 38,151 19,385,687,893 Rls. 581,719 $
218 6 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,325,000 19,326,800,000 Rls. 581,250 $
219 1 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,358,000 19,116,060,000 Rls. 589,545 $
220 12 1396 غرب تهران عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 123,677 18,854,733,494 Rls. 505,071 $
221 3 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 196,710 18,729,181,620 Rls. 577,130 $
222 9 1396 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 187,704 18,704,981,041 Rls. 529,115 $
223 9 1396 غرب تهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 475,415 18,516,459,261 Rls. 522,955 $
224 5 1396 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 70,350 18,458,986,400 Rls. 562,800 $
225 3 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 318,223 18,413,937,706 Rls. 567,469 $
226 11 1396 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 217,250 18,207,805,362 Rls. 494,255 $
227 1 1396 غرب تهران عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,597,710 18,138,916,194 Rls. 559,198 $
228 5 1396 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 203,403 17,967,021,468 Rls. 549,262 $
229 3 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 616,500 17,925,356,550 Rls. 552,450 $
230 9 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 42,509 17,913,934,035 Rls. 508,285 $
231 8 1396 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 47,290 17,895,206,150 Rls. 509,870 $
232 7 1396 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 196,873 17,792,056,392 Rls. 526,466 $
233 3 1396 غرب تهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 98,500 17,767,777,695 Rls. 547,552 $
234 12 1396 غرب تهران عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 18,500 17,726,630,658 Rls. 473,942 $
235 9 1396 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 194,050 17,575,286,191 Rls. 495,792 $
236 7 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 43,725 17,570,014,195 Rls. 516,551 $
237 2 1396 غرب تهران عراق 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 102,050 17,563,636,600 Rls. 541,400 $
238 6 1396 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 52,200 17,397,276,000 Rls. 522,000 $
239 12 1396 غرب تهران عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 481,718 17,383,880,930 Rls. 465,978 $
240 10 1396 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 71,344 17,298,720,000 Rls. 480,000 $
241 6 1396 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 57,692 17,150,679,523 Rls. 515,903 $
242 11 1396 غرب تهران عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 642,170 17,003,291,925 Rls. 462,360 $
243 9 1396 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 71,415 16,967,877,372 Rls. 481,343 $
244 4 1396 غرب تهران عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 172,914 16,862,057,340 Rls. 518,742 $
245 7 1396 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 50,050 16,771,388,000 Rls. 493,250 $
246 12 1396 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 271,064 16,644,280,173 Rls. 445,535 $
247 3 1396 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 217,180 16,552,146,200 Rls. 510,080 $
248 5 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 168,206 16,531,872,366 Rls. 504,612 $
249 5 1396 غرب تهران عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 142,436 16,334,486,610 Rls. 498,534 $
250 7 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 160,358 16,326,998,490 Rls. 482,600 $
251 8 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,846,000 16,279,410,500 Rls. 464,500 $
252 9 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 261,765 16,267,957,487 Rls. 460,908 $
253 7 1396 غرب تهران عراق 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 75,719 16,241,407,100 Rls. 475,800 $
254 7 1396 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 3,108,800 16,192,488,828 Rls. 477,612 $
255 3 1396 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 56,256 16,105,992,847 Rls. 496,356 $
256 12 1396 غرب تهران عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 85,068 16,078,277,036 Rls. 431,334 $
257 9 1396 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 271,734 15,967,359,241 Rls. 451,597 $
258 2 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 561,100 15,883,871,690 Rls. 489,590 $
259 5 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 535,940 15,828,604,650 Rls. 482,346 $
260 4 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 287,397 15,700,784,553 Rls. 482,415 $
261 4 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 37,770 15,679,169,550 Rls. 481,470 $
262 7 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 157,892 15,675,969,195 Rls. 465,429 $
263 4 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 48,987 15,614,917,935 Rls. 479,343 $
264 11 1396 غرب تهران عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 321,900 15,470,254,146 Rls. 418,479 $
265 11 1396 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,310 15,319,820,175 Rls. 417,615 $
266 10 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 596,496 15,256,930,182 Rls. 422,668 $
267 8 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 226,545 15,124,082,372 Rls. 432,328 $
268 5 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 70,982 15,069,854,741 Rls. 459,131 $
269 6 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 81,894 15,066,702,560 Rls. 456,014 $
270 7 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 45,960 15,046,748,754 Rls. 441,794 $
271 12 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,602,692 14,988,414,439 Rls. 402,329 $
272 5 1396 غرب تهران عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 498,870 14,892,004,697 Rls. 454,674 $
273 7 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 70,765 14,891,635,116 Rls. 444,098 $
274 2 1396 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 195,233 14,834,421,849 Rls. 457,251 $
275 11 1396 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 37,276 14,740,252,570 Rls. 398,903 $
276 12 1396 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 422,548 14,727,386,980 Rls. 396,370 $
277 4 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 75,246 14,719,902,000 Rls. 451,600 $
278 2 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 76,989 14,712,516,000 Rls. 453,600 $
279 11 1396 غرب تهران عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 114,020 14,712,302,493 Rls. 398,971 $
280 6 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 146,450 14,611,823,814 Rls. 439,363 $
281 3 1396 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 56,155 14,581,431,920 Rls. 449,240 $
282 5 1396 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 2,752,460 14,521,682,697 Rls. 443,163 $
283 12 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 520,351 14,503,240,325 Rls. 389,155 $
284 9 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 580,162 14,463,703,336 Rls. 409,104 $
285 9 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,593,845 14,427,069,021 Rls. 408,722 $
286 3 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 69,488 14,356,173,400 Rls. 442,300 $
287 12 1396 غرب تهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 71,750 13,979,082,017 Rls. 374,825 $
288 11 1396 غرب تهران عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,828,338 13,794,300,856 Rls. 375,012 $
289 9 1396 غرب تهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 422,400 13,776,641,730 Rls. 390,360 $
290 1 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 29,277 13,747,477,330 Rls. 423,975 $
291 9 1396 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 35,300 13,737,980,300 Rls. 388,300 $
292 1 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 42,158 13,674,431,800 Rls. 421,790 $
293 3 1396 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 2,950,000 13,659,869,300 Rls. 420,938 $
294 5 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 31,900 13,487,638,000 Rls. 412,000 $
295 6 1396 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 66,825 13,273,006,300 Rls. 403,300 $
296 11 1396 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 32,450 13,126,491,400 Rls. 356,950 $
297 12 1396 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 200,750 13,102,763,461 Rls. 351,041 $
298 9 1396 غرب تهران عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 212,865 13,080,890,113 Rls. 371,262 $
299 6 1396 غرب تهران عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 163,369 13,026,583,435 Rls. 392,265 $
300 11 1396 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 212,735 13,003,002,722 Rls. 352,758 $
مجموع کل
1,660,845,954,494 ريال
مجموع کل
48,167,761 دلار