آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 8 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,023,888 8,223,300,365 Rls. 235,494 $
402 9 1396 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 115,184 8,117,707,584 Rls. 230,368 $
403 10 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,057,384 8,065,495,290 Rls. 223,600 $
404 1 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 627,658 8,042,941,294 Rls. 248,007 $
405 10 1396 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 633,722 8,005,761,816 Rls. 221,801 $
406 12 1396 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 322,100 7,924,136,782 Rls. 211,252 $
407 12 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 572,389 7,923,303,000 Rls. 211,860 $
408 11 1396 شلمچه عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 90,000 7,895,664,000 Rls. 216,000 $
409 2 1396 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 71,309 7,793,485,546 Rls. 240,262 $
410 8 1396 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 462,287 7,769,408,525 Rls. 226,960 $
411 1 1396 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 2,141,004 7,764,157,340 Rls. 239,419 $
412 12 1396 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 69,250 7,748,867,250 Rls. 207,750 $
413 3 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 113,590 7,748,679,220 Rls. 238,790 $
414 7 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,918,715 7,719,967,931 Rls. 226,135 $
415 8 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 4,742,242 7,680,381,800 Rls. 217,945 $
416 9 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 617,983 7,595,002,072 Rls. 214,904 $
417 10 1396 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 68,655 7,491,161,610 Rls. 205,965 $
418 2 1396 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 1,828,240 7,471,811,059 Rls. 230,308 $
419 2 1396 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 3,520,478 7,446,229,303 Rls. 229,546 $
420 9 1396 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 948,571 7,445,140,246 Rls. 210,288 $
421 1 1396 شلمچه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 91,499 7,407,119,986 Rls. 228,347 $
422 9 1396 شلمچه عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 133,120 7,325,541,600 Rls. 206,960 $
423 9 1396 شلمچه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 69,159 7,313,771,727 Rls. 207,477 $
424 5 1396 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 74,200 7,289,488,800 Rls. 223,200 $
425 5 1396 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 63,205 7,261,393,063 Rls. 221,219 $
426 11 1396 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 454,241 7,239,054,165 Rls. 196,384 $
427 10 1396 شلمچه عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 90,000 7,237,692,000 Rls. 198,000 $
428 8 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 175,104 7,201,614,125 Rls. 210,125 $
429 4 1396 شلمچه عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 740,604 7,168,326,560 Rls. 220,359 $
430 7 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 397,120 7,123,528,470 Rls. 209,094 $
431 6 1396 شلمچه عراق 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 426,514 7,096,596,472 Rls. 213,259 $
432 5 1396 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 811,119 7,086,858,891 Rls. 216,266 $
433 4 1396 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 10,799,910 7,046,865,287 Rls. 215,997 $
434 3 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 583,253 7,009,655,611 Rls. 216,018 $
435 9 1396 شلمچه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 65,000 6,939,855,000 Rls. 195,000 $
436 12 1396 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,525,493 6,858,497,192 Rls. 184,237 $
437 10 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 95,400 6,847,516,800 Rls. 190,800 $
438 6 1396 شلمچه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,029,860 6,822,894,722 Rls. 205,732 $
439 12 1396 شلمچه عراق 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 44,760 6,785,100,000 Rls. 180,000 $
440 9 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 114,000 6,729,137,927 Rls. 190,661 $
441 3 1396 شلمچه عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 276,000 6,717,357,000 Rls. 207,000 $
442 4 1396 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 85,000 6,662,436,000 Rls. 204,000 $
443 1 1396 شلمچه عراق 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 85,000 6,617,352,000 Rls. 204,000 $
444 1 1396 شلمچه عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 85,000 6,613,272,000 Rls. 204,000 $
445 1 1396 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 85,000 6,613,272,000 Rls. 204,000 $
446 2 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 546,162 6,551,328,263 Rls. 201,964 $
447 3 1396 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 42,500 6,481,887,500 Rls. 199,750 $
448 12 1396 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 1,260,856 6,460,763,871 Rls. 171,649 $
449 5 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 528,598 6,413,784,900 Rls. 195,700 $
450 6 1396 شلمچه عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 64,590 6,402,160,800 Rls. 193,770 $
451 4 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 470,781 6,339,935,170 Rls. 194,885 $
452 3 1396 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 9,751,250 6,329,062,846 Rls. 195,023 $
453 11 1396 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 341,666 6,313,133,515 Rls. 170,833 $
454 5 1396 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,563,045 6,214,472,840 Rls. 189,854 $
455 1 1396 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 2,625,256 6,186,933,450 Rls. 190,805 $
456 3 1396 شلمچه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 62,865 6,121,416,510 Rls. 188,595 $
457 4 1396 شلمچه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 61,750 6,028,961,250 Rls. 185,250 $
458 1 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 451,382 5,983,588,204 Rls. 184,538 $
459 1 1396 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 463,876 5,975,610,462 Rls. 184,275 $
460 9 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 412,355 5,966,639,112 Rls. 169,324 $
461 3 1396 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,526,047 5,941,862,106 Rls. 183,124 $
462 5 1396 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 730,705 5,902,075,102 Rls. 180,458 $
463 6 1396 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 59,192 5,890,018,344 Rls. 177,576 $
464 7 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 467,534 5,881,567,700 Rls. 173,680 $
465 7 1396 شلمچه عراق 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 74,494 5,866,048,544 Rls. 174,912 $
466 2 1396 شلمچه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 60,153 5,854,539,975 Rls. 180,461 $
467 11 1396 شلمچه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 454,280 5,849,697,415 Rls. 158,998 $
468 6 1396 شلمچه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 313,000 5,835,246,480 Rls. 175,280 $
469 7 1396 شلمچه عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 336,940 5,823,521,341 Rls. 172,513 $
470 9 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 700,000 5,814,270,000 Rls. 165,000 $
471 7 1396 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 952,157 5,798,779,948 Rls. 171,387 $
472 11 1396 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 281,584 5,706,312,266 Rls. 154,871 $
473 2 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 552,900 5,695,327,840 Rls. 175,570 $
474 8 1396 شلمچه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 55,174 5,672,935,506 Rls. 165,522 $
475 6 1396 شلمچه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 84,980 5,646,012,920 Rls. 169,960 $
476 4 1396 شلمچه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 880,635 5,638,455,707 Rls. 172,851 $
477 12 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 116,400 5,620,913,805 Rls. 151,320 $
478 12 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 329,254 5,585,004,285 Rls. 148,163 $
479 12 1396 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,857,332 5,573,120,167 Rls. 148,585 $
480 10 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 92,202 5,559,063,383 Rls. 153,247 $
481 3 1396 شلمچه عراق 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 65,400 5,518,344,052 Rls. 170,040 $
482 2 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 84,900 5,508,678,560 Rls. 169,800 $
483 3 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,398,201 5,508,209,789 Rls. 169,741 $
484 7 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 53,900 5,458,506,900 Rls. 161,700 $
485 9 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 341,613 5,447,182,965 Rls. 153,725 $
486 5 1396 شلمچه عراق 04031090 ک ک ک ماست 169,118 5,360,832,955 Rls. 163,823 $
487 1 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 389,054 5,339,583,310 Rls. 164,695 $
488 3 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 518,930 5,208,406,576 Rls. 160,529 $
489 12 1396 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 46,511 5,170,255,782 Rls. 139,533 $
490 11 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 68,150 5,157,416,500 Rls. 140,000 $
491 2 1396 شلمچه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 64,290 5,107,196,160 Rls. 157,440 $
492 12 1396 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 6,182,820 5,089,225,715 Rls. 136,021 $
493 3 1396 شلمچه عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 116,055 5,084,894,266 Rls. 156,677 $
494 11 1396 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 44,750 4,960,806,000 Rls. 134,250 $
495 7 1396 شلمچه عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 73,892 4,955,197,520 Rls. 147,784 $
496 3 1396 شلمچه عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 50,750 4,941,762,958 Rls. 152,251 $
497 9 1396 شلمچه عراق 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 93,120 4,927,561,200 Rls. 139,680 $
498 8 1396 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 279,700 4,908,099,238 Rls. 143,206 $
499 6 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375,972 4,889,113,320 Rls. 147,080 $
500 4 1396 شلمچه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 49,680 4,842,309,600 Rls. 149,040 $
مجموع کل
643,194,834,324 ريال
مجموع کل
18,865,497 دلار