آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 4,115,403 61,891,639,021 Rls. 1,658,327 $
102 12 1396 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 547,602 61,472,909,979 Rls. 1,642,806 $
103 12 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,356,885 61,003,872,815 Rls. 1,624,873 $
104 7 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 7,757,442 60,726,581,527 Rls. 1,794,677 $
105 10 1396 شلمچه عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,875,500 60,210,284,800 Rls. 1,676,200 $
106 3 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 18,959,041 58,339,300,939 Rls. 1,803,844 $
107 2 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 586,127 56,997,282,590 Rls. 1,756,812 $
108 10 1396 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 95,065 56,837,776,380 Rls. 1,576,740 $
109 7 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 550,449 56,059,227,597 Rls. 1,652,157 $
110 11 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 760,176 56,059,116,222 Rls. 1,520,355 $
111 6 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,027,800 55,303,411,020 Rls. 1,665,290 $
112 7 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 4,582,099 55,200,168,167 Rls. 1,621,934 $
113 9 1396 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 2,886,060 55,003,380,523 Rls. 1,554,933 $
114 6 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,372,291 54,815,781,923 Rls. 1,645,637 $
115 9 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 508,725 53,925,184,755 Rls. 1,526,175 $
116 7 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 795,128 53,836,985,914 Rls. 1,591,656 $
117 12 1396 شلمچه عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 3,094,045 53,799,199,635 Rls. 1,441,940 $
118 9 1396 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 507,160 53,767,646,898 Rls. 1,521,480 $
119 10 1396 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,385,780 53,552,224,128 Rls. 1,485,952 $
120 1 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 812,406 52,697,503,856 Rls. 1,624,812 $
121 12 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 390,666 52,419,233,340 Rls. 1,407,438 $
122 11 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 3,251,732 52,314,675,141 Rls. 1,420,589 $
123 11 1396 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 93,403 51,027,845,220 Rls. 1,387,848 $
124 10 1396 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 3,892,909 50,911,352,078 Rls. 1,413,506 $
125 6 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 1,271,347 50,673,379,308 Rls. 1,525,616 $
126 3 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,831,530 50,541,530,856 Rls. 1,557,341 $
127 10 1396 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 463,248 49,941,145,929 Rls. 1,389,744 $
128 7 1396 شلمچه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,693,820 49,703,997,668 Rls. 1,474,033 $
129 10 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,509,127 48,694,245,933 Rls. 1,350,659 $
130 1 1396 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 5,948,964 48,272,392,172 Rls. 1,488,787 $
131 11 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,669,493 47,651,406,999 Rls. 1,296,168 $
132 6 1396 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 5,111,408 47,620,251,611 Rls. 1,431,193 $
133 10 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 438,689 47,604,504,225 Rls. 1,323,519 $
134 1 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,668,170 47,581,074,534 Rls. 1,467,256 $
135 2 1396 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,036,364 47,376,188,579 Rls. 1,460,193 $
136 12 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,706,315 47,055,193,393 Rls. 1,259,687 $
137 10 1396 شلمچه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 400,800 46,648,634,310 Rls. 1,292,490 $
138 3 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 780,574 46,442,586,842 Rls. 1,430,981 $
139 9 1396 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 1,075,631 45,936,750,873 Rls. 1,290,757 $
140 12 1396 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 351,552 45,933,092,559 Rls. 1,230,431 $
141 5 1396 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 3,739,454 45,907,107,257 Rls. 1,400,981 $
142 1 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 14,514,365 45,354,346,218 Rls. 1,398,497 $
143 1 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 455,879 44,355,760,884 Rls. 1,367,638 $
144 1 1396 شلمچه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,888,050 44,141,587,910 Rls. 1,360,818 $
145 7 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 433,342 43,993,493,313 Rls. 1,300,026 $
146 4 1396 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 2,204,491 43,916,485,680 Rls. 1,350,052 $
147 3 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,038,708 43,655,256,932 Rls. 1,345,368 $
148 11 1396 شلمچه عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,451,069 43,025,719,261 Rls. 1,168,659 $
149 11 1396 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 3,005,893 42,929,738,228 Rls. 1,167,260 $
150 9 1396 شلمچه عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 89,800 42,759,122,400 Rls. 1,212,300 $
151 8 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 516,000 42,628,034,400 Rls. 1,223,400 $
152 4 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 13,834,971 40,602,543,560 Rls. 1,247,339 $
153 3 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 469,532 40,466,748,102 Rls. 1,247,102 $
154 2 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 446,191 40,410,004,955 Rls. 1,245,574 $
155 12 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,977,467 40,106,354,106 Rls. 1,071,998 $
156 10 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 552,389 39,815,073,330 Rls. 1,104,778 $
157 1 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 3,741,688 39,659,404,474 Rls. 1,222,989 $
158 6 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 3,382,297 39,595,866,380 Rls. 1,191,803 $
159 12 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 8,601,456 39,539,976,792 Rls. 1,053,332 $
160 7 1396 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 383,965 39,306,050,013 Rls. 1,151,895 $
161 8 1396 شلمچه عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 459,000 38,118,909,600 Rls. 1,101,781 $
162 11 1396 شلمچه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 331,673 37,170,992,109 Rls. 1,007,919 $
163 8 1396 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 876,734 36,810,167,140 Rls. 1,052,080 $
164 9 1396 شلمچه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 347,503 36,750,861,960 Rls. 1,042,509 $
165 12 1396 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 2,328,687 36,621,877,557 Rls. 981,405 $
166 5 1396 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 476,000 36,392,314,800 Rls. 1,111,800 $
167 8 1396 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 3,571,884 36,147,875,915 Rls. 1,034,698 $
168 8 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,871,900 35,598,822,616 Rls. 1,029,544 $
169 6 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 4,941,060 35,525,673,015 Rls. 1,070,425 $
170 3 1396 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,204,710 35,525,086,193 Rls. 1,094,907 $
171 1 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 94,029 35,443,754,000 Rls. 1,093,000 $
172 11 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 315,979 35,088,883,086 Rls. 947,937 $
173 11 1396 شلمچه عراق 70033000 ک پروفيل 1,464,280 34,980,285,802 Rls. 951,780 $
174 11 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,029,811 34,536,223,288 Rls. 939,074 $
175 10 1396 شلمچه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 318,547 34,387,050,531 Rls. 955,641 $
176 9 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 481,032 34,003,353,962 Rls. 962,064 $
177 1 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 615,667 33,870,924,376 Rls. 1,044,236 $
178 9 1396 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 63,187 33,739,326,720 Rls. 955,680 $
179 2 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,073,376 33,508,975,891 Rls. 1,032,993 $
180 12 1396 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 68,500 33,070,070,880 Rls. 883,872 $
181 5 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 825,254 32,516,049,907 Rls. 990,306 $
182 5 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 329,829 32,363,018,574 Rls. 989,487 $
183 6 1396 شلمچه عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 399,500 31,888,627,200 Rls. 958,800 $
184 3 1396 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,780,110 31,572,688,494 Rls. 973,038 $
185 9 1396 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 298,400 31,571,263,440 Rls. 895,200 $
186 10 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,189,221 31,498,307,455 Rls. 875,687 $
187 6 1396 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 199,750 30,987,856,700 Rls. 938,825 $
188 9 1396 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 3,311,979 30,558,483,053 Rls. 865,032 $
189 5 1396 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 1,502,569 30,518,505,838 Rls. 933,242 $
190 3 1396 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 339,150 29,995,883,240 Rls. 924,460 $
191 2 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 460,980 29,922,024,940 Rls. 922,457 $
192 12 1396 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 265,911 29,814,676,206 Rls. 797,733 $
193 6 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,305,333 29,812,485,523 Rls. 897,554 $
194 3 1396 شلمچه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 303,275 29,518,362,300 Rls. 909,825 $
195 3 1396 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 259,470 29,508,219,078 Rls. 909,314 $
196 9 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 277,105 29,428,315,800 Rls. 831,315 $
197 7 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 303,522 29,314,003,707 Rls. 865,290 $
198 9 1396 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 277,064 29,292,486,884 Rls. 831,193 $
199 1 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 429,634 29,243,807,704 Rls. 901,768 $
200 6 1396 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 293,000 29,173,458,000 Rls. 879,000 $
مجموع کل
4,263,807,587,938 ريال
مجموع کل
123,499,516 دلار