آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 ساري عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 96,180 1,253,560,098 Rls. 36,933 $
102 5 1396 ساري عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,305 1,139,353,896 Rls. 34,837 $
103 3 1396 ساري عراق 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 90,890 1,132,466,034 Rls. 34,902 $
104 4 1396 ساري عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,230 1,115,642,600 Rls. 34,280 $
105 12 1396 ساري عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 77,395 1,111,682,233 Rls. 29,858 $
106 3 1396 ساري عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 19,252 1,053,521,764 Rls. 32,458 $
107 10 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 11,750 1,016,406,480 Rls. 28,423 $
108 7 1396 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 14,240 980,640,850 Rls. 29,050 $
109 5 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 17,125 953,238,501 Rls. 29,112 $
110 9 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 15,605 939,561,780 Rls. 26,526 $
111 3 1396 ساري عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 4,810 902,981,560 Rls. 27,820 $
112 4 1396 ساري عراق 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 70,070 876,146,625 Rls. 26,907 $
113 3 1396 ساري عراق 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 69,540 866,725,974 Rls. 26,703 $
114 10 1396 ساري عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,750 858,240,000 Rls. 24,000 $
115 1 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 15,105 832,568,204 Rls. 25,678 $
116 12 1396 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 22,000 829,290,000 Rls. 22,000 $
117 3 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 14,630 806,992,550 Rls. 24,871 $
118 8 1396 ساري عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 58,695 792,984,071 Rls. 22,539 $
119 5 1396 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,000 784,920,000 Rls. 24,000 $
120 8 1396 ساري عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 56,685 765,934,128 Rls. 21,767 $
121 4 1396 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 23,500 763,987,500 Rls. 23,500 $
122 11 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 11,915 745,848,183 Rls. 20,256 $
123 11 1396 ساري عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 19,870 739,100,000 Rls. 20,000 $
124 4 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 12,525 692,522,885 Rls. 21,292 $
125 11 1396 ساري عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 44,645 669,673,237 Rls. 18,072 $
126 9 1396 ساري عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 50,310 666,261,669 Rls. 18,721 $
127 6 1396 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 18,900 629,199,900 Rls. 18,900 $
128 5 1396 ساري عراق 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 46,910 588,286,567 Rls. 18,013 $
129 1 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 71,856 582,716,232 Rls. 17,964 $
130 8 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 9,665 576,208,566 Rls. 16,430 $
131 2 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 68,848 558,351,510 Rls. 17,212 $
132 11 1396 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 14,950 548,978,950 Rls. 14,950 $
133 11 1396 ساري عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 50,800 545,640,575 Rls. 14,765 $
134 10 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 8,780 535,922,552 Rls. 14,926 $
135 7 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 9,000 519,312,600 Rls. 15,300 $
136 8 1396 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 14,950 514,608,900 Rls. 14,950 $
137 2 1396 ساري عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 15,000 486,555,000 Rls. 15,000 $
138 3 1396 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 14,950 485,037,800 Rls. 14,950 $
139 9 1396 ساري عراق 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,000 451,891,200 Rls. 12,800 $
140 1 1396 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 6,540 432,787,796 Rls. 13,342 $
141 6 1396 ساري عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,730 417,979,552 Rls. 12,558 $
142 6 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 7,300 410,726,188 Rls. 12,410 $
143 6 1396 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,780 398,476,386 Rls. 11,943 $
144 8 1396 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,380 376,852,056 Rls. 10,948 $
145 12 1396 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 9,450 351,303,750 Rls. 9,450 $
146 7 1396 ساري عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,355 345,359,000 Rls. 10,300 $
147 10 1396 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 9,500 344,745,500 Rls. 9,500 $
148 9 1396 ساري عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 9,500 334,884,500 Rls. 9,500 $
149 9 1396 ساري عراق 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 9,450 332,999,100 Rls. 9,450 $
150 8 1396 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 9,500 332,167,500 Rls. 9,500 $
151 10 1396 ساري عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 21,865 308,484,319 Rls. 8,556 $
152 1 1396 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 9,450 306,539,100 Rls. 9,450 $
153 2 1396 ساري عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 9,450 306,529,650 Rls. 9,450 $
154 11 1396 ساري عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 21,535 305,796,276 Rls. 8,276 $
155 9 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,258 273,821,766 Rls. 7,694 $
156 10 1396 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,480 247,055,512 Rls. 6,808 $
157 11 1396 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,170 199,424,628 Rls. 5,382 $
158 11 1396 ساري عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,160 197,191,880 Rls. 5,336 $
159 9 1396 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,190 192,892,812 Rls. 5,474 $
160 11 1396 ساري عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,253 185,589,672 Rls. 5,068 $
161 12 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,760 175,551,180 Rls. 4,692 $
162 5 1396 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,140 172,585,284 Rls. 5,244 $
163 12 1396 ساري عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 9,965 142,743,273 Rls. 3,827 $
164 8 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,002 132,220,480 Rls. 3,752 $
165 7 1396 ساري عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 500 84,392,500 Rls. 2,500 $
166 9 1396 ساري عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 210 22,241,520 Rls. 630 $
مجموع کل
37,644,302,354 ريال
مجموع کل
1,101,705 دلار