آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 51,500 78,555,394 Rls. 2,421 $
202 9 1396 زنجان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,260 71,172,864 Rls. 2,016 $
203 11 1396 زنجان عراق 25301010 پرليت 9,010 66,587,504 Rls. 1,802 $
204 6 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,080 59,554,440 Rls. 1,782 $
205 3 1396 زنجان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 965 56,355,228 Rls. 1,737 $
206 5 1396 زنجان عراق 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,000 53,963,250 Rls. 1,650 $
207 2 1396 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 462 52,453,863 Rls. 1,617 $
208 5 1396 زنجان عراق 08109020 زرشك تازه 1,000 49,057,500 Rls. 1,500 $
209 3 1396 زنجان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 610 48,017,120 Rls. 1,480 $
210 12 1396 زنجان عراق 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 350 39,033,750 Rls. 1,050 $
211 4 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 540 28,948,590 Rls. 891 $
212 1 1396 زنجان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 483 28,188,622 Rls. 869 $
213 5 1396 زنجان عراق 08132000 آلو خشک کرده 2,000 26,164,000 Rls. 800 $
214 12 1396 زنجان عراق 84194090 --- سا?ر 190 21,326,550 Rls. 570 $
215 9 1396 زنجان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 315 20,017,368 Rls. 567 $
216 1 1396 زنجان عراق 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 190 18,489,660 Rls. 570 $
217 10 1396 زنجان عراق 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 320 12,922,470 Rls. 358 $
218 9 1396 زنجان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 48 8,119,920 Rls. 230 $
219 9 1396 زنجان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 34 5,754,552 Rls. 163 $
220 12 1396 زنجان عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10 1,115,250 Rls. 30 $
مجموع کل
745,797,895 ريال
مجموع کل
22,103 دلار