آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 42,877 1,756,555,200 Rls. 52,560 $
102 8 1396 زنجان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 200,000 1,749,500,000 Rls. 50,000 $
103 10 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 104,988 1,740,924,295 Rls. 48,295 $
104 2 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 21,349 1,731,859,916 Rls. 53,372 $
105 2 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 31,396 1,731,163,250 Rls. 53,373 $
106 10 1396 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 135,600 1,708,231,623 Rls. 47,459 $
107 1 1396 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 42,102 1,693,263,600 Rls. 52,200 $
108 2 1396 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 40,269 1,646,758,080 Rls. 50,760 $
109 6 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 105,939 1,614,893,853 Rls. 48,732 $
110 12 1396 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 9,769 1,599,491,250 Rls. 42,750 $
111 9 1396 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 9,915 1,585,710,000 Rls. 45,000 $
112 3 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 86,208 1,538,644,694 Rls. 47,414 $
113 5 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 95,968 1,446,036,676 Rls. 44,146 $
114 7 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 42,083 1,372,668,101 Rls. 40,442 $
115 12 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 802,575 1,363,452,558 Rls. 36,569 $
116 10 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 81,318 1,348,426,346 Rls. 37,407 $
117 9 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 30,920 1,336,722,840 Rls. 37,560 $
118 12 1396 زنجان عراق 79012000 الياژهاي روي 10,040 1,334,648,026 Rls. 36,019 $
119 4 1396 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 31,485 1,304,451,900 Rls. 40,020 $
120 1 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 71,110 1,268,417,318 Rls. 39,111 $
121 9 1396 زنجان عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 16,953 1,208,037,221 Rls. 34,244 $
122 2 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 80,414 1,200,288,510 Rls. 36,990 $
123 12 1396 زنجان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 124,848 1,164,176,388 Rls. 31,212 $
124 1 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 20,414 1,125,721,864 Rls. 34,704 $
125 5 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 54,606 1,084,230,945 Rls. 33,145 $
126 3 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 19,634 1,083,047,749 Rls. 33,378 $
127 10 1396 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 6,318 1,081,680,000 Rls. 30,000 $
128 6 1396 زنجان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,070 1,005,721,110 Rls. 30,210 $
129 6 1396 زنجان عراق 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 198,500 985,188,225 Rls. 29,775 $
130 11 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 54,708 921,817,702 Rls. 25,165 $
131 1 1396 زنجان عراق 79012000 الياژهاي روي 10,020 917,923,182 Rls. 28,307 $
132 8 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 37,549 850,729,524 Rls. 24,407 $
133 8 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 50,130 803,975,282 Rls. 23,060 $
134 1 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 522,875 796,893,904 Rls. 24,574 $
135 4 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 14,191 785,149,427 Rls. 24,125 $
136 8 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 14,417 782,328,000 Rls. 22,200 $
137 6 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 34,960 758,432,766 Rls. 22,724 $
138 11 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 16,000 705,043,200 Rls. 19,200 $
139 9 1396 زنجان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,828 669,648,384 Rls. 18,846 $
140 8 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 35,320 668,681,772 Rls. 19,426 $
141 12 1396 زنجان عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 8,167 625,578,800 Rls. 16,720 $
142 6 1396 زنجان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 9,161 616,057,279 Rls. 18,505 $
143 2 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 40,048 597,775,478 Rls. 18,422 $
144 7 1396 زنجان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,693 596,016,768 Rls. 17,560 $
145 5 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 27,522 587,162,605 Rls. 17,889 $
146 2 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 14,754 571,252,954 Rls. 17,608 $
147 9 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 9,726 567,046,640 Rls. 16,049 $
148 2 1396 زنجان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,611 558,664,458 Rls. 17,222 $
149 9 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 22,362 515,428,485 Rls. 14,535 $
150 9 1396 زنجان عراق 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 3,825 510,912,378 Rls. 14,439 $
151 6 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 27,568 503,736,141 Rls. 15,162 $
152 12 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 24,274 503,254,636 Rls. 13,351 $
153 9 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 282,250 467,702,314 Rls. 13,264 $
154 6 1396 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 10,693 461,196,000 Rls. 13,800 $
155 12 1396 زنجان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,680 455,319,552 Rls. 12,288 $
156 7 1396 زنجان عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 4,050 412,395,300 Rls. 12,150 $
157 10 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 20,229 401,157,254 Rls. 11,126 $
158 11 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 230,750 399,340,586 Rls. 10,820 $
159 8 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 239,225 395,382,722 Rls. 11,242 $
160 3 1396 زنجان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 48,000 389,328,000 Rls. 12,000 $
161 2 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 244,425 372,661,709 Rls. 11,489 $
162 11 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,535 336,809,717 Rls. 9,134 $
163 4 1396 زنجان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 5,360 326,198,535 Rls. 10,023 $
164 4 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 8,913 323,863,920 Rls. 9,936 $
165 12 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,130 315,987,355 Rls. 8,465 $
166 9 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 5,232 313,512,524 Rls. 8,894 $
167 12 1396 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 23,880 312,714,570 Rls. 8,358 $
168 9 1396 زنجان عراق 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 25,290 312,475,704 Rls. 8,851 $
169 9 1396 زنجان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,161 309,969,120 Rls. 8,780 $
170 7 1396 زنجان عراق 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 24,510 289,567,546 Rls. 8,578 $
171 8 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 16,858 272,569,247 Rls. 7,755 $
172 9 1396 زنجان عراق 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 13,697 272,507,787 Rls. 7,733 $
173 8 1396 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,176 264,653,269 Rls. 7,617 $
174 1 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,725 252,851,268 Rls. 7,798 $
175 6 1396 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,163 252,550,940 Rls. 7,571 $
176 11 1396 زنجان عراق 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 596 243,266,870 Rls. 6,655 $
177 5 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 153,500 236,328,881 Rls. 7,214 $
178 10 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,915 233,184,534 Rls. 6,462 $
179 1 1396 زنجان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,360 214,869,312 Rls. 6,624 $
180 10 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 9,169 214,787,034 Rls. 5,960 $
181 3 1396 زنجان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,012 214,260,176 Rls. 6,604 $
182 5 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,321 212,157,256 Rls. 6,476 $
183 1 1396 زنجان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,493 193,265,604 Rls. 5,958 $
184 1 1396 زنجان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,060 188,594,532 Rls. 5,814 $
185 10 1396 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,269 161,195,738 Rls. 4,442 $
186 9 1396 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,281 159,169,353 Rls. 4,484 $
187 6 1396 زنجان عراق 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,544 151,043,665 Rls. 4,554 $
188 8 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,430 140,461,895 Rls. 4,010 $
189 12 1396 زنجان عراق 25301010 پرليت 18,010 134,336,350 Rls. 3,602 $
190 9 1396 زنجان عراق 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 42 132,473,258 Rls. 3,758 $
191 3 1396 زنجان عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 1,350 131,454,900 Rls. 4,050 $
192 3 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,430 130,100,440 Rls. 4,010 $
193 11 1396 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 940 121,907,660 Rls. 3,290 $
194 3 1396 زنجان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 92,465,400 Rls. 2,850 $
195 12 1396 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 668 87,205,062 Rls. 2,338 $
196 10 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 49,500 83,847,284 Rls. 2,326 $
197 7 1396 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,485 82,985,752 Rls. 2,451 $
198 7 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 51,500 81,641,120 Rls. 2,420 $
199 6 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 50,500 79,149,570 Rls. 2,373 $
200 4 1396 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 51,500 78,625,800 Rls. 2,420 $
مجموع کل
67,932,913,688 ريال
مجموع کل
1,985,160 دلار