آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 غرب تهران ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 940 5,759,500,833 Rls. 177,483 $
102 7 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 112,530 5,732,711,235 Rls. 168,795 $
103 2 1396 غرب تهران ترکيه 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 50,000 5,678,575,000 Rls. 175,000 $
104 7 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 110,680 5,639,772,945 Rls. 166,020 $
105 4 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 136,360 5,543,566,845 Rls. 170,553 $
106 12 1396 غرب تهران ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,800 5,471,416,500 Rls. 147,180 $
107 11 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 176,480 5,427,000,931 Rls. 147,023 $
108 11 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 41,234 5,416,447,337 Rls. 146,573 $
109 8 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 1,368,000 5,263,684,800 Rls. 150,484 $
110 11 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 47,400 5,261,826,600 Rls. 142,200 $
111 10 1396 غرب تهران ترکيه 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 25,380 5,228,047,363 Rls. 144,067 $
112 6 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 202,180 5,213,510,053 Rls. 157,474 $
113 8 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 68,000 5,211,880,000 Rls. 150,000 $
114 5 1396 غرب تهران ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 10,115 5,140,869,870 Rls. 156,930 $
115 6 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 69,500 5,137,720,000 Rls. 155,500 $
116 4 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 67,600 4,954,327,500 Rls. 152,250 $
117 4 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 50,100 4,891,419,000 Rls. 150,300 $
118 6 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 21,501 4,880,394,018 Rls. 146,598 $
119 9 1396 غرب تهران ترکيه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 19,432 4,792,761,211 Rls. 135,961 $
120 12 1396 غرب تهران ترکيه 22029990 --- ساير 46,700 4,790,124,075 Rls. 128,425 $
121 9 1396 غرب تهران ترکيه 41062100 ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue) 71,550 4,785,806,280 Rls. 135,695 $
122 1 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 48,930 4,760,106,120 Rls. 146,790 $
123 12 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 50,656 4,734,272,600 Rls. 127,007 $
124 1 1396 غرب تهران ترکيه 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 120,570 4,692,389,952 Rls. 144,684 $
125 10 1396 غرب تهران ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 4,691,712,000 Rls. 131,200 $
126 9 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 87,900 4,641,115,410 Rls. 131,850 $
127 1 1396 غرب تهران ترکيه 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 50,570 4,509,664,676 Rls. 139,067 $
128 5 1396 غرب تهران ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,435 4,469,727,870 Rls. 136,305 $
129 5 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 89,290 4,401,987,360 Rls. 133,935 $
130 9 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 34,350 4,329,786,972 Rls. 122,178 $
131 11 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 48,100 4,298,701,250 Rls. 116,750 $
132 8 1396 غرب تهران ترکيه 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 40,000 4,112,760,000 Rls. 120,000 $
133 10 1396 غرب تهران ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,850 4,085,216,912 Rls. 113,302 $
134 5 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 63,368 4,006,623,076 Rls. 122,562 $
135 2 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 40,900 3,980,123,700 Rls. 122,700 $
136 1 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 67,612 3,853,619,736 Rls. 118,824 $
137 12 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 68,680 3,829,768,500 Rls. 103,020 $
138 12 1396 غرب تهران ترکيه 41039000 ک ساير 71,500 3,760,344,000 Rls. 100,800 $
139 6 1396 غرب تهران ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,100 3,717,913,210 Rls. 112,090 $
140 10 1396 غرب تهران ترکيه 39011050 ک ک ک گريد بادي: 95,185 3,678,865,792 Rls. 102,032 $
141 11 1396 غرب تهران ترکيه 39011050 ک ک ک گريد بادي: 95,090 3,670,190,488 Rls. 99,838 $
142 6 1396 غرب تهران ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 45,900 3,661,857,600 Rls. 110,400 $
143 10 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 67,370 3,651,321,090 Rls. 101,055 $
144 11 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 39,600 3,641,378,856 Rls. 98,844 $
145 10 1396 غرب تهران ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,910 3,629,747,760 Rls. 100,674 $
146 10 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 909,000 3,606,798,690 Rls. 100,430 $
147 7 1396 غرب تهران ترکيه 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 4,904 3,554,612,100 Rls. 105,300 $
148 8 1396 غرب تهران ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 25,365 3,523,554,588 Rls. 101,460 $
149 6 1396 غرب تهران ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 119,875 3,519,953,800 Rls. 105,490 $
150 8 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 66,220 3,443,433,600 Rls. 99,330 $
151 12 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 29,235 3,434,360,265 Rls. 91,791 $
152 10 1396 غرب تهران ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 47,800 3,418,656,000 Rls. 95,600 $
153 8 1396 غرب تهران ترکيه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,350 3,404,335,800 Rls. 98,900 $
154 7 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 47,200 3,395,582,050 Rls. 99,350 $
155 9 1396 غرب تهران ترکيه 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 9,268 3,392,750,000 Rls. 96,281 $
156 5 1396 غرب تهران ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 40,700 3,380,728,800 Rls. 103,200 $
157 3 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 86,560 3,370,539,864 Rls. 103,872 $
158 4 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 85,610 3,338,276,340 Rls. 102,732 $
159 3 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 6,400 3,302,731,332 Rls. 101,754 $
160 11 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 40,742 3,282,173,445 Rls. 88,815 $
161 3 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 32,800 3,193,483,200 Rls. 98,400 $
162 7 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 11,550 3,186,375,115 Rls. 93,401 $
163 7 1396 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 72,000 3,182,368,800 Rls. 93,600 $
164 12 1396 غرب تهران ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,476 3,089,866,297 Rls. 82,947 $
165 8 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,800 3,015,784,200 Rls. 85,800 $
166 12 1396 غرب تهران ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 27,260 2,939,026,430 Rls. 78,802 $
167 3 1396 غرب تهران ترکيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 20,000 2,920,500,000 Rls. 90,000 $
168 5 1396 غرب تهران ترکيه 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 7,820 2,914,015,500 Rls. 89,100 $
169 3 1396 غرب تهران ترکيه 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 73,388 2,857,349,178 Rls. 88,065 $
170 6 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 769,000 2,816,487,960 Rls. 84,590 $
171 3 1396 غرب تهران ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,960 2,806,932,000 Rls. 86,515 $
172 12 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 679,830 2,801,758,195 Rls. 74,781 $
173 1 1396 غرب تهران ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 26,998 2,789,485,038 Rls. 86,001 $
174 2 1396 غرب تهران ترکيه 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 71,390 2,778,641,580 Rls. 85,668 $
175 7 1396 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,000 2,778,006,660 Rls. 81,180 $
176 6 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 80,130 2,743,625,492 Rls. 82,327 $
177 10 1396 غرب تهران ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 45,650 2,733,188,400 Rls. 75,600 $
178 5 1396 غرب تهران ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 68,960 2,723,451,072 Rls. 82,752 $
179 12 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 41,434 2,722,336,638 Rls. 72,864 $
180 12 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,000 2,693,880,000 Rls. 72,000 $
181 7 1396 غرب تهران ترکيه 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 22,445 2,692,418,334 Rls. 78,558 $
182 4 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 43,599 2,652,857,626 Rls. 81,652 $
183 6 1396 غرب تهران ترکيه 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 100,040 2,611,204,064 Rls. 79,032 $
184 10 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,550 2,596,609,950 Rls. 72,050 $
185 5 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 29,000 2,556,599,984 Rls. 78,176 $
186 5 1396 غرب تهران ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 47,758 2,514,828,243 Rls. 76,413 $
187 11 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 45,380 2,499,598,470 Rls. 68,070 $
188 5 1396 غرب تهران ترکيه 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 6,850 2,464,321,750 Rls. 75,350 $
189 5 1396 غرب تهران ترکيه 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 4,788 2,461,650,000 Rls. 75,000 $
190 6 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 110,390 2,441,334,072 Rls. 73,162 $
191 5 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,590 2,412,647,850 Rls. 73,770 $
192 2 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,740 2,407,474,140 Rls. 74,220 $
193 11 1396 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,402,075,000 Rls. 65,000 $
194 11 1396 غرب تهران ترکيه 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 18,820 2,396,706,720 Rls. 64,860 $
195 10 1396 غرب تهران ترکيه 41039000 ک ساير 55,600 2,396,068,368 Rls. 66,468 $
196 5 1396 غرب تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,100 2,373,030,600 Rls. 72,300 $
197 6 1396 غرب تهران ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 23,970 2,366,630,010 Rls. 71,910 $
198 4 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,180 2,364,441,300 Rls. 72,540 $
199 9 1396 غرب تهران ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 16,222 2,309,370,210 Rls. 64,890 $
200 6 1396 غرب تهران ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 244,780 2,286,117,453 Rls. 68,538 $
مجموع کل
367,291,589,899 ريال
مجموع کل
10,691,075 دلار