آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 571,014,400 Rls. 17,600 $
102 2 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,125 570,342,498 Rls. 17,582 $
103 12 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 45,480 565,547,736 Rls. 15,213 $
104 12 1396 زنجان ترکيه 28301000 سولفور سديم 24,840 554,056,200 Rls. 14,904 $
105 11 1396 زنجان ترکيه 28301000 سولفور سديم 24,220 536,986,464 Rls. 14,532 $
106 9 1396 زنجان ترکيه 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 22,000 504,089,300 Rls. 14,300 $
107 8 1396 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,100 461,295,476 Rls. 13,124 $
108 2 1396 زنجان ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 24,062 429,271,258 Rls. 13,234 $
109 11 1396 زنجان ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 24,452 415,666,884 Rls. 11,248 $
110 1 1396 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,800 414,071,070 Rls. 12,765 $
111 1 1396 زنجان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 48,180 390,474,810 Rls. 12,045 $
112 5 1396 زنجان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27,729 336,434,930 Rls. 10,270 $
113 9 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 20,990 293,360,127 Rls. 8,243 $
114 3 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 22,350 289,298,240 Rls. 8,915 $
115 10 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 21,830 269,827,006 Rls. 7,382 $
116 10 1396 زنجان ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 8,610 249,678,714 Rls. 7,072 $
117 9 1396 زنجان ترکيه 28331100 سولفات دي سديم 40,000 232,254,660 Rls. 6,550 $
118 10 1396 زنجان ترکيه 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 5,000 132,813,648 Rls. 3,762 $
119 10 1396 زنجان ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 15,000 99,504,324 Rls. 2,818 $
120 4 1396 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,500 72,517,680 Rls. 2,232 $
121 4 1396 زنجان ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 25,056 48,844,166 Rls. 1,503 $
122 4 1396 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 24,000 36,767,160 Rls. 1,128 $
123 10 1396 زنجان ترکيه 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 5,550 36,209,195 Rls. 1,026 $
124 3 1396 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 21,250 32,411,556 Rls. 999 $
125 9 1396 زنجان ترکيه 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 20,570 29,741,560 Rls. 842 $
126 5 1396 زنجان ترکيه 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 152 28,387,940 Rls. 868 $
127 8 1396 زنجان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 18,850,150 Rls. 550 $
128 10 1396 زنجان ترکيه 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 215 12,312,976 Rls. 349 $
129 10 1396 زنجان ترکيه 34021240 كوكو آميد و بتائين 440 11,642,553 Rls. 330 $
130 10 1396 زنجان ترکيه 25010040 کلروسديم دا را ي گريد دا رويي . 3,184 7,621,428 Rls. 216 $
131 9 1396 زنجان ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 38 860,358 Rls. 24 $
132 5 1396 زنجان ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10 212,582 Rls. 6 $
مجموع کل
7,652,367,049 ريال
مجموع کل
221,632 دلار