آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 455,000 1,623,621,010 Rls. 50,050 $
202 11 1396 بازرگان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 123,757 1,610,179,613 Rls. 43,793 $
203 5 1396 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,000 1,567,632,000 Rls. 48,000 $
204 10 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 99,200 1,560,331,944 Rls. 43,146 $
205 12 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 379,800 1,560,279,798 Rls. 41,778 $
206 1 1396 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,480 1,522,818,880 Rls. 46,960 $
207 5 1396 بازرگان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 111,910 1,522,419,221 Rls. 46,478 $
208 4 1396 بازرگان ترکيه 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 47,425 1,497,694,550 Rls. 46,090 $
209 11 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 98,011 1,487,372,391 Rls. 40,427 $
210 12 1396 بازرگان ترکيه 27101920 گريس 75,973 1,438,620,814 Rls. 38,498 $
211 12 1396 بازرگان ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 38,140 1,427,008,100 Rls. 38,140 $
212 9 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 96,890 1,396,660,680 Rls. 39,595 $
213 8 1396 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,500 1,375,158,900 Rls. 39,950 $
214 1 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 384,000 1,369,642,560 Rls. 42,240 $
215 5 1396 بازرگان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,890 1,366,414,900 Rls. 41,780 $
216 11 1396 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 91,117 1,360,549,944 Rls. 36,792 $
217 11 1396 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 113,360 1,350,108,522 Rls. 36,832 $
218 1 1396 بازرگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,585 1,321,277,100 Rls. 40,755 $
219 12 1396 بازرگان ترکيه 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 119,500 1,296,890,000 Rls. 35,000 $
220 12 1396 بازرگان ترکيه 69074090 ک ک ک سا?ر 69,000 1,294,276,375 Rls. 34,625 $
221 3 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 360,000 1,285,109,760 Rls. 39,600 $
222 12 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 92,408 1,282,616,776 Rls. 34,489 $
223 6 1396 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 200,000 1,271,716,200 Rls. 38,200 $
224 1 1396 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 108,600 1,264,986,240 Rls. 39,000 $
225 2 1396 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 70,528 1,258,200,575 Rls. 38,790 $
226 1 1396 بازرگان ترکيه 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 101,828 1,254,334,764 Rls. 38,694 $
227 10 1396 بازرگان ترکيه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 3,900 1,251,970,500 Rls. 34,500 $
228 9 1396 بازرگان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 25,480 1,241,359,248 Rls. 35,162 $
229 7 1396 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 120,000 1,207,801,000 Rls. 35,500 $
230 12 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 77,330 1,186,068,375 Rls. 31,905 $
231 12 1396 بازرگان ترکيه 23024000 سبوس ، فضولاتو ساير آخال از ساير غلات 46,451 1,182,444,960 Rls. 31,680 $
232 3 1396 بازرگان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 71,600 1,177,699,470 Rls. 36,285 $
233 9 1396 بازرگان ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 33,380 1,177,604,820 Rls. 33,380 $
234 5 1396 بازرگان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 71,458 1,144,057,022 Rls. 35,014 $
235 3 1396 بازرگان ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,500 1,135,540,000 Rls. 35,000 $
236 3 1396 بازرگان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 258,000 1,096,843,800 Rls. 33,800 $
237 2 1396 بازرگان ترکيه 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 15,000 1,070,817,000 Rls. 33,000 $
238 7 1396 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,113 1,053,285,914 Rls. 31,202 $
239 12 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 70,589 1,045,599,475 Rls. 28,005 $
240 3 1396 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 71,070 1,045,027,690 Rls. 32,200 $
241 4 1396 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 70,315 1,033,563,840 Rls. 31,709 $
242 5 1396 بازرگان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 15,700 1,033,405,400 Rls. 31,400 $
243 12 1396 بازرگان ترکيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 110,200 1,025,596,084 Rls. 27,552 $
244 6 1396 بازرگان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 67,330 1,025,204,067 Rls. 30,899 $
245 6 1396 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 91,580 998,730,000 Rls. 30,000 $
246 5 1396 بازرگان ترکيه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 93,294 984,660,000 Rls. 30,000 $
247 5 1396 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 97,328 982,770,000 Rls. 30,000 $
248 8 1396 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 96,000 975,268,000 Rls. 28,000 $
249 8 1396 بازرگان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمر?ت 197,400 948,380,220 Rls. 27,180 $
250 6 1396 بازرگان ترکيه 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 24,000 945,997,056 Rls. 28,416 $
251 7 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 93,585 928,607,807 Rls. 27,511 $
252 1 1396 بازرگان ترکيه 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 9,520 925,915,200 Rls. 28,560 $
253 9 1396 بازرگان ترکيه 61161000 دستکش ، دستكش انگشتي ونيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيک ياکائوچو. 10,500 925,050,000 Rls. 26,250 $
254 12 1396 بازرگان ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 24,000 922,773,600 Rls. 24,480 $
255 10 1396 بازرگان ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,000 905,773,440 Rls. 24,960 $
256 1 1396 بازرگان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,500 899,877,000 Rls. 27,750 $
257 3 1396 بازرگان ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 7,904 897,724,464 Rls. 27,664 $
258 12 1396 بازرگان ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,480 895,256,250 Rls. 23,750 $
259 8 1396 بازرگان ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 12,200 875,210,100 Rls. 24,900 $
260 4 1396 بازرگان ترکيه 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 44,880 860,149,455 Rls. 26,389 $
261 11 1396 بازرگان ترکيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 23,100 855,947,400 Rls. 23,100 $
262 1 1396 بازرگان ترکيه 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 26,110 846,370,800 Rls. 26,100 $
263 2 1396 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 63,280 824,565,620 Rls. 25,420 $
264 6 1396 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 61,216 815,251,340 Rls. 24,486 $
265 3 1396 بازرگان ترکيه 27101920 گريس 23,134 811,913,588 Rls. 25,022 $
266 8 1396 بازرگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,500 804,195,000 Rls. 23,000 $
267 8 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 69,733 793,475,931 Rls. 22,559 $
268 9 1396 بازرگان ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 22,310 786,449,810 Rls. 22,310 $
269 9 1396 بازرگان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,363 776,520,777 Rls. 22,036 $
270 3 1396 بازرگان ترکيه 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 62,160 766,484,747 Rls. 23,620 $
271 2 1396 بازرگان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 46,020 762,222,500 Rls. 23,500 $
272 7 1396 بازرگان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,173 759,935,229 Rls. 22,173 $
273 10 1396 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 105,620 727,345,175 Rls. 20,068 $
274 11 1396 بازرگان ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 9,690 716,129,760 Rls. 19,380 $
275 3 1396 بازرگان ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 14,700 715,544,550 Rls. 22,050 $
276 5 1396 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 49,000 704,228,832 Rls. 21,456 $
277 7 1396 بازرگان ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,606 702,973,690 Rls. 20,606 $
278 12 1396 بازرگان ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,500 686,473,550 Rls. 18,466 $
279 4 1396 بازرگان ترکيه 27101920 گريس 23,880 685,819,770 Rls. 21,079 $
280 3 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 84,000 681,324,000 Rls. 21,000 $
281 5 1396 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 150,000 678,111,300 Rls. 20,700 $
282 4 1396 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 150,000 644,391,000 Rls. 19,800 $
283 8 1396 بازرگان ترکيه 07132010 لپه 9,910 637,898,177 Rls. 18,532 $
284 7 1396 بازرگان ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 92,500 624,095,400 Rls. 18,500 $
285 4 1396 بازرگان ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 42,535 623,868,300 Rls. 19,140 $
286 3 1396 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 93,120 610,210,400 Rls. 18,800 $
287 9 1396 بازرگان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,335 609,909,282 Rls. 17,234 $
288 10 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 42,147 607,672,826 Rls. 16,858 $
289 10 1396 بازرگان ترکيه 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 19,500 604,767,288 Rls. 16,773 $
290 12 1396 بازرگان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,000 594,800,000 Rls. 16,000 $
291 8 1396 بازرگان ترکيه 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 16,900 594,018,100 Rls. 16,900 $
292 7 1396 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 43,330 591,247,065 Rls. 17,331 $
293 9 1396 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 40,210 583,398,600 Rls. 16,525 $
294 8 1396 بازرگان ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 16,600 580,419,000 Rls. 16,600 $
295 11 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 43,672 568,157,156 Rls. 15,335 $
296 2 1396 بازرگان ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 11,241 560,129,771 Rls. 17,262 $
297 9 1396 بازرگان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 68,200 553,440,196 Rls. 15,594 $
298 10 1396 بازرگان ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 15,450 552,492,000 Rls. 15,450 $
299 1 1396 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 16,520 535,578,400 Rls. 16,520 $
300 5 1396 بازرگان ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,280 534,705,017 Rls. 16,247 $
مجموع کل
98,684,434,221 ريال
مجموع کل
2,877,237 دلار