آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 اصفهان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 47,876 2,801,594,088 Rls. 76,122 $
102 4 1396 اصفهان ترکيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 99,000 2,728,185,300 Rls. 83,970 $
103 6 1396 اصفهان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 97,000 2,721,073,364 Rls. 81,963 $
104 6 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 2,710,027,800 Rls. 81,090 $
105 9 1396 اصفهان ترکيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 72,000 2,708,961,840 Rls. 76,560 $
106 8 1396 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 11,620 2,707,668,066 Rls. 77,034 $
107 8 1396 اصفهان ترکيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,967 2,689,204,296 Rls. 76,509 $
108 12 1396 اصفهان ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 89,980 2,676,600,000 Rls. 72,000 $
109 3 1396 اصفهان ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 45,229 2,650,735,296 Rls. 81,684 $
110 6 1396 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 8,883 2,641,448,880 Rls. 79,947 $
111 10 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 45,360 2,469,103,560 Rls. 68,040 $
112 10 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 60,375 2,388,070,336 Rls. 66,414 $
113 11 1396 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 63,340 2,340,539,680 Rls. 63,340 $
114 10 1396 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 63,460 2,288,113,760 Rls. 63,460 $
115 12 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 2,281,195,200 Rls. 61,341 $
116 9 1396 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 63,400 2,238,273,600 Rls. 63,400 $
117 5 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 66,950 2,192,034,610 Rls. 66,950 $
118 4 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 60,375 2,157,790,860 Rls. 66,414 $
119 12 1396 اصفهان ترکيه 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 46,690 2,096,287,620 Rls. 56,028 $
120 10 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 58,400 2,091,936,000 Rls. 58,400 $
121 6 1396 اصفهان ترکيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,182 2,091,864,744 Rls. 62,593 $
122 2 1396 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 63,560 2,061,822,840 Rls. 63,540 $
123 8 1396 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 65,995 2,044,494,690 Rls. 59,395 $
124 5 1396 اصفهان ترکيه 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 45,592 1,980,416,000 Rls. 60,454 $
125 2 1396 اصفهان ترکيه 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 43,298 1,965,782,870 Rls. 60,581 $
126 3 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 59,610 1,934,141,400 Rls. 59,610 $
127 4 1396 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 65,244 1,911,042,400 Rls. 58,720 $
128 10 1396 اصفهان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 17,654 1,909,597,872 Rls. 52,962 $
129 1 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 67,200 1,743,329,280 Rls. 53,760 $
130 11 1396 اصفهان ترکيه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 11,743 1,724,932,254 Rls. 46,974 $
131 9 1396 اصفهان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 143,020 1,665,786,005 Rls. 47,255 $
132 2 1396 اصفهان ترکيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,650,445,440 Rls. 50,863 $
133 11 1396 اصفهان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 68,040 1,612,203,831 Rls. 43,659 $
134 3 1396 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 5,458 1,593,714,168 Rls. 49,122 $
135 1 1396 اصفهان ترکيه 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 22,300 1,591,408,280 Rls. 49,060 $
136 8 1396 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 4,858 1,498,484,106 Rls. 43,722 $
137 10 1396 اصفهان ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 40,810 1,459,365,600 Rls. 40,810 $
138 9 1396 اصفهان ترکيه 11051000 ک آرد، زبره و پودر 40,000 1,416,540,000 Rls. 40,000 $
139 10 1396 اصفهان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,908 1,400,775,600 Rls. 38,850 $
140 1 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 43,080 1,397,429,040 Rls. 43,080 $
141 8 1396 اصفهان ترکيه 11051000 ک آرد، زبره و پودر 40,000 1,388,440,000 Rls. 40,000 $
142 3 1396 اصفهان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 49,250 1,326,511,395 Rls. 40,878 $
143 3 1396 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 44,170 1,289,746,332 Rls. 39,753 $
144 12 1396 اصفهان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 68,040 1,271,996,460 Rls. 34,020 $
145 9 1396 اصفهان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 11,548 1,232,945,316 Rls. 34,644 $
146 2 1396 اصفهان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 115,000 1,134,123,376 Rls. 34,951 $
147 9 1396 اصفهان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,855 1,103,650,479 Rls. 31,011 $
148 1 1396 اصفهان ترکيه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 23,660 1,073,880,080 Rls. 33,124 $
149 3 1396 اصفهان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 19,950 1,024,236,473 Rls. 31,556 $
150 8 1396 اصفهان ترکيه 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 22,278 1,008,775,796 Rls. 29,434 $
151 12 1396 اصفهان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 8,695 972,944,415 Rls. 26,085 $
152 1 1396 اصفهان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 115,400 958,102,260 Rls. 29,549 $
153 12 1396 اصفهان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 25,290 957,422,172 Rls. 25,589 $
154 8 1396 اصفهان ترکيه 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 15,000 951,480,000 Rls. 27,000 $
155 7 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,500 943,031,250 Rls. 28,125 $
156 6 1396 اصفهان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 9,379 929,646,480 Rls. 28,137 $
157 8 1396 اصفهان ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 48,000 912,643,200 Rls. 25,965 $
158 4 1396 اصفهان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,000 903,855,270 Rls. 27,819 $
159 1 1396 اصفهان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 67,000 874,177,464 Rls. 26,963 $
160 10 1396 اصفهان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 24,930 853,292,572 Rls. 23,514 $
161 2 1396 اصفهان ترکيه 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 100,000 810,875,000 Rls. 24,989 $
162 10 1396 اصفهان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,732 809,510,901 Rls. 22,462 $
163 10 1396 اصفهان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 72,000 794,293,632 Rls. 21,888 $
164 5 1396 اصفهان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 7,906 775,697,190 Rls. 23,718 $
165 8 1396 اصفهان ترکيه 11081100 نشاسته گندم 48,000 717,374,160 Rls. 20,640 $
166 6 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 21,320 709,764,120 Rls. 21,320 $
167 7 1396 اصفهان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24,250 706,452,212 Rls. 20,612 $
168 8 1396 اصفهان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 6,777 696,804,363 Rls. 20,331 $
169 5 1396 اصفهان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24,250 673,183,638 Rls. 20,612 $
170 1 1396 اصفهان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 25,000 672,881,000 Rls. 20,750 $
171 4 1396 اصفهان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24,250 669,700,125 Rls. 20,612 $
172 3 1396 اصفهان ترکيه 38244020 پلي نفتالين سولفانات 21,915 639,893,012 Rls. 19,723 $
173 1 1396 اصفهان ترکيه 38244020 پلي نفتالين سولفانات 21,925 639,869,296 Rls. 19,732 $
174 2 1396 اصفهان ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 19,390 624,308,880 Rls. 19,240 $
175 9 1396 اصفهان ترکيه 11081100 نشاسته گندم 38,400 581,930,352 Rls. 16,512 $
176 5 1396 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 1,859 547,187,355 Rls. 16,731 $
177 11 1396 اصفهان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 47,500 544,362,168 Rls. 14,892 $
178 3 1396 اصفهان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 5,551 540,289,932 Rls. 16,653 $
179 2 1396 اصفهان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 23,500 533,621,550 Rls. 16,445 $
180 9 1396 اصفهان ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 15,000 528,570,000 Rls. 15,000 $
181 7 1396 اصفهان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 48,750 505,584,300 Rls. 14,820 $
182 10 1396 اصفهان ترکيه 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 47,500 465,406,425 Rls. 12,825 $
183 10 1396 اصفهان ترکيه 29153100 استات اتيل 22,200 460,410,000 Rls. 12,875 $
184 4 1396 اصفهان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,640 437,294,520 Rls. 13,416 $
185 7 1396 فرودگاه اصفهان ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 8 418,454,400 Rls. 12,480 $
186 7 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 12,280 416,807,760 Rls. 12,280 $
187 6 1396 اصفهان ترکيه 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,905 413,494,705 Rls. 12,466 $
188 11 1396 اصفهان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 84,000 395,477,726 Rls. 10,819 $
189 6 1396 اصفهان ترکيه 27132000 قيرنفت 67,200 359,331,840 Rls. 10,752 $
190 8 1396 اصفهان ترکيه 29154010 اس?دها? مونو - د? - ?اتر? کلرواست?ک ، املاح و استرها? آنها ؛ مونو کلرواست?ک اس?د 22,500 355,883,625 Rls. 10,125 $
191 9 1396 فرودگاه اصفهان ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 6 329,827,680 Rls. 9,360 $
192 8 1396 اصفهان ترکيه 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 4,982 307,360,264 Rls. 8,968 $
193 7 1396 اصفهان ترکيه 27132000 قيرنفت 44,280 237,560,050 Rls. 7,085 $
194 6 1396 اصفهان ترکيه 11081100 نشاسته گندم 15,250 234,907,288 Rls. 7,056 $
195 1 1396 اصفهان ترکيه 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 23,840 208,687,540 Rls. 6,437 $
196 2 1396 اصفهان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 23,740 207,933,990 Rls. 6,408 $
197 12 1396 اصفهان ترکيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,140 207,092,025 Rls. 5,535 $
198 11 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 5,480 202,496,960 Rls. 5,480 $
199 9 1396 اصفهان ترکيه 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 22,010 193,879,476 Rls. 5,502 $
200 6 1396 اصفهان ترکيه 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 5,600 185,746,400 Rls. 5,600 $
مجموع کل
125,103,527,226 ريال
مجموع کل
3,646,944 دلار