آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 12 1396 مشهد تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 16,321 659,375,930 Rls. 17,795 $
502 6 1396 مشهد تاجيكستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 13,704 652,703,346 Rls. 19,606 $
503 12 1396 مشهد تاجيكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,832 652,583,304 Rls. 17,496 $
504 2 1396 مشهد تاجيكستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 4,960 643,510,400 Rls. 19,831 $
505 3 1396 مشهد تاجيكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 17,225 640,136,676 Rls. 19,722 $
506 8 1396 مشهد تاجيكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 5,025 639,526,681 Rls. 18,594 $
507 5 1396 مشهد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 208,174 639,090,098 Rls. 19,512 $
508 8 1396 مشهد تاجيكستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 3,355 631,768,126 Rls. 17,974 $
509 1 1396 مشهد تاجيكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 19,950 628,811,348 Rls. 19,391 $
510 5 1396 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 24,010 628,197,640 Rls. 19,208 $
511 4 1396 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,954 624,617,985 Rls. 19,163 $
512 9 1396 مشهد تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,200 623,641,408 Rls. 17,600 $
513 5 1396 مشهد تاجيكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,460 623,400,162 Rls. 18,942 $
514 1 1396 مشهد تاجيكستان 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 4,800 622,809,600 Rls. 19,200 $
515 2 1396 مشهد تاجيكستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,800 622,752,000 Rls. 19,192 $
516 2 1396 مشهد تاجيكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 19,164 621,622,668 Rls. 19,158 $
517 9 1396 مشهد تاجيكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 620,417,600 Rls. 17,600 $
518 3 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 4,736 614,641,704 Rls. 18,944 $
519 3 1396 مشهد تاجيكستان 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 10,750 612,733,096 Rls. 18,884 $
520 5 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,471 612,252,866 Rls. 18,652 $
521 2 1396 مشهد تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,283 611,442,711 Rls. 18,849 $
522 3 1396 مشهد تاجيكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 18,682 606,237,248 Rls. 18,682 $
523 11 1396 مشهد تاجيكستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,000 605,896,500 Rls. 16,500 $
524 9 1396 مشهد تاجيكستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,050 597,005,475 Rls. 16,775 $
525 10 1396 مشهد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 275,611 596,550,828 Rls. 16,609 $
526 11 1396 مشهد تاجيكستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 5,420 594,368,040 Rls. 16,260 $
527 5 1396 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 20,037 593,480,719 Rls. 18,033 $
528 5 1396 مشهد تاجيكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,525 586,451,618 Rls. 17,902 $
529 2 1396 مشهد تاجيكستان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 6,000 583,866,000 Rls. 17,993 $
530 3 1396 مشهد تاجيكستان 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 39,600 578,276,820 Rls. 17,820 $
531 7 1396 مشهد تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,693 573,688,542 Rls. 17,079 $
532 11 1396 مشهد تاجيكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 14,650 572,983,950 Rls. 15,675 $
533 7 1396 مشهد تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 15,858 567,442,356 Rls. 16,718 $
534 12 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,263 567,430,614 Rls. 15,165 $
535 6 1396 مشهد تاجيكستان 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 4,950 564,590,280 Rls. 17,067 $
536 5 1396 مشهد تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,201 561,348,620 Rls. 17,164 $
537 4 1396 مشهد تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 16,560 558,342,020 Rls. 17,156 $
538 11 1396 مشهد تاجيكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 42,920 556,625,188 Rls. 15,022 $
539 11 1396 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 18,700 552,801,920 Rls. 14,960 $
540 12 1396 مشهد تاجيكستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 42,175 552,282,815 Rls. 14,761 $
541 12 1396 مشهد تاجيكستان 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 3,700 552,025,200 Rls. 14,800 $
542 8 1396 مشهد تاجيكستان 34012030 صابون چيپس 31,300 550,812,125 Rls. 15,650 $
543 11 1396 مشهد تاجيكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,100 548,781,750 Rls. 14,850 $
544 8 1396 مشهد تاجيكستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 4,000 548,368,000 Rls. 16,000 $
545 8 1396 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 17,328 548,343,941 Rls. 15,595 $
546 6 1396 مشهد تاجيكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 10,883 547,669,860 Rls. 16,483 $
547 7 1396 مشهد تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 12,574 545,753,418 Rls. 16,079 $
548 10 1396 مشهد تاجيكستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 12,300 539,537,040 Rls. 14,760 $
549 8 1396 مشهد تاجيكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,947 538,608,160 Rls. 15,284 $
550 2 1396 مشهد تاجيكستان 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 6,875 535,177,500 Rls. 16,500 $
551 12 1396 مشهد تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,415 533,384,250 Rls. 14,150 $
552 2 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 5,660 530,019,396 Rls. 16,338 $
553 9 1396 مشهد تاجيكستان 25081000 بنتونيت 15,000 528,570,000 Rls. 15,000 $
554 8 1396 مشهد تاجيكستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 3,745 523,775,700 Rls. 14,980 $
555 4 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,010 522,439,200 Rls. 16,080 $
556 8 1396 مشهد تاجيكستان 32041410 ---گرانول مستربچ 5,050 521,493,300 Rls. 15,150 $
557 6 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 65,477 517,076,000 Rls. 15,650 $
558 5 1396 مشهد تاجيكستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 7,880 517,059,560 Rls. 15,760 $
559 10 1396 مشهد تاجيكستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,324 506,013,816 Rls. 13,944 $
560 10 1396 مشهد تاجيكستان 70193910 پشم شيشه 15,491 502,692,752 Rls. 13,942 $
561 9 1396 مشهد تاجيكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,480 502,538,256 Rls. 14,256 $
562 11 1396 مشهد تاجيكستان 85366100 سرپيچ لامپ 5,434 502,392,265 Rls. 13,585 $
563 7 1396 مشهد تاجيكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,700 498,923,550 Rls. 14,850 $
564 11 1396 مشهد تاجيكستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 4,500 498,852,000 Rls. 13,500 $
565 8 1396 مشهد تاجيكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,920 498,201,926 Rls. 14,174 $
566 10 1396 مشهد تاجيكستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 65,804 497,770,488 Rls. 13,878 $
567 3 1396 مشهد تاجيكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,200 493,148,800 Rls. 15,200 $
568 6 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 5,122 490,843,846 Rls. 14,786 $
569 3 1396 مشهد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 248,918 484,564,501 Rls. 14,933 $
570 10 1396 مشهد تاجيكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 7,000 482,643,700 Rls. 13,300 $
571 7 1396 مشهد تاجيكستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 466,112,800 Rls. 13,600 $
572 11 1396 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 845 465,438,675 Rls. 12,675 $
573 1 1396 مشهد تاجيكستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 4,763 463,506,582 Rls. 14,289 $
574 3 1396 مشهد تاجيكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 2,918 458,718,712 Rls. 14,138 $
575 4 1396 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 15,524 454,028,945 Rls. 13,971 $
576 6 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 4,532 452,073,339 Rls. 13,596 $
577 12 1396 مشهد تاجيكستان 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 447,588,000 Rls. 12,000 $
578 10 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,290 442,994,880 Rls. 12,388 $
579 11 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 3,995 442,869,720 Rls. 11,985 $
580 11 1396 مشهد تاجيكستان 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 3,000 438,648,000 Rls. 12,000 $
581 4 1396 مشهد تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,482 436,893,030 Rls. 13,447 $
582 7 1396 مشهد تاجيكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,342 436,749,774 Rls. 12,889 $
583 4 1396 مشهد تاجيكستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 17,825 434,358,810 Rls. 13,369 $
584 8 1396 مشهد تاجيكستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 4,100 430,069,500 Rls. 12,300 $
585 5 1396 مشهد تاجيكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 194,120 424,757,587 Rls. 12,930 $
586 9 1396 مشهد تاجيكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 4,000 423,648,000 Rls. 12,000 $
587 5 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 44,776 422,628,864 Rls. 12,872 $
588 8 1396 مشهد تاجيكستان 85366100 سرپيچ لامپ 4,500 420,775,500 Rls. 12,250 $
589 2 1396 مشهد تاجيكستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 4,950 417,618,630 Rls. 12,870 $
590 8 1396 مشهد تاجيكستان 70193910 پشم شيشه 12,838 416,737,497 Rls. 11,898 $
591 2 1396 مشهد تاجيكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,000 408,706,200 Rls. 12,595 $
592 11 1396 مشهد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 185,080 406,326,540 Rls. 11,022 $
593 8 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 23,816 406,179,600 Rls. 11,800 $
594 9 1396 مشهد تاجيكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 6,000 402,465,600 Rls. 11,400 $
595 10 1396 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,734 399,306,180 Rls. 11,116 $
596 9 1396 مشهد تاجيكستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,740 399,288,240 Rls. 11,310 $
597 9 1396 مشهد تاجيكستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,480 398,189,400 Rls. 11,300 $
598 7 1396 مشهد تاجيكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 3,117 395,339,055 Rls. 11,535 $
599 10 1396 مشهد تاجيكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 6,400 394,824,320 Rls. 10,880 $
600 12 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,510 391,811,910 Rls. 10,530 $
مجموع کل
52,601,839,092 ريال
مجموع کل
1,533,066 دلار