آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 66,808 4,979,903,972 Rls. 143,420 $
102 2 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 50,900 4,953,638,195 Rls. 152,682 $
103 6 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 134,556 4,927,118,195 Rls. 148,013 $
104 3 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 63,096 4,852,699,842 Rls. 149,537 $
105 11 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 163,726 4,830,199,224 Rls. 130,980 $
106 12 1396 مشهد تاجيكستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 70,825 4,787,755,941 Rls. 128,459 $
107 11 1396 مشهد تاجيكستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 30,400 4,778,338,880 Rls. 130,720 $
108 1 1396 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 551,747 4,774,886,894 Rls. 147,233 $
109 7 1396 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,555 4,757,522,950 Rls. 140,129 $
110 3 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 180,867 4,697,106,590 Rls. 144,756 $
111 5 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,427 4,694,346,157 Rls. 143,249 $
112 2 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 53,292 4,595,876,393 Rls. 141,655 $
113 11 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 64,736 4,584,540,630 Rls. 124,619 $
114 2 1396 مشهد تاجيكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 35,000 4,541,900,000 Rls. 139,970 $
115 2 1396 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 35,000 4,541,460,000 Rls. 140,000 $
116 6 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 70,563 4,475,446,839 Rls. 134,523 $
117 2 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 76,520 4,448,622,270 Rls. 137,118 $
118 12 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 41,047 4,406,916,249 Rls. 117,651 $
119 6 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 55,602 4,336,912,847 Rls. 131,777 $
120 4 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 101,780 4,292,306,080 Rls. 131,844 $
121 10 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 14,566 4,239,984,072 Rls. 116,528 $
122 7 1396 مشهد تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 31,115 4,210,498,220 Rls. 124,460 $
123 9 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 41,207 4,205,983,080 Rls. 118,912 $
124 7 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 502,880 4,199,743,458 Rls. 123,979 $
125 9 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 148,027 4,188,473,193 Rls. 118,421 $
126 11 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 68,071 4,131,792,697 Rls. 112,081 $
127 10 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 39,359 4,085,158,113 Rls. 113,275 $
128 9 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 114,649 4,042,159,717 Rls. 114,649 $
129 9 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 37,618 3,992,140,050 Rls. 112,854 $
130 10 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 20,203 3,985,824,436 Rls. 110,188 $
131 8 1396 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 7,512 3,970,843,200 Rls. 112,680 $
132 8 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 229,235 3,968,932,894 Rls. 114,132 $
133 10 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 109,880 3,968,089,975 Rls. 109,880 $
134 12 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 39,699 3,949,079,296 Rls. 105,268 $
135 7 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 44,352 3,933,360,540 Rls. 115,314 $
136 3 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 39,484 3,930,703,943 Rls. 121,141 $
137 10 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 64,161 3,893,913,192 Rls. 108,614 $
138 12 1396 مشهد تاجيكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 60,480 3,875,649,120 Rls. 102,816 $
139 6 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 300,849 3,843,174,109 Rls. 115,954 $
140 4 1396 مشهد تاجيكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 16,845 3,837,543,675 Rls. 117,915 $
141 10 1396 مشهد تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 192,320 3,813,859,456 Rls. 105,776 $
142 5 1396 مشهد تاجيكستان 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,326 3,812,478,156 Rls. 115,956 $
143 9 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 95,625 3,806,064,312 Rls. 107,568 $
144 9 1396 مشهد تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 94,980 3,697,900,910 Rls. 104,885 $
145 6 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 44,268 3,667,549,640 Rls. 110,593 $
146 8 1396 مشهد تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,400 3,650,346,000 Rls. 104,400 $
147 12 1396 مشهد تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 27,604 3,641,864,730 Rls. 96,614 $
148 12 1396 مشهد تاجيكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 24,270 3,608,949,000 Rls. 97,080 $
149 8 1396 مشهد تاجيكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 14,900 3,590,214,600 Rls. 104,300 $
150 5 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 38,616 3,535,812,411 Rls. 107,967 $
151 11 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,588 3,490,560,462 Rls. 94,764 $
152 10 1396 مشهد تاجيكستان 32041410 ---گرانول مستربچ 38,800 3,483,024,000 Rls. 97,400 $
153 4 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 66,870 3,481,276,245 Rls. 106,993 $
154 5 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 54,069 3,478,230,009 Rls. 106,083 $
155 11 1396 مشهد تاجيكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 23,500 3,473,770,000 Rls. 94,000 $
156 10 1396 مشهد تاجيكستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 23,930 3,451,280,320 Rls. 95,720 $
157 8 1396 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 13,571 3,440,555,649 Rls. 98,035 $
158 12 1396 مشهد تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 22,620 3,410,643,600 Rls. 90,480 $
159 5 1396 مشهد تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 42,150 3,406,592,919 Rls. 103,779 $
160 6 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 375,514 3,357,379,056 Rls. 101,420 $
161 10 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 391,309 3,345,330,027 Rls. 92,485 $
162 5 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 72,922 3,341,732,987 Rls. 102,091 $
163 9 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 31,419 3,322,256,847 Rls. 94,257 $
164 10 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 31,823 3,319,408,250 Rls. 91,848 $
165 4 1396 مشهد تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 33,622 3,280,864,956 Rls. 100,866 $
166 4 1396 مشهد تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,470 3,269,269,950 Rls. 100,410 $
167 8 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,185 3,260,081,073 Rls. 93,555 $
168 4 1396 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,249,500,000 Rls. 100,000 $
169 3 1396 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,244,880,000 Rls. 100,000 $
170 9 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 16,739 3,233,998,472 Rls. 91,363 $
171 11 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 36,659 3,210,463,664 Rls. 86,882 $
172 2 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 32,840 3,195,783,636 Rls. 98,503 $
173 8 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 65,472 3,187,291,642 Rls. 91,661 $
174 7 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 38,663 3,150,560,049 Rls. 92,808 $
175 12 1396 مشهد تاجيكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 246,131 3,142,562,494 Rls. 83,818 $
176 1 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 32,020 3,114,265,200 Rls. 96,060 $
177 3 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 28,938 3,098,567,325 Rls. 95,494 $
178 7 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 81,250 3,049,028,125 Rls. 89,375 $
179 8 1396 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 16,433 3,041,037,991 Rls. 88,279 $
180 7 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,646 3,021,599,859 Rls. 88,938 $
181 5 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 57,161 2,989,311,313 Rls. 91,457 $
182 2 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 255,000 2,942,424,248 Rls. 90,692 $
183 6 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 32,651 2,919,272,447 Rls. 87,923 $
184 8 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 83,703 2,913,351,523 Rls. 83,703 $
185 6 1396 مشهد تاجيكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 70,650 2,829,723,371 Rls. 85,697 $
186 12 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 65,450 2,822,155,713 Rls. 75,707 $
187 12 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 25,045 2,810,030,769 Rls. 75,135 $
188 8 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27,243 2,809,409,088 Rls. 81,729 $
189 2 1396 مشهد تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 24,310 2,797,366,880 Rls. 86,208 $
190 8 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 17,341 2,796,937,434 Rls. 80,535 $
191 12 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 162,334 2,769,937,348 Rls. 73,852 $
192 8 1396 مشهد تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 17,112 2,768,423,772 Rls. 80,426 $
193 8 1396 مشهد تاجيكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 20,000 2,741,840,000 Rls. 80,000 $
194 5 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 15,864 2,728,883,669 Rls. 83,271 $
195 11 1396 مشهد تاجيكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 81,715 2,717,597,888 Rls. 73,544 $
196 11 1396 مشهد تاجيكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 24,000 2,660,760,000 Rls. 72,000 $
197 3 1396 مشهد تاجيكستان 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 20,450 2,654,442,000 Rls. 81,800 $
198 9 1396 مشهد تاجيكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 35,800 2,650,170,180 Rls. 75,180 $
199 12 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 88,480 2,640,387,900 Rls. 70,785 $
200 11 1396 مشهد تاجيكستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 18,000 2,631,888,000 Rls. 72,000 $
مجموع کل
364,681,692,693 ريال
مجموع کل
10,571,546 دلار