آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 غرب تهران ايتاليا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 35,100 890,932,295 Rls. 25,347 $
102 10 1396 غرب تهران ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 52,710 860,767,142 Rls. 24,071 $
103 11 1396 غرب تهران ايتاليا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 21,765 854,672,085 Rls. 23,127 $
104 12 1396 غرب تهران ايتاليا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 41,960 849,064,915 Rls. 22,914 $
105 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,280 848,865,840 Rls. 26,160 $
106 4 1396 غرب تهران ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,592 832,696,370 Rls. 25,586 $
107 11 1396 غرب تهران ايتاليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 7,500 831,420,000 Rls. 22,500 $
108 3 1396 غرب تهران ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 63,875 829,123,050 Rls. 25,550 $
109 12 1396 غرب تهران ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 15,600 724,651,200 Rls. 19,368 $
110 11 1396 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 683,078,220 Rls. 18,484 $
111 3 1396 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,342 681,324,000 Rls. 21,000 $
112 12 1396 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 680,139,768 Rls. 18,235 $
113 2 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 12,740 677,326,320 Rls. 20,880 $
114 11 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 850 668,720,344 Rls. 18,097 $
115 10 1396 غرب تهران ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,592 626,646,132 Rls. 17,388 $
116 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,450 620,866,015 Rls. 18,865 $
117 3 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 14,700 613,323,900 Rls. 18,900 $
118 5 1396 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 580,210,070 Rls. 17,677 $
119 10 1396 غرب تهران ايتاليا 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 135 529,947,063 Rls. 14,820 $
120 7 1396 غرب تهران ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,620 521,857,512 Rls. 15,375 $
121 10 1396 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,456 504,784,000 Rls. 14,000 $
122 4 1396 غرب تهران ايتاليا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,350 488,175,000 Rls. 15,000 $
123 12 1396 غرب تهران ايتاليا 90261010 فلومتر 1,000 455,980,000 Rls. 12,225 $
124 11 1396 غرب تهران ايتاليا 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 22,520 454,790,145 Rls. 12,307 $
125 8 1396 غرب تهران ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 6,064 410,687,337 Rls. 11,684 $
126 8 1396 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 658 408,105,133 Rls. 11,617 $
127 12 1396 غرب تهران ايتاليا 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 23,100 378,030,345 Rls. 10,029 $
128 9 1396 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,700 370,135,500 Rls. 10,500 $
129 9 1396 غرب تهران ايتاليا 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 20,715 350,535,944 Rls. 9,944 $
130 8 1396 غرب تهران ايتاليا 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 1,500 333,503,262 Rls. 9,731 $
131 11 1396 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,181 332,595,000 Rls. 9,000 $
132 8 1396 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,480 316,341,000 Rls. 9,000 $
133 4 1396 غرب تهران ايتاليا 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 1,162 266,487,795 Rls. 8,201 $
134 12 1396 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,550 261,093,000 Rls. 7,000 $
135 11 1396 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,104 257,047,000 Rls. 7,000 $
136 12 1396 غرب تهران ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 254,422,000 Rls. 6,800 $
137 1 1396 غرب تهران ايتاليا 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 730 240,845,262 Rls. 7,425 $
138 9 1396 غرب تهران ايتاليا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,460 226,937,235 Rls. 6,428 $
139 4 1396 غرب تهران ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,180 223,305,640 Rls. 6,872 $
140 5 1396 غرب تهران ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 15,900 207,711,240 Rls. 6,360 $
141 12 1396 غرب تهران ايتاليا 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 400 198,491,530 Rls. 5,339 $
142 6 1396 غرب تهران ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,987 185,830,525 Rls. 5,582 $
143 3 1396 غرب تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 184,930,800 Rls. 5,700 $
144 8 1396 غرب تهران ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,591 167,801,326 Rls. 4,774 $
145 5 1396 غرب تهران ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 37,410 166,076,539 Rls. 5,081 $
146 3 1396 غرب تهران ايتاليا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 1,700 165,535,800 Rls. 5,100 $
147 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 2,310 163,162,000 Rls. 5,030 $
148 1 1396 غرب تهران ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 25,000 162,128,800 Rls. 5,000 $
149 7 1396 غرب تهران ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 160,767,100 Rls. 4,700 $
150 10 1396 غرب تهران ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 23,100 159,292,380 Rls. 4,420 $
151 8 1396 غرب تهران ايتاليا 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 4,448 158,524,549 Rls. 4,510 $
152 4 1396 غرب تهران ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,720 156,456,000 Rls. 4,800 $
153 4 1396 غرب تهران ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 366 155,952,000 Rls. 4,800 $
154 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 1,461 136,416,080 Rls. 4,177 $
155 8 1396 غرب تهران ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 950 132,867,000 Rls. 3,800 $
156 6 1396 غرب تهران ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 25,810 129,368,820 Rls. 3,871 $
157 3 1396 غرب تهران ايتاليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 900 116,848,800 Rls. 3,600 $
158 8 1396 غرب تهران ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 3,100 110,543,605 Rls. 3,145 $
159 8 1396 غرب تهران ايتاليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 7,430 105,447,000 Rls. 3,000 $
160 12 1396 غرب تهران ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 104,762,000 Rls. 2,800 $
161 9 1396 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 635 102,897,669 Rls. 2,919 $
162 4 1396 غرب تهران ايتاليا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,350 97,459,050 Rls. 2,990 $
163 6 1396 غرب تهران ايتاليا 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,200 79,898,400 Rls. 2,400 $
164 3 1396 غرب تهران ايتاليا 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,237 75,432,300 Rls. 2,325 $
165 10 1396 غرب تهران ايتاليا 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 442 66,140,217 Rls. 1,850 $
166 8 1396 غرب تهران ايتاليا 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,112 60,811,040 Rls. 1,730 $
167 11 1396 غرب تهران ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 280 58,384,160 Rls. 1,580 $
168 8 1396 غرب تهران ايتاليا 39269060 پريفرم (PET) 540 55,944,000 Rls. 1,600 $
169 5 1396 غرب تهران ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 8,000 53,888,555 Rls. 1,645 $
170 10 1396 غرب تهران ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,100 53,640,000 Rls. 1,500 $
171 7 1396 غرب تهران ايتاليا 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 257 50,332,500 Rls. 1,501 $
172 8 1396 غرب تهران ايتاليا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,500 48,795,600 Rls. 1,396 $
173 4 1396 غرب تهران ايتاليا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 6,535 44,222,100 Rls. 1,359 $
174 4 1396 غرب تهران ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,250 40,743,750 Rls. 1,250 $
175 8 1396 غرب تهران ايتاليا 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 20,000 33,724,632 Rls. 984 $
176 4 1396 غرب تهران ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,650 32,545,000 Rls. 1,000 $
177 8 1396 غرب تهران ايتاليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 450 31,634,100 Rls. 900 $
178 4 1396 غرب تهران ايتاليا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 208 30,917,750 Rls. 950 $
179 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 593 29,714,880 Rls. 909 $
180 4 1396 غرب تهران ايتاليا 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 18,100 27,640,560 Rls. 848 $
181 7 1396 غرب تهران ايتاليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,096 26,824,000 Rls. 800 $
182 7 1396 غرب تهران ايتاليا 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,300 24,476,900 Rls. 730 $
183 8 1396 غرب تهران ايتاليا 61151000 جوراب شلواري ؛ جوراب آلات تراكمي درجهکبندي شده (براي مثال، جورابکهاي واريس) ، بدون بكار بردن كفه ، كشباف يا قلاب بافي شده 600 21,089,400 Rls. 600 $
184 10 1396 غرب تهران ايتاليا 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 389 20,732,200 Rls. 575 $
185 8 1396 غرب تهران ايتاليا 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 180 18,980,460 Rls. 540 $
186 4 1396 غرب تهران ايتاليا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 480 15,621,600 Rls. 480 $
187 2 1396 غرب تهران ايتاليا 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 1,880 15,248,680 Rls. 470 $
188 4 1396 غرب تهران ايتاليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 750 14,645,250 Rls. 450 $
189 9 1396 غرب تهران ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 968 14,179,458 Rls. 403 $
190 8 1396 غرب تهران ايتاليا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 175 12,302,150 Rls. 350 $
191 8 1396 غرب تهران ايتاليا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 15 10,544,700 Rls. 300 $
192 7 1396 غرب تهران ايتاليا 72044100 ک ک ضايعات تراشكاري، تراشه، خرده، ضايعات آسياب کكردن، خاك اره، براده سوهانكاري و ضايعات حاصل از پرداخت يا پرسكاري، حتي به صورت بسته (Bundles) 900 10,182,600 Rls. 300 $
193 7 1396 غرب تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 300 8,064,400 Rls. 235 $
194 8 1396 غرب تهران ايتاليا 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 1,200 3,903,648 Rls. 112 $
195 11 1396 غرب تهران ايتاليا 38259000 سا?ر پسماندها? صنا?ع ش?م?ا?? ?ا سا?ر صنا?ع وابسته غ?ر مذکور 373 3,672,100 Rls. 100 $
196 7 1396 غرب تهران ايتاليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 540 3,594,060 Rls. 106 $
197 8 1396 غرب تهران ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,316 3,496,500 Rls. 100 $
198 7 1396 غرب تهران ايتاليا 38259000 سا?ر پسماندها? صنا?ع ش?م?ا?? ?ا سا?ر صنا?ع وابسته غ?ر مذکور 18 3,411,500 Rls. 100 $
199 2 1396 غرب تهران ايتاليا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 146 3,244,900 Rls. 100 $
200 7 1396 غرب تهران ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 554 2,396,040 Rls. 71 $
مجموع کل
25,479,723,542 ريال
مجموع کل
733,254 دلار