آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 12,990 480,993,632 Rls. 14,823 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,770 475,554,750 Rls. 14,655 $
103 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,600 473,682,400 Rls. 14,600 $
104 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 2,498 372,579,418 Rls. 11,482 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,764 352,590,190 Rls. 10,866 $
106 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,260 350,546,400 Rls. 10,800 $
107 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 6,936 337,474,548 Rls. 10,400 $
108 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,443 322,475,426 Rls. 9,939 $
109 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 4,870 310,927,815 Rls. 9,585 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,355 282,587,240 Rls. 8,710 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 5,358 257,846,352 Rls. 7,944 $
112 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 6,400 249,216,000 Rls. 7,680 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 6,300 245,208,600 Rls. 7,557 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,840 179,560,245 Rls. 5,535 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 750 173,515,497 Rls. 5,347 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,940 171,725,400 Rls. 5,292 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 4,143 166,541,998 Rls. 5,131 $
118 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 2,850 166,473,630 Rls. 5,130 $
119 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 5,040 162,175,000 Rls. 4,998 $
120 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 80 151,449,028 Rls. 4,666 $
121 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,480 136,783,904 Rls. 4,216 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 10,200 132,371,520 Rls. 4,080 $
123 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,600 129,776,000 Rls. 4,000 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 885 107,176,316 Rls. 3,302 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 97,332,000 Rls. 3,000 $
126 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,209 83,403,700 Rls. 2,570 $
127 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 518 80,603,316 Rls. 2,485 $
128 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,200 77,880,000 Rls. 2,400 $
129 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 20,832 75,186,650 Rls. 2,317 $
130 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 691 51,608,220 Rls. 1,590 $
131 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 805 49,660,740 Rls. 1,530 $
132 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 498 29,107,650 Rls. 897 $
133 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 18,658,750 Rls. 575 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 180 14,602,500 Rls. 450 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 60 10,386,560 Rls. 320 $
136 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 12,000 6,621,432 Rls. 204 $
137 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 420 6,554,900 Rls. 202 $
مجموع کل
6,790,837,727 ريال
مجموع کل
209,278 دلار