آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 غرب تهران آلمان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 210 345,316,440 Rls. 9,345 $
202 5 1396 غرب تهران آلمان 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 1,850 345,310,792 Rls. 10,573 $
203 7 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,572 336,888,697 Rls. 9,830 $
204 9 1396 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,466 329,644,468 Rls. 9,320 $
205 12 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,580 327,182,100 Rls. 8,742 $
206 8 1396 غرب تهران آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,390 325,596,705 Rls. 9,285 $
207 3 1396 غرب تهران آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 49,400 321,255,000 Rls. 9,900 $
208 12 1396 غرب تهران آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,890 316,173,375 Rls. 8,505 $
209 10 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 314,688,000 Rls. 8,800 $
210 9 1396 غرب تهران آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,800 298,347,875 Rls. 8,488 $
211 4 1396 غرب تهران آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 1,680 293,355,000 Rls. 9,000 $
212 1 1396 غرب تهران آلمان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,000 291,942,000 Rls. 9,000 $
213 12 1396 غرب تهران آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,900 289,067,250 Rls. 7,750 $
214 7 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 32,500 284,184,840 Rls. 8,420 $
215 9 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,000 282,008,000 Rls. 8,000 $
216 9 1396 غرب تهران آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 2,500 281,904,000 Rls. 8,000 $
217 8 1396 غرب تهران آلمان 39269060 پريفرم (PET) 4,616 274,401,124 Rls. 7,848 $
218 7 1396 غرب تهران آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,000 270,056,000 Rls. 8,000 $
219 9 1396 غرب تهران آلمان 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 3,800 268,310,400 Rls. 7,600 $
220 9 1396 غرب تهران آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,510 265,359,373 Rls. 7,527 $
221 12 1396 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,413 264,736,472 Rls. 7,133 $
222 8 1396 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 4,127 259,720,020 Rls. 7,428 $
223 1 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,000 259,488,856 Rls. 8,002 $
224 9 1396 غرب تهران آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 2,960 250,493,606 Rls. 7,106 $
225 7 1396 غرب تهران آلمان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,620 245,740,080 Rls. 7,240 $
226 7 1396 غرب تهران آلمان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,160 244,382,400 Rls. 7,200 $
227 8 1396 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,004 237,134,793 Rls. 6,773 $
228 7 1396 غرب تهران آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 3,500 236,299,000 Rls. 7,000 $
229 2 1396 غرب تهران آلمان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 7,200 233,632,800 Rls. 7,200 $
230 1 1396 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,000 233,481,600 Rls. 7,200 $
231 6 1396 غرب تهران آلمان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,500 232,183,000 Rls. 7,000 $
232 12 1396 غرب تهران آلمان 90330010 ترموكوبل يكبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر 1,320 222,518,240 Rls. 5,966 $
233 9 1396 غرب تهران آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,750 222,081,300 Rls. 6,300 $
234 9 1396 غرب تهران آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 600 219,400,058 Rls. 6,242 $
235 10 1396 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,000 216,234,000 Rls. 6,000 $
236 2 1396 غرب تهران آلمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,600 210,269,520 Rls. 6,480 $
237 7 1396 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,008 206,839,245 Rls. 6,063 $
238 10 1396 غرب تهران آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,250 202,719,375 Rls. 5,625 $
239 12 1396 غرب تهران آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,845 198,888,883 Rls. 5,316 $
240 8 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,575 193,176,264 Rls. 5,612 $
241 10 1396 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,800 187,476,300 Rls. 5,220 $
242 7 1396 غرب تهران آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 1,504 187,268,600 Rls. 5,512 $
243 6 1396 غرب تهران آلمان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 19,920 164,539,200 Rls. 4,980 $
244 6 1396 غرب تهران آلمان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 855 159,211,200 Rls. 4,800 $
245 3 1396 غرب تهران آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,800 155,745,200 Rls. 4,800 $
246 11 1396 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,100 155,211,000 Rls. 4,200 $
247 3 1396 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,500 145,998,000 Rls. 4,500 $
248 9 1396 غرب تهران آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 190 145,028,832 Rls. 4,108 $
249 12 1396 غرب تهران آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,700 144,407,125 Rls. 3,875 $
250 7 1396 غرب تهران آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 144,402,066 Rls. 4,233 $
251 3 1396 غرب تهران آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,100 142,753,600 Rls. 4,400 $
252 8 1396 غرب تهران آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 360 137,092,000 Rls. 4,000 $
253 3 1396 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,150 127,206,940 Rls. 3,920 $
254 2 1396 غرب تهران آلمان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,600 126,512,100 Rls. 3,900 $
255 4 1396 غرب تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 125,430,700 Rls. 3,860 $
256 3 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,406 123,551,950 Rls. 3,807 $
257 7 1396 غرب تهران آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 122,191,200 Rls. 3,600 $
258 7 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 204 118,583,740 Rls. 3,476 $
259 9 1396 غرب تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,850 117,562,320 Rls. 3,330 $
260 1 1396 غرب تهران آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,250 117,551,500 Rls. 3,625 $
261 10 1396 غرب تهران آلمان 39269060 پريفرم (PET) 1,850 114,962,330 Rls. 3,145 $
262 9 1396 غرب تهران آلمان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 3,720 111,463,662 Rls. 3,162 $
263 10 1396 غرب تهران آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 600 110,711,808 Rls. 3,072 $
264 12 1396 غرب تهران آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,280 108,179,250 Rls. 2,910 $
265 3 1396 غرب تهران آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,600 103,820,800 Rls. 3,200 $
266 12 1396 غرب تهران آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 700 103,751,200 Rls. 2,800 $
267 8 1396 غرب تهران آلمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,450 101,932,100 Rls. 2,900 $
268 8 1396 غرب تهران آلمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 718 101,759,158 Rls. 2,910 $
269 9 1396 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,100 97,086,000 Rls. 2,750 $
270 4 1396 غرب تهران آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 22 95,340,375 Rls. 2,925 $
271 9 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,500 95,142,600 Rls. 2,700 $
272 5 1396 غرب تهران آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 8,140 94,026,875 Rls. 2,875 $
273 3 1396 غرب تهران آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 93,438,720 Rls. 2,880 $
274 5 1396 غرب تهران آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 155 89,374,306 Rls. 2,723 $
275 1 1396 غرب تهران آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,300 84,312,800 Rls. 2,600 $
276 5 1396 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 600 82,711,440 Rls. 2,520 $
277 9 1396 غرب تهران آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 520 82,611,360 Rls. 2,340 $
278 11 1396 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 400 77,114,100 Rls. 2,100 $
279 9 1396 غرب تهران آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,750 74,138,400 Rls. 2,100 $
280 1 1396 غرب تهران آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,468 73,472,070 Rls. 2,265 $
281 7 1396 غرب تهران آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 600 72,915,120 Rls. 2,160 $
282 1 1396 غرب تهران آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 770 71,687,980 Rls. 2,210 $
283 4 1396 غرب تهران آلمان 25151120 ک کک ک تراورتن 18,300 71,348,040 Rls. 2,196 $
284 1 1396 غرب تهران آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 680 69,395,920 Rls. 2,140 $
285 8 1396 غرب تهران آلمان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 630 68,844,000 Rls. 2,000 $
286 8 1396 غرب تهران آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,250 66,853,080 Rls. 1,912 $
287 3 1396 غرب تهران آلمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 500 64,916,000 Rls. 2,000 $
288 11 1396 غرب تهران آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 800 64,628,960 Rls. 1,760 $
289 2 1396 غرب تهران آلمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 18,220 64,221,300 Rls. 1,980 $
290 7 1396 غرب تهران آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 850 63,125,590 Rls. 1,870 $
291 2 1396 غرب تهران آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 109 60,710,099 Rls. 1,871 $
292 4 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,500 58,491,000 Rls. 1,800 $
293 9 1396 غرب تهران آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 900 57,173,400 Rls. 1,620 $
294 3 1396 غرب تهران آلمان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,450 54,837,000 Rls. 1,690 $
295 5 1396 غرب تهران آلمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,000 52,515,200 Rls. 1,600 $
296 3 1396 غرب تهران آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 350 51,099,300 Rls. 1,575 $
297 7 1396 غرب تهران آلمان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 580 50,913,000 Rls. 1,500 $
298 10 1396 غرب تهران آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 232 50,514,288 Rls. 1,392 $
299 9 1396 غرب تهران آلمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,727 49,824,600 Rls. 1,400 $
300 11 1396 غرب تهران آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 827 48,887,496 Rls. 1,323 $
مجموع کل
16,606,385,251 ريال
مجموع کل
481,841 دلار