آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,735 3,071,904,615 Rls. 94,501 $
102 6 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,673,600,000 Rls. 80,000 $
103 9 1396 غرب تهران آلمان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,200 2,514,540,000 Rls. 71,225 $
104 11 1396 غرب تهران آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5,508 2,480,957,280 Rls. 67,140 $
105 8 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 11,986 2,448,838,000 Rls. 70,000 $
106 3 1396 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,511 2,445,061,140 Rls. 75,330 $
107 2 1396 غرب تهران آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 18,500 2,400,190,000 Rls. 74,000 $
108 11 1396 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,800 2,305,804,800 Rls. 62,400 $
109 9 1396 غرب تهران آلمان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 7,080 2,169,044,790 Rls. 61,710 $
110 8 1396 غرب تهران آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 28,000 2,047,641,150 Rls. 59,202 $
111 7 1396 غرب تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,360 1,813,590,000 Rls. 53,161 $
112 9 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 11,276 1,801,079,343 Rls. 51,093 $
113 1 1396 غرب تهران آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 5,800 1,783,540,000 Rls. 55,000 $
114 11 1396 غرب تهران آلمان 13012000 صمغ عربي طبيعي 8,000 1,754,591,816 Rls. 47,483 $
115 2 1396 غرب تهران آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,400 1,746,405,180 Rls. 53,829 $
116 11 1396 غرب تهران آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 40,840 1,729,828,936 Rls. 46,684 $
117 9 1396 غرب تهران آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 19,800 1,654,408,800 Rls. 46,932 $
118 9 1396 غرب تهران آلمان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 3,188 1,632,191,802 Rls. 46,302 $
119 12 1396 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,779 1,569,577,240 Rls. 41,936 $
120 7 1396 غرب تهران آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 44,500 1,518,117,500 Rls. 44,500 $
121 11 1396 غرب تهران آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 20,000 1,468,840,000 Rls. 40,000 $
122 7 1396 غرب تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,300 1,458,014,928 Rls. 43,455 $
123 8 1396 غرب تهران آلمان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 4,720 1,416,121,080 Rls. 41,140 $
124 8 1396 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 21,700 1,371,826,980 Rls. 39,060 $
125 5 1396 غرب تهران آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 19,800 1,299,751,200 Rls. 39,600 $
126 9 1396 غرب تهران آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 18,057 1,272,585,132 Rls. 36,114 $
127 12 1396 غرب تهران آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,500 1,266,552,000 Rls. 33,600 $
128 8 1396 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,126 1,177,726,095 Rls. 33,683 $
129 10 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 3,732 1,149,912,463 Rls. 31,717 $
130 4 1396 غرب تهران آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,316 1,086,368,976 Rls. 33,264 $
131 5 1396 غرب تهران آلمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 8,316 1,086,368,976 Rls. 33,264 $
132 11 1396 غرب تهران آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 22,410 1,080,214,086 Rls. 29,233 $
133 11 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 5,305 1,029,165,712 Rls. 27,802 $
134 2 1396 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,100 1,025,499,755 Rls. 31,615 $
135 12 1396 غرب تهران آلمان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,332 1,013,814,900 Rls. 27,096 $
136 9 1396 غرب تهران آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 22,515 990,770,669 Rls. 28,064 $
137 11 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 354 978,605,355 Rls. 26,481 $
138 3 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 1,000 973,740,000 Rls. 30,000 $
139 5 1396 غرب تهران آلمان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 1,300 963,905,600 Rls. 29,424 $
140 12 1396 غرب تهران آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,000 942,858,000 Rls. 25,200 $
141 10 1396 غرب تهران آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,160 937,198,080 Rls. 26,208 $
142 7 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,165 936,799,200 Rls. 27,600 $
143 9 1396 غرب تهران آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,000 925,314,000 Rls. 26,000 $
144 9 1396 غرب تهران آلمان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 15,300 919,386,768 Rls. 26,042 $
145 11 1396 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10,000 913,822,960 Rls. 24,730 $
146 10 1396 غرب تهران آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,800 889,442,520 Rls. 24,680 $
147 3 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 904 880,260,960 Rls. 27,120 $
148 2 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 900 876,123,000 Rls. 27,000 $
149 5 1396 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10,000 854,770,718 Rls. 26,108 $
150 3 1396 غرب تهران آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,570 821,692,088 Rls. 25,326 $
151 3 1396 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,504 811,450,000 Rls. 25,000 $
152 3 1396 غرب تهران آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 475 795,834,490 Rls. 24,524 $
153 12 1396 غرب تهران آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 7,925 795,338,150 Rls. 21,322 $
154 9 1396 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,220 775,783,584 Rls. 21,996 $
155 3 1396 غرب تهران آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 22,670 772,630,232 Rls. 23,804 $
156 10 1396 غرب تهران آلمان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 2,360 741,322,230 Rls. 20,570 $
157 3 1396 غرب تهران آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 11,000 714,076,000 Rls. 22,000 $
158 3 1396 غرب تهران آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 16,000 694,301,600 Rls. 21,400 $
159 6 1396 غرب تهران آلمان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 1,410 688,034,400 Rls. 20,824 $
160 8 1396 غرب تهران آلمان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 1,769 669,645,588 Rls. 19,454 $
161 6 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 2,781 657,430,668 Rls. 19,748 $
162 12 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,760 654,094,125 Rls. 17,595 $
163 11 1396 غرب تهران آلمان 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 8,656 639,764,960 Rls. 17,312 $
164 3 1396 غرب تهران آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 8,150 625,552,764 Rls. 19,281 $
165 7 1396 غرب تهران آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,820 622,257,600 Rls. 18,240 $
166 7 1396 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,000 615,605,175 Rls. 18,045 $
167 9 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 5,145 612,662,380 Rls. 17,380 $
168 7 1396 غرب تهران آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 5,057 594,200,820 Rls. 17,538 $
169 1 1396 غرب تهران آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 573,975,600 Rls. 17,700 $
170 8 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 8,350 572,334,594 Rls. 16,627 $
171 3 1396 غرب تهران آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,400 571,120,000 Rls. 17,600 $
172 11 1396 غرب تهران آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,400 569,060,800 Rls. 15,400 $
173 8 1396 غرب تهران آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,600 562,936,500 Rls. 16,100 $
174 10 1396 غرب تهران آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 9,137 559,793,787 Rls. 15,533 $
175 1 1396 غرب تهران آلمان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 9,300 543,012,120 Rls. 16,740 $
176 1 1396 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,642 539,570,130 Rls. 16,635 $
177 8 1396 غرب تهران آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,800 531,983,200 Rls. 15,200 $
178 2 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 528 513,992,160 Rls. 15,840 $
179 7 1396 غرب تهران آلمان 13019010 باريچه 500 512,987,255 Rls. 15,037 $
180 10 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,542 507,686,194 Rls. 14,197 $
181 7 1396 غرب تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,100 499,175,000 Rls. 14,707 $
182 4 1396 غرب تهران آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 680 490,978,485 Rls. 15,063 $
183 6 1396 غرب تهران آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 7,000 462,560,000 Rls. 14,000 $
184 3 1396 غرب تهران آلمان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 5,049 458,745,650 Rls. 14,137 $
185 10 1396 غرب تهران آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,000 432,672,000 Rls. 12,000 $
186 7 1396 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,000 425,338,200 Rls. 12,600 $
187 12 1396 غرب تهران آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,620 422,119,168 Rls. 11,392 $
188 10 1396 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,250 421,656,300 Rls. 11,700 $
189 12 1396 غرب تهران آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,150 417,748,800 Rls. 11,200 $
190 12 1396 غرب تهران آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 5,170 410,226,125 Rls. 11,035 $
191 1 1396 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 6,355 400,576,862 Rls. 12,349 $
192 3 1396 غرب تهران آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,334 398,032,454 Rls. 12,263 $
193 12 1396 غرب تهران آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,600 392,028,000 Rls. 10,400 $
194 4 1396 غرب تهران آلمان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 20,000 389,880,000 Rls. 12,000 $
195 8 1396 غرب تهران آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 3,535 367,866,765 Rls. 10,521 $
196 12 1396 غرب تهران آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 7,560 366,025,050 Rls. 9,846 $
197 2 1396 غرب تهران آلمان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,500 356,785,000 Rls. 11,000 $
198 8 1396 غرب تهران آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,270 354,231,622 Rls. 10,078 $
199 3 1396 غرب تهران آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 520 347,471,482 Rls. 10,710 $
200 2 1396 غرب تهران آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 6,050 347,384,070 Rls. 10,710 $
مجموع کل
100,768,302,732 ريال
مجموع کل
2,919,407 دلار